Znajdowanie i zamienianie tekstu lub liczb w aplikacji Excel Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Znajdowanie i zamienianie tekstu lub liczb w aplikacji Excel Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

W aplikacji Excel Online możesz korzystać ze skrótów klawiaturowych, aby za pomocą czytnika zawartości ekranu wyszukiwać i zamieniać tekst, w tym znaki specjalne (takie jak znaki zapytania, tyldy i gwiazdki) lub liczby. Możesz wyszukiwać według wierszy i kolumn, w obrębie komentarzy lub wartości oraz w arkuszach lub całych skoroszytach.

Uwagi : 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji Excel Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z aplikacji Excel Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja Excel Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Excel Online.

W tym temacie

Znajdowanie tekstu lub liczb

Aby wykonać tę procedurę, upewnij się, że jest włączony tryb edycji. Możesz przełączyć się do trybu edycji, wybierając pozycję Edytuj w programie Excel na pasku kart.

 1. Zaznacz zakres komórek, które chcesz przeszukać. Aby przeszukać cały arkusz, zaznacz dowolną komórkę.

 2. Aby otworzyć okno dialogowe Znajdowanie, naciśnij klawisze Ctrl+F. Możesz również nacisnąć klawisze Alt+Q, aby wyszukać funkcję Znajdź w polu zapytania Powiedz mi.

 3. W polu tekstowym Znajdź wpisz tekst lub liczbę do znalezienia.

 4. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do przycisków radiowych w obszarze Kierunek. Wybierz pozycję W górę lub W dół.

 5. Naciśnij klawisz Enter. Aplikacja Excel Online znajdzie i wyróżni pierwszą komórkę obszaru zaznaczenia zawierającą szukany tekst. Czytnik zawartości ekranu odczyta tekst w komórce.

  Porada : Aby anulować trwające wyszukiwanie, naciśnij klawisz Esc.

Znajdowanie i zamienianie tekstu

 1. Zaznacz zakres komórek, które chcesz przeszukać. Aby przeszukać cały arkusz, zaznacz dowolną komórkę.

 2. Naciśnij klawisze Alt+Q, aby przejść do pola zapytania Powiedz mi, a następnie wpisz „Zamień”. Użyj strzałki w dół, aby przechodzić do kolejnych wyników wyszukiwania, aż usłyszysz „Zamień”, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć okno dialogowe Znajdowanie i zamienianie.

 3. W polu tekstowym Znajdź wpisz tekst lub liczbę do znalezienia i zamienienia, a następnie naciśnij klawisz Tab, aby przejść do pola tekstowego Zamień na.

  Uwaga : Tym razem Narrator nie powie „Zamień na” po przejściu do tego pola tekstowego.

 4. Wpisz tekst lub liczbę, na które chcesz zamienić znalezioną zawartość.

 5. Jeśli chcesz, możesz następnie zaznaczyć jedno lub oba z następujących pól wyboru:

  • Uwzględnij wielkość liter, aby znaleźć tylko tekst, w którym wielkość liter dokładnie odpowiada wielkości liter we wpisanym przez Ciebie tekście.

  • Dopasuj zawartość całych komórek, aby znaleźć tylko tekst dokładnie odpowiadający wpisanemu przez Ciebie tekstowi.

 6. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do przycisków radiowych w obszarze Kierunek i wybierz opcję W górę lub W dół. Jeśli nie wybierzesz kierunku, aplikacja Excel Online będzie wyszukiwać w dół od komórki początkowej.

 7. Naciśnij klawisz Tab raz, aby przejść do przycisku Znajdź następny. Możesz wykonać dowolną z następujących czynności:

  • Naciśnij klawisz Enter, aby znaleźć następne wystąpienie szukanego tekstu lub szukanej liczby.

  • Naciskaj klawisz Tab, aby przejść do przycisku Zamień, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby znaleźć następne wystąpienie i zamienić je na wpisany przez Ciebie tekst. Czytnik zawartości ekranu znajdzie pierwsze wystąpienie po zamienionym tekście, a następnie ponownie przeniesie fokus do okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie.

  • Naciskaj klawisz Tab, aby przejść do przycisku Zamień wszystko, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby znaleźć wszystkie wystąpienia i zamienić je na wpisany przez Ciebie tekst.

  • Naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do przycisku Zamknij, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Naciśnij klawisz Esc, aby zakończyć.

Zobacz też

Tworzenie tabeli w aplikacji Excel Online w przypadku korzystania z czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Excel Online

Podstawowe zadania w aplikacji Excel Online z użyciem czytnika zawartości ekranu

Dowiedz się, jak nawigować w programie Excel za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×