Znajdowanie i zamienianie tekstu lub liczb

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Część informacji podanych w tym temacie może nie mieć zastosowania dla niektórych języków.

Możesz wyszukiwać i zamieniać tekst, w tym znaki specjalne (takie jak znaki zapytania, tyldy i gwiazdki) lub liczby. Możesz wyszukiwać według wierszy i kolumn, w obrębie komentarzy lub wartości oraz w arkuszach lub całych skoroszytach.

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Znajdowanie tekstu lub liczb

 1. Zaznacz zakres komórek, które chcesz przeszukać.

  Aby przeszukać cały arkusz, kliknij dowolną komórkę.

 2. W polu wyszukiwania Pole wyszukiwania w programie Excel wpisz tekst lub liczby, które chcesz znaleźć.

  Porada: W kryterium wyszukiwania możesz używać znaków symboli wieloznacznych, takich jak znak zapytania (?), gwiazdka (*) lub tylda (~). Użycie znaku zapytania (?) pozwala znaleźć jeden dowolny znak. Na przykład ciąg k?t umożliwia znalezienie wyrazów „kit” i „kot”. Użycie gwiazdki (*) pozwala znaleźć dowolną liczbę znaków. Na przykład ciąg k*c umożliwia znalezienie wyrazów „koc” i „kopiec”. Użycie znaku tyldy (~), po którym następuje znak ?, * lub ~, pozwala wyszukać znak zapytania, gwiazdkę lub inną tyldę. Na przykład ciąg ro91~? umożliwia znalezienie ciągu „ro91?”.

 3. Naciśnij klawisz RETURN.

 4. Aby określić dodatkowe opcje wyszukiwania, wykonaj dowolną z następujących czynności:

Aby

Wykonaj następujące czynności

Wyszukiwanie w arkuszu lub całym skoroszycie

W menu podręcznym lupy kliknij przycisk wyszukiwania w arkuszu lub w skoroszycie.

Wyszukiwanie według wierszy lub kolumn

W menu podręcznym lupy kliknij pozycję Wyszukiwanie zaawansowane, a następnie w menu podręcznym Wyszukaj kliknij polecenie Wierszami lub Kolumnami.

Wyszukiwanie tylko określonych typów informacji

W menu podręcznym lupy kliknij pozycję Wyszukiwanie zaawansowane, a następnie w Szukaj w menu podręcznym kliknij polecenie formuły, wartości lub komentarze.

Wyszukiwanie zawartości z uwzględnieniem wielkości liter

W menu podręcznym lupy kliknij pozycję Wyszukiwanie zaawansowane, a następnie zaznacz pole wyboru Uwzględnij wielkość liter.

Wyszukiwanie tylko dokładnych dopasowań

W menu podręcznym lupy kliknij pozycję Wyszukiwanie zaawansowane, a następnie zaznacz pole wyboru Znajdź tylko całe komórki.

 1. Uwaga: Aby wyszukać znaków dwubajtowych, w menu podręcznym lupy kliknij pozycję Wyszukiwanie zaawansowane, a następnie zaznacz pole wyboru Uwzględnij bajt.

 2. Aby znaleźć następne wystąpienie szukanego elementu, kliknij w polu wyszukiwania i naciśnij klawisz RETURN lub w oknie dialogowym Znajdowanie kliknij przycisk Znajdź następny.

  Porada: Możesz anulować trwające wyszukiwanie, naciskając klawisz ESC.

Zamienianie tekstu lub liczb

 1. Zaznacz zakres komórek, które chcesz przeszukać.

  Aby przeszukać cały arkusz, kliknij dowolną komórkę.

 2. W polu wyszukiwania Pole wyszukiwania w programie Excel wpisz tekst lub liczby, które chcesz znaleźć.

  Porada: W kryterium wyszukiwania możesz używać znaków symboli wieloznacznych, takich jak znak zapytania (?), gwiazdka (*) lub tylda (~). Użycie znaku zapytania (?) pozwala znaleźć jeden dowolny znak. Na przykład ciąg k?t umożliwia znalezienie wyrazów „kit” i „kot”. Użycie gwiazdki (*) pozwala znaleźć dowolną liczbę znaków. Na przykład ciąg k*c umożliwia znalezienie wyrazów „koc” i „kopiec”. Użycie znaku tyldy (~), po którym następuje znak ?, * lub ~, pozwala wyszukać znak zapytania, gwiazdkę lub inną tyldę. Na przykład ciąg ro91~? umożliwia znalezienie ciągu „ro91?”.

 3. W menu podręcznym lupy kliknij pozycję Zamień.

  Aby określić dodatkowe opcje wyszukiwania, wykonaj dowolną z następujących czynności:

Aby

Wykonaj następujące czynności

Wyszukiwanie w arkuszu lub całym skoroszycie

W menu podręcznym Wewnątrz kliknij pozycję Arkusz lub Skoroszyt.

Wyszukiwanie według wierszy lub kolumn

W menu podręcznym Wyszukaj kliknij polecenie Wierszami lub Kolumnami.

Wyszukiwanie zawartości z uwzględnieniem wielkości liter

Zaznacz pole wyboru Uwzględnij wielkość liter.

Wyszukiwanie tylko dokładnych dopasowań

Zaznacz pole wyboru Znajdź tylko całe komórki.

Uwaga: Aby wyszukać znaków dwubajtowych, w menu podręcznym lupy, wybierz pozycję Wyszukiwanie zaawansowane, a następnie zaznacz pole wyboru Uwzględnij bajt.

 1. W polu Zamień na wpisz znaki, na które chcesz zamienić wyszukiwane znaki.

  Aby zamienić znaki określone w polu Znajdź na puste ciągi, pozostaw pole Zamień na puste.

 2. Kliknij przycisk Znajdź następny.

 3. Aby zamienić wyróżnione wystąpienie, kliknij przycisk Zamień.

  Aby zamienić wszystkie wystąpienia znaków w arkuszu bez ich uprzedniego przeglądania, kliknij przycisk Zamień wszystko.

  Porada: Możesz anulować trwające wyszukiwanie, naciskając klawisz ESC.

Zobacz też

Filtrowanie w celu znalezienia wartości zduplikowanych i ich usuwanie

Wstawianie punktora, symbolu lub znaku specjalnego

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×