Znajdowanie i zamienianie tekstu i liczb w arkuszu

Ważne   Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

 1. Kliknij dowolną komórkę w arkusz.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edycja kliknij przycisk Znajdź i zaznacz.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. Aby przełączyć się do trybu projektowania:

  • Aby znaleźć tekst lub liczby, kliknij polecenie Znajdź.

  • Aby znaleźć i zamienić tekst lub liczby, kliknij polecenie Zamień.

 4. W polu Znajdź wpisz tekst lub liczby, które chcesz wyszukać, lub kliknij strzałkę w polu Znajdź, a następnie kliknij ostatnie wyszukiwanie na liście.

  W kryterium wyszukiwania można używać symboli wieloznacznych, takich jak gwiazdka (*) lub znak zapytania (?).

  • Użycie gwiazdki pozwala znaleźć dowolny ciąg znaków. Na przykład ciąg k*c umożliwia znalezienie wyrazów „koc” i „kopiec”.

  • Użycie znaku zapytania pozwala znaleźć jeden dowolny znak. Na przykład ciąg k?t umożliwia znalezienie wyrazów „kit” i „kot”.

   Porada   Symbole gwiazdki, znaku zapytania oraz tyldy (~) można znajdować w danych arkusza, poprzedzając je symbolem tyldy w polu Znajdź. Aby na przykład znaleźć dane zawierające symbol „?”, należy wpisać ciąg ~? jako kryterium wyszukiwania.

 5. Kliknij przycisk Opcje w celu zdefiniowania dodatkowych opcji wyszukiwania, a następnie wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby wyszukać dane w arkuszu lub w całym skoroszycie, w polu Wewnątrz zaznacz pozycję Arkusz lub Skoroszyt.

  • Aby wyszukać dane w określonych wierszach lub kolumnach, w polu Wyszukaj kliknij pozycję Wierszami lub Kolumnami.

  • Aby wyszukać dane o określonych szczegółach, w polu Szukaj w kliknij pozycję Formuły, Wartości lub Komentarze.

  • Aby wyszukać dane z uwzględnieniem wielkości liter, zaznacz pole wyboru Uwzględnij wielkość liter.

  • Aby wyszukać komórki zawierające tylko znaki wpisane w polu Znajdź, zaznacz pole wyboru Dopasuj do całej zawartości komórki.

 6. Jeśli chcesz wyszukać tekst lub liczby, które mają określone formatowanie, kliknij przycisk Format, a następnie wybierz odpowiednie opcje w oknie dialogowym Format wyszukiwania.

  Porada   Aby znaleźć komórki, które odpowiadają określonemu formatowaniu, można usunąć dowolne kryteria w polu Znajdź, a następnie zaznaczyć określony format komórki jako przykład. W tym celu należy kliknąć strzałkę obok przycisku Format, kliknąć polecenie Wybierz format z komórki, a następnie kliknąć komórkę z formatowaniem, które ma zostać wyszukane.

 7. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby znaleźć tekst lub liczby, kliknij przycisk Znajdź wszystko lub Znajdź następny.

   Porada   Po kliknięciu przycisku Znajdź wszystko zostanie wyświetlona lista wszystkich wystąpień wyszukiwanych kryteriów, a komórkę będzie można uaktywnić, klikając określone wystąpienie na liście. Wyniki wyszukiwania przy użyciu przycisku Znajdź wszystko można posortować, klikając nagłówek kolumny.

  • Aby zamienić tekst lub liczby, wpisz znaki zastępcze w polu Zamień na (lub pozostaw to pole puste, aby zamienić znaki na nic, czyli usunąć je), a następnie kliknij przycisk Znajdź lub Znajdź wszystko.

   Uwaga   Jeśli pole Zamień na jest niedostępne, kliknij kartę Zamień.

   W razie potrzeby można anulować trwający proces wyszukiwania, naciskając klawisz ESC.

 8. Aby zamienić podświetlone wystąpienie albo wszystkie wystąpienia znalezionych znaków, kliknij przycisk Zamień albo Zamień wszystko.

Porady

Uwaga   Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Dotyczy: Excel 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język