Znajdowanie i zamienianie tekstu i liczb w arkuszu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Korzystając z funkcji Znajdowanie i zamienianie w programie Excel, można wyszukiwać informacje w skoroszycie, takie jak określona liczba lub ciąg tekstowy.

 1. Kliknij dowolną komórkę w arkusz.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edycja kliknij przycisk Znajdź i zaznacz.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby znaleźć tekst lub liczby, kliknij polecenie Znajdź.

  • Aby znaleźć i zamienić tekst lub liczby, kliknij polecenie Zamień.

 4. W polu Znajdź wpisz tekst lub liczby, które chcesz wyszukać, lub kliknij strzałkę w polu Znajdź, a następnie kliknij ostatnie wyszukiwanie na liście.

  W kryterium wyszukiwania można używać symboli wieloznacznych, takich jak gwiazdka (*) lub znak zapytania (?).

  • Użycie gwiazdki pozwala znaleźć dowolny ciąg znaków. Na przykład ciąg k*c umożliwia znalezienie wyrazów „koc” i „kopiec”.

  • Użycie znaku zapytania pozwala znaleźć jeden dowolny znak. Na przykład ciąg k?t umożliwia znalezienie wyrazów „kit” i „kot”.

   Porada : Symbole gwiazdki, znaku zapytania oraz tyldy (~) można znajdować w danych arkusza, poprzedzając je symbolem tyldy w polu Znajdź. Aby na przykład znaleźć dane zawierające symbol „?”, należy wpisać ciąg ~? jako kryterium wyszukiwania.

 5. Kliknij przycisk Opcje w celu zdefiniowania dodatkowych opcji wyszukiwania, a następnie wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby wyszukać dane w arkuszu lub w całym skoroszycie, w polu Wewnątrz zaznacz pozycję Arkusz lub Skoroszyt.

  • Aby wyszukać dane w wierszach lub kolumnach, w polu Wyszukaj kliknij pozycję Wierszami lub Kolumnami.

  • Aby wyszukać dane o określonych szczegółach, w polu Szukaj w kliknij pozycję Formuły, Wartości lub Komentarze.

   Uwaga    Opcje Formuły, Wartości i Komentarze są dostępne tylko na karcie Znajdowanie. Tylko opcja Formuły jest dostępna na karcie Zamienianie.

  • Aby wyszukać dane z uwzględnieniem wielkości liter, zaznacz pole wyboru Uwzględnij wielkość liter.

  • Aby wyszukać komórki zawierające tylko znaki wpisane w polu Znajdź, zaznacz pole wyboru Dopasuj do całej zawartości komórki.

 6. Jeśli chcesz wyszukać tekst lub liczby, które mają określone formatowanie, kliknij przycisk Format, a następnie wybierz odpowiednie opcje w oknie dialogowym Format wyszukiwania.

  Porada : Aby znaleźć komórki, które odpowiadają określonemu formatowaniu, można usunąć dowolne kryteria w polu Znajdź, a następnie zaznaczyć określony format komórki jako przykład. W tym celu należy kliknąć strzałkę obok przycisku Format, kliknąć polecenie Wybierz format z komórki, a następnie kliknąć komórkę z formatowaniem, które ma zostać wyszukane.

 7. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby znaleźć tekst lub liczby, kliknij przycisk Znajdź wszystko lub Znajdź następny.

   Porada : Po kliknięciu przycisku Znajdź wszystko zostanie wyświetlona lista wszystkich wystąpień wyszukiwanych kryteriów, a komórkę będzie można uaktywnić, klikając określone wystąpienie na liście. Wyniki wyszukiwania przy użyciu przycisku Znajdź wszystko można posortować, klikając nagłówek kolumny.

  • Aby zamienić tekst lub liczby, wpisz znaki zastępcze w polu Zamień na (lub pozostaw to pole puste, aby zamienić znaki na nic, czyli usunąć je), a następnie kliknij przycisk Znajdź lub Znajdź wszystko.

   Uwaga : Jeśli pole Zamień na jest niedostępne, kliknij kartę Zamień.

   W razie potrzeby można anulować trwający proces wyszukiwania, naciskając klawisz ESC.

 8. Aby zamienić podświetlone wystąpienie albo wszystkie wystąpienia znalezionych znaków, kliknij przycisk Zamień albo Zamień wszystko.

Porady

 • W programie Microsoft Excel są zapisywane opcje formatowania zdefiniowane przez użytkownika. Jeśli w trakcie ponownego wyszukiwania danych w arkuszu nie można znaleźć znaków, które się w nim znajdują, może być konieczne wyczyszczenie opcji formatowania z poprzedniego wyszukiwania. W oknie dialogowym Znajdowanie i zamienianie kliknij kartę Znajdowanie, a następnie kliknij pozycję Opcje, aby wyświetlić opcje formatowania. Kliknij strzałkę obok przycisku Format, a następnie kliknij polecenie Wyczyść format wyszukiwania.

 • Aby znaleźć tekst lub liczby w arkuszu, można także użyć funkcji SZUKAJ.TEKST i ZNAJDŹ.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×