Znajdowanie i zamienianie tekstu i liczb w arkuszu

Korzystając z funkcji Znajdź i zamień w programie Excel, można wyszukiwać informacje w skoroszycie, takie jak określona liczba lub ciąg tekstowy.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij przycisk Znajdź i zaznacz.

  Obraz Wstążki programu Excel

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby znaleźć tekst lub liczby, kliknij polecenie Znajdź.

  • Aby znaleźć i zamienić tekst lub liczby, kliknij polecenie Zamień.

 3. W polu Znajdź wpisz tekst lub liczby, które chcesz wyszukać, lub kliknij strzałkę w polu Znajdź, a następnie kliknij ostatnie wyszukiwanie na liście.

  W kryterium wyszukiwania można używać symboli wieloznacznych, takich jak gwiazdka (*) lub znak zapytania (?).

  • Użycie gwiazdki pozwala znaleźć dowolny ciąg znaków. Na przykład ciąg k*c umożliwia znalezienie wyrazów „koc” i „kopiec”.

  • Użycie znaku zapytania pozwala znaleźć jeden dowolny znak. Na przykład ciąg k?t umożliwia znalezienie wyrazów „kit” i „kot”.

   Porada: Symbole gwiazdki, znaku zapytania oraz tyldy (~) można znajdować w danych arkusza, poprzedzając je symbolem tyldy w polu Znajdź. Aby na przykład znaleźć dane zawierające symbol „?”, należy użyć ciągu ~? jako kryterium wyszukiwania.

 4. Kliknij przycisk Opcje w celu zdefiniowania dodatkowych opcji wyszukiwania, a następnie wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby wyszukać dane w arkuszu lub w całym skoroszycie, w polu Wewnątrz zaznacz pozycję Arkusz lub Skoroszyt.

  • Aby wyszukać dane w wierszach lub kolumnach, w polu Wyszukaj kliknij pozycję Wierszami lub Kolumnami.

  • Aby wyszukać dane o określonych szczegółach, w polu Szukaj w kliknij pozycję Formuły, Wartości lub Komentarze.

   Uwaga:  Opcje Formuły, Wartości i Komentarze są dostępne tylko na karcie Znajdowanie, natomiast sama opcja Formuły jest dostępna na karcie Zamienianie.

  • Aby wyszukać dane z uwzględnieniem wielkości liter, zaznacz pole wyboru Uwzględnij wielkość liter.

  • Aby wyszukać komórki zawierające tylko znaki wpisane w polu Znajdź, zaznacz pole wyboru Dopasuj do całej zawartości komórki.

 5. Jeśli chcesz wyszukać tekst lub liczby, które mają określone formatowanie, kliknij przycisk Format, a następnie wybierz odpowiednie opcje w oknie dialogowym Format wyszukiwania.

  Porada: Aby znaleźć komórki, które odpowiadają określonemu formatowaniu, można usunąć dowolne kryteria z pola Znajdź, a następnie zaznaczyć określony format komórki jako przykład. W tym celu należy kliknąć strzałkę obok przycisku Format, kliknąć polecenie Wybierz format z komórki, a następnie kliknąć komórkę z formatowaniem, które ma zostać wyszukane.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby znaleźć tekst lub liczby, kliknij przycisk Znajdź wszystko lub Znajdź następny.

   Porada: Po kliknięciu przycisku Znajdź wszystko zostanie wyświetlona lista wszystkich wystąpień wyszukiwanych kryteriów. Aby komórka stała się aktywna, należy kliknąć określone wystąpienie na liście. Wyniki wyszukiwania przy użyciu przycisku Znajdź wszystko można posortować, klikając nagłówek kolumny.

  • Aby zamienić tekst lub liczby, wpisz znaki zastępcze w polu Zamień na (lub pozostaw to pole puste, aby zamienić znaki na nic, czyli usunąć je), a następnie kliknij przycisk Znajdź lub Znajdź wszystko.

   Uwaga: Jeśli pole Zamień na jest niedostępne, kliknij kartę Zamień.

   W razie potrzeby można anulować trwający proces wyszukiwania, naciskając klawisz ESC.

 7. Aby zamienić podświetlone wystąpienie albo wszystkie wystąpienia znalezionych znaków, kliknij przycisk Zamień albo Zamień wszystko.

Porady

 • W programie Microsoft Excel są zapisywane opcje formatowania zdefiniowane przez użytkownika. Jeśli w trakcie ponownego wyszukiwania danych w arkuszu nie można znaleźć znaków, które się w nim znajdują, może być konieczne wyczyszczenie opcji formatowania z poprzedniego wyszukiwania. W oknie dialogowym Znajdowanie i zamienianie należy kliknąć kartę Znajdowanie, a następnie kliknąć pozycję Opcje, aby wyświetlić opcje formatowania. Należy kliknąć strzałkę obok przycisku Format, a następnie kliknąć polecenie Wyczyść format wyszukiwania.

 • Aby znaleźć tekst lub liczby w arkuszu, można także użyć funkcji SZUKAJ.TEKST i ZNAJDŹ.

Początek strony

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×