Znajdowanie i zamienianie

Ważne   Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Nie można podzielić pojedynczych komórek, ale można wyświetlić ją tak, jakby zostało podzielone komórki scalanie komórek powyżej niej. Na przykład chcesz podzielić komórki A2 w trzech komórkach, które będą wyświetlane, side-by-side, w komórce A1 (chcesz użyć jako nagłówka komórki A1). Nie jest możliwy podział komórki A2, ale można osiągnąć podobny efekt przez łączących komórki A1, B1 i C1 do jednego, pojedynczą komórkę. Następnie należy wprowadzić dane w komórkach A2, B2 i C2. Te trzy komórki pojawiają się tak, jakby podziałem pod jednym większe komórki (A1), który działa jako nagłówek.

Podczas scalania dwóch lub więcej sąsiednich poziomych lub pionowych komórek, komórki stają się jedną, większą komórkę, który jest wyświetlany w wielu kolumnach lub wierszach. W poniższym przykładzie za pomocą polecenia Scal i wyśrodkuj Wyśrodkowuje tekst w scalonej komórce.

Tekst w scalonej komórce

Ważne   Przy scalaniu wielu komórek, zawartość tylko do jednej komórki (lewa górna komórka dla języków od lewej do prawej lub prawej górnej komórce dla języków od prawej do lewej) pojawiają się w scalonej komórce. Zawartość scalanych komórkach są usuwane.

Po scaleniu komórek, można podzielić scalonej komórki na oddzielne komórki ponownie. Jeśli nie pamiętasz, gdzie zostały scalone komórki, można użyć polecenia Znajdź w celu szybkiego zlokalizowania scalone komórki.

Uwaga   Nie można podzielić niescalonych komórek. Jeśli szukasz informacji na temat dzielenie zawartości niescalonych komórek na wiele komórek, zobacz dystrybucji zawartości komórki do sąsiadujących ze sobą kolumn.

Co chcesz zrobić?

Scalanie komórek sąsiadujących ze sobą

Dzielenie scalonej komórki

Znajdowanie scalonych komórek

Scalanie komórek sąsiadujących ze sobą

 1. Zaznacz sąsiadujące ze sobą komórki, które chcesz scalić.

  Uwaga   Upewnij się, że dane, które mają być wyświetlane w scalonej komórce znajduje się w lewej górnej komórce zaznaczonego zakresu. W scalonej komórce pozostaną tylko dane w lewej górnej komórki. Dane z pozostałych komórek zaznaczonego zakresu zostaną usunięte. Skopiować potrzebne dane do innej lokalizacji w arkuszu przed scaleniem.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Wyrównanie kliknij przycisk Scal i wyśrodkuj.

  Obraz Wstążki programu Excel

  Komórki zostaną scalone w wierszu lub w kolumnie, a zawartość komórki zostanie wyśrodkowana w scalonej komórce. Aby scalić komórki bez wyśrodkowania, kliknij strzałkę obok przycisku Scal i wyśrodkuj, a następnie kliknij polecenie Scal wszystkie lub Scal komórki.

  Uwaga   Jeśli przycisk Scal i wyśrodkuj jest niedostępny, zaznaczone komórki mogą się znajdować w trybie edycji lub w tabeli programu Excel. Aby anulować tryb edycji, naciśnij klawisz ENTER. Scalenie komórek znajdujących się w tabeli programu Excel jest niemożliwe.

 3. Aby zmienić wyrównanie tekstu w scalonej komórce, zaznacz tę komórkę, a następnie kliknij dowolny przycisk wyrównania w grupie Wyrównanie na karcie Narzędzia główne.

  Uwaga   

 4. Formuły odwołujące się w innych komórkach są automatycznie korygowane odwołanie komórki scalonej komórki.

 5. Ponieważ sortowanie wymaga, aby wszystkie komórki mają być sortowane są za pomocą tej samej wielkości, nie można sortować zakres, który zawiera kombinację scalone i niescalone komórki.

Początek strony

Dzielenie scalonej komórki

Aby podzielić scalone komórki, zaznacz go po raz pierwszy.

 1. Zaznacz scaloną komórkę, którą chcesz je rozdzielić.

  Zaznaczenie scalonej komórki spowoduje, że przycisk Scal i wyśrodkuj Obraz przycisku w grupie Wyrównanie na karcie Narzędzia główne zostanie wyświetlony jako wybrany.

  Obraz Wstążki programu Excel

 2. Aby podzielić scaloną komórkę, kliknij przycisk Scal i wyśrodkuj Obraz przycisku, lub kliknij strzałkę obok przycisku Scal i wyśrodkuj, a następnie kliknij Rozdziel komórki.

  Porada   Natychmiast po scaleniu komórek, użytkownik może również rozdziel je klikając przycisk Cofnij na pasku narzędzi Szybki dostęp lub naciskając klawisze CTRL + Z.

  Zawartość scalonej komórki zostanie wyświetlona w lewej górnej komórce zakresu komórek utworzonych w wyniku podziału.

Początek strony

Znajdowanie scalonych komórek

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edycja kliknij przycisk Znajdź i zaznacz.

  Obraz Wstążki programu Excel

 2. Kliknij pozycję Znajdź.

 3. Na karcie Znajdowanie kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij przycisk Formatuj.

 4. Na karcie Wyrównanie w obszarze Sterowanie tekstem zaznacz pole wyboru Scal komórki, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

 6. Aby znaleźć kolejne wystąpienie scalonej komórki, kliknij przycisk Znajdź następny.

Program Excel zaznaczy kolejną scaloną komórkę w arkuszu.

 • Aby znaleźć wszystkie scalone komórki, kliknij przycisk Znajdź wszystko.

Program Excel wyświetli listę wszystkich scalonych komórek w dolnej sekcji okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie. Wybranie scalonej komórki z tej listy powoduje zaznaczenie jej przez program Excel w arkuszu.

Początek strony

Uwaga   Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Dotyczy: Excel 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język