Zmniejszanie rozmiaru pliku obrazu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga : Funkcje opisane w tym artykule nie są dostępne w witrynie Office Online. Aby zmienić rozdzielczość obrazu lub zastosować kompresję, otwórz dokument w klasycznej wersji programu pakietu Office, którego używasz.

Obrazy mogą znacznie zwiększyć rozmiar pliku danego dokumentu pakietu Office. Rozmiar pliku można zmniejszyć, kompresując obrazy w pliku lub zmniejszając ich jakość. Z drugiej strony, jeśli jakość obrazu jest ważniejsza niż rozmiar pliku, można zdecydować, aby obrazy nigdy nie były kompresowane.

Aby zmniejszyć rozmiar pliku, można zmniejszyć rozdzielczość obrazu, zastosować kompresję bez widocznej utraty jakości obrazu, przyciąć obrazy w celu ich zmniejszenia oraz odrzucić niechciane informacje, takie jak przycięte części obrazu lub inne informacje dotyczące edytowania obrazu.

Obrazy w plikach pakietu Office są automatycznie kompresowane na podstawie liczby określonej w opcjach Rozmiar i jakość obrazu na karcie Zaawansowane dostępnej w opcjach programu. Domyślnie ta opcja jest ustawiona jako jakość wydruku (220 ppi), ale można to zmienić.

Ważne : Skompresowanie obrazu w celu zmniejszenia rozmiaru pliku powoduje zmianę liczby szczegółów zachowanych w obrazie źródłowym. Oznacza to, że po kompresji obraz może wyglądać inaczej niż przed kompresją. Z tego powodu należy skompresować obraz i zapisać plik przed zastosowaniem efektu artystycznego. Ustawienia kompresji można zmienić lub cofnąć jej zastosowanie nawet po zapisaniu pliku, pod warunkiem, że używany program nie został zamknięty.

W tym artykule opisano sposób zmniejszania rozmiaru pliku pakietu Office przez kompresowanie obrazów. Jeśli chcesz obciąć krawędzie zdjęcia lub je przycięcie, zobacz Przycinanie obrazu.

Porada: Kliknij poszczególne nagłówki poniżej, aby uzyskać więcej informacji na temat danego zadania.

Jeśli nie jest wymagane, aby każdy piksel w obrazie miał swój odpowiednik, można zmniejszyć rozdzielczość. Zmniejszenie rozdzielczości przynosi dobre efekty w przypadku zmniejszonych obrazów, ponieważ ich wartość liczby punktów na cal (dpi) wzrasta. Zmiana rozdzielczości może wpłynąć na jakość obrazu.

 1. Kliknij obrazy, dla których chcesz zmienić rozdzielczość.

 2. W obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Dopasowywanie kliknij przycisk Kompresuj obrazy.

  Przycisk Kompresuj obrazy w grupie Dopasowywanie na karcie Narzędzia obrazów > Formatowanie

  Jeśli karty Narzędzia obrazów i Formatowanie nie są widoczne, upewnij się, że zaznaczono obraz. Może być konieczne dwukrotne kliknięcie obrazu w celu jego zaznaczenia i otwarcia karty Formatowanie. Ponadto, w zależności od rozmiaru ekranu, mogą być wyświetlane tylko ikony dla grupy Dopasowywanie. Przycisk Kompresuj obrazy jest wyświetlany bez etykiety.

  Grupa Dopasowywanie w zmniejszonym rozmiarze, tylko z ikonami

 3. Aby zmienić rozdzielczość tylko zaznaczonych obrazów, a nie wszystkich obrazów w dokumencie, zaznacz pole wyboru Zastosuj tylko do tego obrazu.

 4. W obszarze Docelowy format wyjściowy kliknij odpowiednią rozdzielczość. Jeśli korzystasz z pakietu Office 2007, musisz kliknąć przycisk Opcje w celu wyświetlenia tych opcji.

  Uwaga : Opcja Użyj rozdzielczości dokumentu stosuje rozdzielczość ustawioną w widoku Microsoft Office Backstage. Domyślnie jest ona ustawiona jako jakość wydruku lub 220 ppi, ale można zmienić domyślną rozdzielczość obrazu (patrz następny nagłówek).

Ważne : 

 • To ustawienie jest stosowane wyłącznie do obrazów w bieżącym dokumencie lub dokumencie zaznaczonym na liście obok obszaru Rozmiar i jakość obrazu. Aby ustawić tę wartość jako domyślną dla wszystkich nowych dokumentów, zmień listę rozwijaną.

 • Konfigurowanie metody kompresowania w pakiecie Office pozwalającej na zrównoważenie jakości i rozmiaru pliku

Zwróć uwagę, że ta funkcja nie jest dostępna w programie Microsoft Project 2013 ani w pakiecie Office 2007.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij pozycję Zaawansowane.

 3. W obszarze Rozmiar i jakość obrazu kliknij dokument, dla którego chcesz ustawić domyślną rozdzielczość obrazu, lub wybierz pozycję Wszystkie nowe dokumenty, aby domyślnie stosować tę rozdzielczość dla wszystkich nowych dokumentów.

 4. Ustaw rozdzielczość domyślną, a następnie kliknij przycisk OK.

W zależności od tego, ile kolorów zostało użytych w obrazie, można uprościć format koloru obrazu (skompresować go), aby zmniejszyć rozmiar pliku tego obrazu. Kompresowanie obrazu sprawia, że na potrzeby koloru jest używana mniejsza liczba bitów na piksel bez utraty jakości.

 1. Kliknij obraz lub obrazy, które chcesz skompresować.

 2. W obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Dopasowywanie kliknij przycisk Kompresuj obrazy.

  Przycisk Kompresuj obrazy w grupie Dopasowywanie na karcie Narzędzia obrazów > Formatowanie

  Jeśli karty Narzędzia obrazów i Formatowanie nie są widoczne, upewnij się, że zaznaczono obraz. Może być konieczne dwukrotne kliknięcie obrazu w celu jego zaznaczenia i otwarcia karty Formatowanie. Ponadto, w zależności od rozmiaru ekranu, mogą być wyświetlane tylko ikony dla grupy Dopasowywanie. Przycisk Kompresuj obrazy jest wyświetlany bez etykiety.

  Grupa Dopasowywanie w zmniejszonym rozmiarze, tylko z ikonami

 3. W celu skompresowania tylko zaznaczonych obrazów, a nie wszystkich obrazów w dokumencie, zaznacz pole wyboru Zastosuj tylko do tego obrazu.

  Usunięcie zaznaczenia pola wyboru Zastosuj tylko do tego obrazu spowoduje nadpisanie wszystkich wcześniejszych zmian wprowadzonych do pozostałych obrazów w tym dokumencie.

 4. W obszarze Docelowy format wyjściowy kliknij odpowiednią rozdzielczość.

  Uwagi : 

  • Opcja Użyj rozdzielczości dokumentu stosuje rozdzielczość ustawioną w widoku Backstage. Domyślnie jest ona ustawiona jako docelowa jakość wydruku (220 ppi), ale można zmienić domyślną rozdzielczość obrazu (patrz powyżej).

  • Jeśli konieczne jest zachowanie najwyższej jakości obrazu, bez względu na rozmiar pliku, można wyłączyć kompresję.

  • Zmiany kompresji są wprowadzane po zamknięciu tego okna dialogowego. Jeżeli nie ma pewności co do wyników, można sprawdzić rozmiar pliku przed i po kompresji. Jeżeli wyniki są inne od oczekiwanych, można cofnąć zmiany.

Po przycięciu obrazu lub wprowadzeniu w nim innych zmian, takich jak zastosowanie efektu artystycznego czy zmiana jasności, kontrastu lub ostrości obrazu, informacje umożliwiające odwrócenie tych zmian są przechowywane w pliku. Usuwając te dane edycji, można zmniejszyć rozmiar pliku. Wybranie tej opcji spowoduje zmniejszenie rozmiaru pliku, ale w przypadku potrzeby cofnięcia wprowadzonych zmian konieczne będzie ponowne wstawienie obrazu do pliku.

Ważne :  Ta funkcja nie jest dostępna w programie Microsoft Project 2013 ani w programie Microsoft Project 2016.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij pozycję Zaawansowane.

 3. W obszarze Rozmiar i jakość obrazu kliknij dokument, z którego chcesz usunąć dane edycji obrazu.

 4. W obszarze Rozmiar i jakość obrazu zaznacz pole wyboru Odrzuć dane edycji.

Uwaga : To ustawienie jest stosowane wyłącznie do obrazów w bieżącym dokumencie lub dokumencie zaznaczonym na liście obok obszaru Rozmiar i jakość obrazu.

Zobacz też

Zmienianie rozdzielczości domyślnej wstawianych obrazów w pakiecie Office 2016

Edytowanie zdjęć bez programu Picture Manager

Kompresowanie plików multimedialnych w prezentacji

Przycinanie obrazu

Wyłączanie kompresji obrazów

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×