Zmienianie zawartości wyświetlanej na pasku nawigacyjnym

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Na pasku nawigacyjnym programu Outlook umożliwia przełączanie się między do różnych obszarów programu Outlook, takich jak Poczta, Kalendarz, Kontakty, zadania i notatki. Możesz również zmienić kolejność widoków Outlook na pasek nawigacyjny.

Dostosowywanie paska nawigacyjnego

Pasek nawigacyjny programu Outlook

 1. Wybierz polecenie pasek nawigacyjny Przycisk Opcje nawigacji na pasku nawigacyjnym .

 2. Kliknij pozycję Opcje nawigacji.

  • Aby zmienić liczbę wyświetlanych widoków, zmień wartość Maksymalna liczba widocznych elementów.

  • Aby zmienić kolejność widoków, kliknij jeden z widoków, a następnie kliknij pozycję Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

   Okno dialogowe Opcje nawigacji

W celu zmiany kolejności można też przeciągać nazwy widoków wyświetlanych w obszarze pasek nawigacyjny.

Uwaga : W Outlook 2013 i Outlook 2016 możesz otworzyć arkusza, naciskając klawisze Ctrl + 8. Nigdy nie spowoduje wyświetlenie na pasek nawigacyjny.

Widok kompaktowy

Aby zmaksymalizować wysokość okna Outlook, możesz użyć Kompaktuj nawigację. To usunięcie pasek nawigacyjny i listy widoków u dołu okienko folderów.

 1. Wybierz polecenie pasek nawigacyjny Przycisk Opcje nawigacji na pasku nawigacyjnym .

 2. Kliknij pozycję Opcje nawigacji.

 3. Zaznacz pole Kompaktuj nawigację.

Polecenie Kompaktuj nawigację w oknie dialogowym Opcje nawigacji

Zmienianie rozmiaru okienka nawigacji

 • Wskaż prawą krawędź Okienka nawigacji, a gdy wskaźnik przybierze kształt strzałki z dwoma grotami Obraz pionowej strzałki z dwoma grotami , przeciągnij krawędź w lewo lub prawo.

Zmiana przycisków na pasku nawigacyjnym

Możesz zmienić liczbę i kolejność przycisków nawigacji dużych, które są wyświetlane w dolnej części okienka nawigacji na pasku nawigacyjnym.

Aby zmienić kolejność przycisków, wykonaj następujące czynności:

 1. U dołu Okienka nawigacji kliknij pozycję Konfiguruj przyciski Ikona Konfiguruj przyciski , a następnie kliknij przycisk Opcje okienka nawigacji.

 2. Na liście Wyświetl przyciski w tej kolejności kliknij przycisk, który chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

Uwaga : Aby przywrócić domyślny układ przycisków, kliknij przycisk Resetuj.

Aby zmienić liczbę przycisków, wykonaj następujące czynności:

 • U dołu Okienka nawigacji kliknij pozycję Konfiguruj przyciski Ikona Konfiguruj przyciski , a następnie kliknij pozycję Pokaż więcej przycisków lub Pokaż mniej przycisków.

Aby dodać lub usunąć przyciski, wykonaj następujące czynności:

 • U dołu Okienka nawigacji kliknij pozycję Konfiguruj przyciski Ikona Konfiguruj przyciski , kliknij pozycję Dodaj lub usuń przyciski, a następnie kliknij odpowiedni przycisk.

  Uwagi : 

  • Aby szybko wyświetlić więcej lub mniej przycisków lub folderów, wskaż poziomy pasek podziału między folderami a przyciskami i przeciągnij pasek w górę lub w dół, gdy wskaźnik zmieni się w dwukierunkową strzałkę Strzałka z dwoma grotami . Jeśli przeciągniesz poziomy pasek podziału u dołu okienka nawigacji, wszystkie duże przyciski są zamieniane na małe przyciski i są wyświetlane jako pojedynczy wiersz ikon w dolnej części okienka nawigacji.

  • Aby zmaksymalizować obszar okienka folderu, przeciągnij poziomy pasek podziału u dołu okienka nawigacji, a następnie użyj małych przycisków do przełączania okienek folderu.

  • Aby wyświetlić wszystkie foldery, a nie tylko foldery poczty, zmień przycisk Lista folderów w duży przycisk, a następnie przenieś go powyżej przycisku poczty albo usuń przycisk Poczta w okienku nawigacji.

Minimalizowanie okienka nawigacji

Za pomocą zminimalizowanego okienka nawigacji można zwiększyć ilość miejsca pracy w oknie Outlook. Zwija zminimalizowanego okienka nawigacji do pionowego paska przycisków, które nadal zapewnia dostęp do najczęściej używanych folderów i widoków.

Aby ukryć lub pokazać zminimalizowanego okienka nawigacji, wykonaj następujące czynności:

 • W prawym górnym rogu Okienka nawigacji lub nagłówka zminimalizowanym Okienku nawigacji kliknij przycisk Minimalizuj okienko nawigacji Przycisk Minimalizuj okienko nawigacji lub Rozwiń okienko nawigacji Przycisk Rozwiń okienko nawigacji .

Aby wyświetlić foldery w zminimalizowanym Okienku nawigacji, kliknij przycisk Foldery.

Uwaga : Po rozwinięciu zminimalizowanego okienka nawigacji, okienka nawigacji jest ustawiony na tej samej szerokości, jak było wcześniej. Jeśli zamkniesz Outlook przy zminimalizowanym okienku nawigacji, pojawi się zminimalizowane po ponownym uruchomieniu Outlook.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×