Zmienianie wyglądu tabeli

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W prezentacji można zastosować albo zmienić styl, obramowanie lub kolor tabeli. Można na przykład zastosować lub wyczyścić styl tabeli (czyli szybki styl), wymazać linie z komórki, wiersza lub kolumny, zmienić obramowanie tabeli albo zmienić kolor tła tabeli.

W tym artykule

Stosowanie stylu tabeli

Usuwanie stylu tabeli

Wymazywanie linii z komórki, wiersza lub kolumny

Dodawanie lub zmienianie obramowania tabeli

Dodawanie lub zmienianie koloru tła tabeli

Stosowanie stylu tabeli

Styl tabeli (czyli szybki styl) jest połączeniem opcji formatowania, między innymi kolorów wybranych na podstawie kolory motywu prezentacji. Styl tabeli jest automatycznie stosowany do każdej dodawanej tabeli.

 1. Zaznacz tabelę, którą chcesz zastosować styl tabeli nowego lub innego.

 2. Wybierz pozycję Projekt > Style tabeli i kliknij odpowiedni styl tabeli. Aby wyświetlić więcej stylów tabeli, kliknij przycisk więcej przycisk Obraz przycisku .

  Style tabeli w programie PowerPoint

  Uwaga: Aby zmienić wygląd tekstu w tabeli, przejdź do Narzędzia główne >Czcionka lub kliknij tabelę, a następnie przejdź do sekcji Projekt >Narzędzia tabel > Style tekstu WordArt.

Początek strony

Usuwanie stylu tabeli

Aby usunąć styl tabeli, przejdź do pozycji Projekt > Narzędzia tabel > więcej Obraz przycisku , a następnie kliknij przycisk Wyczyść tabelę.

Wymazywanie linii z komórki, wiersza lub kolumny

 1. Wybierz pozycję Projekt > Narzędzia tabel. W grupie Rysowanie obramowań kliknij przycisk Gumka.

  Wskaźnik zmieni się na Gumka Gumka służąca do rysowania tabel .

 2. Kliknij linię, którą chcesz wymazać, aby go usunąć. Po zakończeniu kliknij poza tabelą.

Początek strony

Dodawanie lub zmienianie obramowania tabeli

 1. Zaznacz komórki tabeli, do których chcesz dodać obramowanie (lub zmienianie obramowania).

 2. Wybierz pozycję Projekt > Narzędzia tabel. W grupie Rysowanie obramowań, wybierz jedną z następujących czynności:

  • Użyj Koloru pióra, aby zmienić kolor obramowania.

   Jeśli możesz potrzebujesz więcej opcji kolorów, kliknij pozycję Więcej kolorów obramowania, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy albo utwórz własny kolor Niestandardowy kartę Niestandardowe kolory i kolory na karcie Standardowy nie są aktualizowane, jeśli zmienisz później dokument motyw.

  • Użyj Grubość pióra, aby zmienić grubość obramowania.

  • Użyj Stylu pióra, aby zmienić styl linii obramowania.

 3. Aby zastosować do tabeli kolor, grubość lub styl linii wybrany w kroku 2, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kiedy wskaźnik nadal kształt ołówka Ołówek służący do rysowania tabel , kliknij pozycję obramowania, które chcesz zmienić.

Wybierz pozycję Projekt > Narzędzia tabel >Style tabeli > Obramowanie, a następnie kliknij opcję obramowania, którą chcesz zmienić.

Porada: Gumka umożliwia usunięcie obramowania między komórkami tabeli. Na karcie Projektowanie > Narzędzia tabel w grupie Rysowanie obramowań kliknij przycisk Gumka lub naciśnij i przytrzymaj SHIFT, gdy wskaźnik znajduje się ołówek Ołówek służący do rysowania tabel , a następnie kliknij obramowanie, które chcesz usunąć.

Początek strony

Dodawanie lub zmienianie tła tabeli

Kolor tła można dodać lub zmienić dla całej tabeli. Kolor tła będzie przysłonięty kolorem wypełnienia zastosowanym do komórek tabeli.

 1. Kliknij komórkę w tabeli.

 2. Wybierz pozycję Projekt > Narzędzia tabel, a następnie w grupie Style tabeli kliknij strzałkę obok pozycji Cieniowanie, a następnie wskaż polecenie Tło tabeli.

 3. Kliknij odpowiedni kolor lub, aby wybrać brak koloru, kliknij polecenie Brak wypełnienia.

  Aby zmienić kolor na taki, którego nie ma na liście Kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów wypełnienia, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub utwórz własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory na karcie Standardowy nie będą aktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

Początek strony

W tym artykule

Stosowanie nowego lub innego stylu tabeli

Czyszczenie stylu tabeli

Wymazywanie linii z komórki, wiersza lub kolumny

Dodawanie lub zmienianie obramowania tabeli

Dodawanie lub zmienianie koloru tła tabeli

Aby dodać lub usunąć wiersze lub kolumny, zobacz Dodawanie lub usuwanie wierszy i kolumn tabeli. Scalanie, dzielenie lub usuwanie komórek, zobacz Scalanie, dzielenie, lub usuwanie komórek tabeli.

Stosowanie nowego lub innego stylu tabeli

Styl tabeli (czyli szybki styl) jest kombinacją różnych opcji formatowania, między innymi kolorów wybranych na podstawie kolory motywu prezentacji. Do każdej dodawanej tabeli styl tabeli jest stosowany automatycznie. Miniatury stylów tabeli są wyświetlane w galerii Szybkie style w grupie Style tabeli. Po przesunięciu wskaźnika na miniaturę szybkiego stylu można zobaczyć, w jaki sposób dany szybki styl wpłynie na tabelę.

Miniatury stylów tabeli
Miniatury stylów tabeli
 1. Kliknij tabelę, do której chcesz zastosować nowy lub inny styl tabeli.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Projektowanie w grupie Style tabeli kliknij odpowiedni styl tabeli. Aby wyświetlić więcej stylów tabeli, kliknij przycisk więcej przycisk Obraz przycisku .

  Po umieszczeniu wskaźnika nad miniaturą szybkiego stylu można zobaczyć efekt zastosowania go do tabeli.

  Uwagi: 

  • Tekst z tabeli nie jest wyświetlany na karcie Konspekt (w lewym okienku okna programu w widoku normalnym). Na karcie Konspekt jest widoczny tylko tekst z symbole zastępcze tekstu.

  • Aby zmienić wygląd tekstu w komórkach tabeli lub w całej tabeli, należy wybrać opcje na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka lub w obszarze Narzędzia tabeli na karcie Projekt w grupie Style obiektów WordArt.

Początek strony

Czyszczenie stylu tabeli

 • Aby usunąć styl tabeli, w obszarze Narzędzia tabel na karcie Projektowanie w grupie Style tabeli, kliknij więcej przycisk Obraz przycisku , a następnie kliknij przycisk Wyczyść tabelę.

Wymazywanie linii z komórki, wiersza lub kolumny

 1. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Projektowanie w grupie Rysowanie obramowań kliknij przycisk Gumka lub naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, gdy funkcja Narzędzie rysowania jest aktywna.

  Wskaźnik przybierze kształt Gumka Gumka służąca do rysowania tabel .

 2. Kliknij linię, którą chcesz wymazać.

 3. Po zakończeniu wymazywania linii kliknij poza tabelą.

Początek strony

Dodawanie lub zmienianie obramowania tabeli

 1. Zaznacz komórki tabeli, dla których chcesz dodać lub zmienić obramowanie tabeli.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Projektowanie w grupie Rysowanie obramowań wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić kolor obramowania, kliknij strzałkę obok przycisku Kolor pióra, a następnie kliknij odpowiedni kolor.

   Aby zmienić kolor na taki, którego nie ma wśród kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów obramowania, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub utwórz własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory na karcie Standardowy nie będą aktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

  • Aby zmienić grubość obramowania, kliknij strzałkę obok przycisku Grubość pióra, a następnie kliknij odpowiednią grubość linii.

  • Aby zmienić styl linii obramowania, kliknij strzałkę obok przycisku Styl pióra, a następnie kliknij odpowiedni styl linii.

 3. Aby zastosować do tabeli kolor, grubość lub styl linii wybrany w kroku 2, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kiedy wskaźnik nadal kształt ołówka Ołówek służący do rysowania tabel , kliknij pozycję obramowania, które chcesz zmienić.

  • W obszarze Narzędzia tabel na karcie Projektowanie w grupie Style tabeli kliknij przycisk Obramowania, a następnie kliknij opcję obramowania, którą chcesz zmienić.

Porada: Gumka umożliwia usunięcie obramowania między komórkami tabeli. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Projektowanie w grupie Rysowanie obramowań kliknij przycisk Gumka lub naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, gdy wskaźnik znajduje się ołówek Ołówek służący do rysowania tabel , a następnie kliknij obramowanie, które chcesz usunąć.

Początek strony

Dodawanie lub zmienianie koloru tła tabeli

Dla całej tabeli można dodać lub zmienić kolor tła. Kolor tła jest widoczny poniżej dowolnego koloru wypełnienia zastosowanego do komórek tabeli.

 1. Kliknij komórkę w tabeli.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Projektowanie w grupie Style tabeli kliknij strzałkę obok przycisku Cieniowanie, a następnie wskaż polecenie Tło tabeli.

 3. Kliknij odpowiedni kolor lub — aby wybrać brak koloru — kliknij polecenie Brak wypełnienia.

  Aby zmienić kolor na taki, którego nie ma na liście Kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów wypełnienia, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub utwórz własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory na karcie Standardowy nie będą aktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

Początek strony

W tym artykule

Zmienianie stylu tabeli

Zmień opcje stylu tabeli

Dodawanie lub zmienianie obramowania tabeli

Dodawanie lub zmienianie wypełnienia komórki tabeli

Dodawanie lub zmienianie koloru tła tabeli

Dodawanie lub zmienianie efektu komórki tabeli

Dodawanie lub zmienianie efektu tabeli

Usuwanie wypełnienia z tabeli lub komórki tabeli

Usuwanie efektu z tabeli lub komórki

Aby uzyskać więcej informacji na temat dystrybucji danych w komórkach tabeli, takich jak dzielenie komórek i scalanie komórek zobacz Dodaj lub usuń wierszy, kolumn lub komórek tabeli.

Zmienianie stylu tabeli

Styl tabeli (czyli szybki styl) jest kombinacją różnych opcji formatowania, między innymi kolorów wybranych na podstawie kolory motywu prezentacji. Do każdej dodawanej tabeli styl tabeli jest stosowany automatycznie. Miniatury stylów tabeli są wyświetlane w galerii Szybkie style w grupie Style tabeli. Po przesunięciu wskaźnika na miniaturę szybkiego stylu można zobaczyć, w jaki sposób dany szybki styl wpłynie na tabelę.

 1. Kliknij tabelę, do której chcesz zastosować inny styl tabeli.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Projektowanie w grupie Style tabeli kliknij odpowiedni styl tabeli. Aby wyświetlić więcej stylów tabeli, kliknij przycisk więcej przycisk Obraz przycisku .

  Aby wyczyścić domyślny lub inny styl tabeli, kliknij przycisk więcej przycisk Obraz przycisku , a następnie kliknij Wyczyść tabelę.

  Porada: Aby dany styl tabeli ustawić jako domyślny dla wszystkich tworzonych nowych tabel, należy kliknąć ten styl tabeli prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Ustaw jako domyślny w menu skrótów.

  Uwagi: 

Początek strony

Zmienianie opcji stylu tabeli

Styl tabeli można zastosować do określonych części tabeli, wybierając opcje w grupie Opcje stylu tabeli.

 1. Kliknij tabelę, dla której chcesz zmienić opcje stylu tabeli.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Projektowanie w grupie Opcje stylu tabeli wykonaj jedną z następujących czynności:

  Karta Projektowanie w narzędziach tabel

  • Aby wyróżnić pierwszy wiersz tabeli, zaznacz pole wyboru Wiersz nagłówka.

  • Aby wyróżnić ostatni wiersz tabeli, zaznacz pole wyboru Wiersz sumy.

  • Aby zastosować styl tabeli do co drugiego wiersza, zaznacz pole wyboru Wiersze naprz.

  • Aby wyróżnić pierwszą kolumnę tabeli, zaznacz pole wyboru Pierwsza kolumna.

  • Aby wyróżnić ostatnią kolumnę tabeli, zaznacz pole wyboru Ostatnia kolumna.

  • Aby zastosować styl tabeli do co drugiej kolumny, zaznacz pole wyboru Kolumny naprz.

Początek strony

Dodawanie lub zmienianie obramowania tabeli

 1. Zaznacz komórki tabeli, dla których chcesz dodać lub zmienić obramowanie tabeli.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Projektowanie w grupie Rysowanie obramowań wykonaj jedną z następujących czynności:

  Karta Projektowanie w narzędziach tabel

  • Aby zmienić kolor obramowania, kliknij strzałkę obok przycisku Kolor pióra, a następnie kliknij odpowiedni kolor.

   Aby zmienić kolor na taki, którego nie ma wśród kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów obramowania, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub utwórz własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory na karcie Standardowy nie będą aktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

  • Aby zmienić grubość obramowania, kliknij strzałkę obok przycisku Grubość pióra, a następnie kliknij odpowiednią grubość linii.

  • Aby zmienić styl linii obramowania, kliknij strzałkę obok przycisku Styl pióra, a następnie kliknij odpowiedni styl linii.

 3. Aby zastosować do tabeli kolor, grubość lub styl linii wybrany w kroku 2, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kiedy wskaźnik nadal kształt ołówka Ołówek służący do rysowania tabel , kliknij pozycję obramowania, które chcesz zmienić.

  • W obszarze Narzędzia tabel na karcie Projektowanie w grupie Style tabeli kliknij przycisk Obramowania, a następnie kliknij opcję obramowania, którą chcesz zmienić.

Porada: Gumka umożliwia usunięcie obramowania między komórkami tabeli. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Projektowanie w grupie Rysowanie obramowań kliknij przycisk Gumka lub naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, gdy wskaźnik znajduje się ołówek Ołówek służący do rysowania tabel , a następnie kliknij obramowanie, które chcesz usunąć.

Początek strony

Dodawanie lub zmienianie wypełnienia komórki tabeli

Wypełnienie to wnętrze komórki. Dodając lub zmieniając kolor wypełnienia komórki tabeli, można także dodać do wypełnienia teksturę, obraz lub gradient. Gradient to stopniowa zmiana kolorów i odcieni (zazwyczaj stopniowe przechodzenie jednego koloru w inny lub jednego odcienia w inny odcień tego samego koloru).

 1. Zaznacz komórki tabeli, do których chcesz dodać wypełnienie.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Projektowanie w grupie Style tabeli kliknij strzałkę obok przycisku Cieniowanie, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  Karta Projektowanie w narzędziach tabel

  • Aby dodać lub zmienić kolor wypełnienia, kliknij odpowiedni kolor; aby wybrać brak koloru, kliknij polecenie Brak wypełnienia.

   Aby zmienić kolor na kolor nienależący do kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów wypełnienia, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub zmieszaj własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie będą aktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

  • Aby dodać lub zmienić obraz wypełnienia, kliknij polecenie Obraz, znajdź folder zawierający obraz, którego chcesz użyć, kliknij plik tego obrazu, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

   Po dodaniu obrazu jako efekt wypełnienia jest dopasowane do komórki i może być zniekształcony. Aby wyeliminować zniekształcenia, można zmienić rozmiar komórki lub tabeli.

  • Aby dodać lub zmienić gradient wypełnienia, wskaż polecenie Gradient, a następnie kliknij odpowiednią odmianę.

   Aby dostosować gradient, kliknij polecenie Więcej gradientów, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  • Aby dodać lub zmienić teksturę wypełnienia, wskaż polecenie Tekstura, a następnie kliknij teksturę, którą chcesz zastosować.

   Aby dostosować teksturę, kliknij polecenie Więcej tekstur, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

Początek strony

Dodawanie lub zmienianie koloru tła tabeli

Dla całej tabeli można dodać lub zmienić kolor tła. Kolor tła jest widoczny poniżej dowolnego koloru wypełnienia zastosowanego do komórek tabeli.

 1. Kliknij komórkę w tabeli.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Projektowanie w grupie Style tabeli kliknij strzałkę obok przycisku Cieniowanie, a następnie wskaż polecenie Tło tabeli.

  Karta Projektowanie w narzędziach tabel

 3. Kliknij odpowiedni kolor lub, aby wybrać brak koloru, kliknij polecenie Brak wypełnienia.

  Aby zmienić kolor na kolor nienależący do kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów wypełnienia, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub zmieszaj własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie będą aktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

Początek strony

Dodawanie lub zmienianie efektu komórki tabeli

Uwaga: Efekty Cień i Odbicie można stosować tylko do całej tabeli, a nie do pojedynczych komórek tabeli.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zastosować efekt do niektórych komórek tabeli, zaznacz komórki, do których chcesz dodać efekt.

  • Aby zastosować efekt do wszystkich komórek tabeli, kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę tabeli, a następnie kliknij polecenie Zaznacz tabelę w menu skrótów.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Projektowanie w grupie Style tabeli kliknij przycisk Efekty.

  Karta Projektowanie w narzędziach tabel

 3. Aby dodać lub zmienić krawędź, wskaż polecenie Skos komórki, a następnie wybierz odpowiedni skos.

Początek strony

Dodawanie lub zmienianie efektu tabeli

 1. Kliknij tabelę, do której chcesz dodać efekt.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Projektowanie w grupie Style tabeli kliknij przycisk Efekty, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  Karta Projektowanie w narzędziach tabel

  • Aby dodać lub zmienić cień, wskaż polecenie Cień, a następnie wybierz odpowiedni cień.

   Aby dostosować cień, kliknij polecenie Opcje cienia, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  • Aby dodać lub zmienić odbicie, wskaż polecenie Odbicie, a następnie wybierz odpowiednią odmianę.

Początek strony

Usuwanie wypełnienia z tabeli lub z komórki tabeli

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zaznaczyć tabelę, kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę tabeli, a następnie kliknij polecenie Zaznacz tabelę w menu skrótów.

  • Aby zaznaczyć część tabeli, zaznacz komórki, z których chcesz usunąć wypełnienie.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Projektowanie w grupie Style tabeli kliknij przycisk Cieniowanie, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby usunąć kolor, obraz lub teksturę wypełnienia, kliknij polecenie Brak wypełnienia.

  • Aby usunąć gradient wypełnienia, wskaż polecenie Gradient, a następnie kliknij pozycję Brak gradientu.

  • Aby usunąć wypełnienie tła tabeli, wskaż polecenie Tło tabeli, a następnie kliknij polecenie Brak wypełnienia.

Początek strony

Usuwanie efektu z tabeli lub z komórki tabeli

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zaznaczyć tabelę, kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę tabeli, a następnie kliknij polecenie Zaznacz tabelę w menu skrótów.

  • Aby zaznaczyć część tabeli, zaznacz komórki, z których chcesz usunąć wypełnienie.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Projektowanie w grupie Style tabeli kliknij przycisk Efekty, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby usunąć krawędź z komórki tabeli lub z tabeli, wskaż polecenie Skos komórki, a następnie kliknij pozycję Bez skosu.

  • Aby usunąć cień z tabeli, wskaż polecenie Cień, a następnie kliknij pozycję Brak cienia.

  • Aby usunąć odbicie z tabeli, wskaż polecenie Odbicie, a następnie kliknij pozycję Bez odbicia.

   Uwaga: Jeśli dodano wiele pojedynczych efektów, aby usunąć je wszystkie, należy powtórzyć krok 2.

Porada: Aby zmienić wygląd tekstu w komórkach tabeli lub w całej tabeli, należy wybrać odpowiednie opcje w obszarze Narzędzia tabel na karcie Projektowanie w grupie Style tekstu WordArt lub na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×