Zmienianie widoków w witrynie internetowej usługi OneDrive

Zmienianie widoków w witrynie internetowej usługi OneDrive

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Można wyświetlać pliki w witrynie internetowej usługi OneDrive na wiele różnych sposobów. Aby ułatwić znajdowanie plików, można przeglądać, sortowanie oraz zmienianie sposobu wyświetlania elementów. Możesz również wyświetlić szczegóły lub zmienianie języka.

Uwaga: Te informacje są witryny sieci Web, witryny OneDrive.com. Informacje dotyczące aplikacji dla urządzeń przenośnych odwołują się do Użycia OneDrive dla systemu Android, Użyj OneDrive dla systemu iOSlub Użyj usługi OneDrive dla systemu Windows phone.

Przeglądanie elementów

W okienku po lewej stronie umożliwia filtrowanie widoku elementów w OneDrive.

 • Pliki- wyświetlić wszystkie OneDrive plików i folderów.

 • Ostatnie — Sprawdź dokumenty pakietu Office otwarty ostatnio, czy zmodyfikowano je lub nie.

 • Zdjęcia — Zobacz wszystkich zdjęć w swojej OneDrive rozmieszczone według daty.

  • Aby wyświetlić tylko zdjęcia z określonego folderu, w tym widoku, wybierz strzałkę obok folderu w prawym górnym rogu, a następnie wybierz folder.

  • Aby zapisać ustawienia dla wszystkich przyszłych wizyty OneDrive witryny sieci Web, wybierz pozycję Ustaw jako domyślne.

  Uwaga: Fotografie opcja jest dostępna tylko po zalogowaniu się za pomocą konta Microsoft.

 • Odnajdowanie — zobacz Co to jest popularny w otoczeniu, na podstawie współpracujących z i pracujesz z.

  Uwaga: Odnajdowanie opcja jest dostępna tylko po zalogowaniu się za pomocą konta służbowego.

 • Udostępnione — Zobacz elementy, które zostały udostępnione innym osobom i innych osób udostępnionych.

 • Kosz — Zobacz elementy i foldery, które zostały usunięte.

Sortowanie elementów

Dokumenty zwykle są sortowane według nazwy, a zdjęcia zwykle są sortowane według daty ich utworzenia. Ale możesz zmienić sposób są sortowane w widoku listy.

 • Zaznacz nagłówek kolumny, a następnie wybierz pozycję porządek wyświetlania, które wolisz. (Na przykład, zaznacz nagłówek nazwę, a następnie wybierz pozycję od A do Z lub od Z do A.)

 • Alternatywnie wybierz sortowania, aby określić kolejność wyświetlania w takich plików według nazwy, zmodyfikowano lub udostępnianie. Możesz również wybrać Sortowanie > zmienić rozmieszczenie do przenoszenia elementów w dowolnej kolejności, które mają, a następnie zapisz tej kolejności.

  Uwaga: Opcje sortowania i Ponowne rozmieszczanie są dostępne tylko po zalogowaniu się za pomocą konta Microsoft.

Zmienianie rozmiaru kolumn

Nazwy plików może być raczej długi, co pozwala dostosować szerokość kolumny są w widoku listy OneDrive.

 1. Wskaźnik myszy na krawędzi nagłówka kolumny, według której chcesz dopasować (na przykład Nazwa ).

 2. Jeśli usługi kursor zmieni się w strzałkę do siebie, kliknij lewym przyciskiem myszy i przeciągnij krawędź kolumny, aby dopasować jego szerokość.

Wyświetlanie obrazów miniatur i podglądu

Aby wyświetlić podgląd i obraz miniatury w witrynie OneDrive.com, wybierz pozycję Opcje wyświetlania > kafelków.

Opcje wyświetlania w usłudze OneDrive

Uwagi: 

 • Aby przełączyć się między opcje przeglądania różnych, wybierz pozycję Opcje wyświetlania, a następnie wybierz widok, którego chcesz użyć. (Zmiany ikonę Opcje wyświetlania w zależności od widoku obecnie korzystasz, i widocznych opcji zależy od tego, czy użytkownik jest zalogowany do OneDrive za pomocą konta Microsoft lub konta służbowego).

 • Witryny OneDrive.com może tylko wyświetlać podglądy Jeśli rozmiar obrazu jest mniejsza niż 100MB (około 12000 x 8000 pikseli).

Dowiedz się więcej o typach plików obsługiwane w przypadku podglądu plików w usłudze OneDrive.

Wyświetlanie szczegółów

Aby wyświetlić więcej informacji o elementach, które można wybrać, wybierz pozycję informacje o Informacje , aby otworzyć okienko szczegółów. Wyświetla okienko szczegółów udostępniania informacji i wiele innych. Dla fotografie można wyświetlić informacje, takie jak kamery używane i ustawienia kamery. Zdjęcia wykonane na telefon może zostać wyświetlony informacji o lokalizacji. A dla niektórych zdjęć nawet może zostać wyświetlony tekst, do którego zostało wyodrębnione z zdjęcie.

Zmienianie języka

Jeśli zalogowano się za pomocą konta Microsoft, aby wyświetlić OneDrive witryny sieci Web w innym języku:

 1. Wybierz pozycję Ustawienia w górnej części strony, a następnie wybierz odpowiedni język obecnie wyświetlane w celu otwarcia okienka języka.

  Ustawienia usługi OneDrive dla wybieranie języka

 2. Z listy rozwijanej zaznacz innego języka i kraju/regionu, a następnie wybierz przycisk Zapisz.

Uwaga: Dla OneDrive dla Firm język jest ustawiony Office 365, a nie OneDrive pojedynczo. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z Zmienianie języka wyświetlania i strefy czasowej w usłudze Office 365 dla firm.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Online

Uzyskaj pomoc online
Uzyskaj więcej informacji na stronach pomocy technicznej usługi OneDrive i OneDrive dla Firm.
Aby uzyskać pomoc dotyczącą aplikacji mobilnej OneDrive, zobacz Rozwiązywanie problemów z aplikacją mobilną OneDrive.

Ikona pomocy technicznej za pośrednictwem poczty e-mail

Pomoc techniczna e-mail
Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, przejdź do aplikacji OneDrive i potrząśnij urządzeniem przenośnym lub wyślij wiadomość e-mail do zespołu pomocy technicznej usługi OneDrive. Aby skontaktować się z pomocą techniczną usługi OneDrive dla Firm z komputera PC lub Mac, wybierz ikonę usługi OneDrive w obszarze powiadomień lub na pasku menu, a następnie wybierz pozycję Więcej > Wyślij opinię > Coś mi się nie podoba.

OneDrive dla Firm Administratorzy mogą również przejrzeć Społeczność techniczną usługi OneDrive dla Firm, Pomoc dla administratorów usługi OneDrive dla Firm lub skontaktować się z pomocą techniczną usługi Office 365 dla firm.

Fora społeczności użytkowników usługi Office 365

Chcesz przekazać opinię?
OneDrive Witryna UserVoice to miejsce na proponowanie funkcji do dodania do usługi OneDrive. Nie możemy zagwarantować żadnych konkretnych funkcji ani terminów, jednak zareagujemy na każdą sugestię, która otrzyma co najmniej 500 głosów.

Przejdź do witryny UserVoice usługi OneDrive.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×