Zmienianie właściwości warstwy programu AutoCAD

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po zaimportowaniu lub otwarciu rysunku programu AutoCAD w programie Visio możesz zechcieć zmienić niektóre właściwości warstw. Możesz na przykład pokazać lub ukryć określone warstwy, a nawet zmienić kolor niektórych warstw.

 1. Kliknij pusty obszar na diagramie, aby usunąć zaznaczenie wszelkich zaznaczonych elementów.

 2. Umieść kursor na zewnętrznej krawędzi rysunku programu AutoCAD i poczekaj, aż zmieni się na tę ikonę:
  Kursor w formie strzałki z ikoną przenoszenia

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij pozycję Obiekt — rysunek CAD > Właściwości.

 4. Kliknij kartę Warstwa. Zostanie wyświetlona lista warstw oryginalnego rysunku programu AutoCAD wraz z opcjami widoczności, koloru i grubości.

 5. Jeśli chcesz zmienić ustawienie warstwy, po prostu je kliknij:

  • Kliknięcie słowa Tak spowoduje zmianę ustawienia na Nie.

  • Kliknięcie koloru spowoduje otwarcie okna dialogowego Kolory, w którym możesz określić inny kolor.

  • Kliknięcie grubości linii umożliwia określenie nowej grubości.

 6. Kliknij przycisk Zastosuj, aby wyświetlić podgląd zmian, lub przycisk OK po zakończeniu określania ustawień.

Zobacz też

Wprowadzenie do pracy z rysunkami programu AutoCAD w programie Visio

Odblokuj rysunek programu AutoCAD

Konwertowanie rysunku programu AutoCAD

Przycinanie rysunku programu AutoCAD

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×