Zmienianie ustawień waluty projektu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij kartę Widok.

 2. W polu Symbol wpisz symbol żądanej waluty.

 3. W polu Położenie zaznacz pozycję symbolu waluty.

 4. W polu Miejsca po przecinku zaznacz żądaną liczbę cyfr po przecinku.

  Uwagi : 

  • W projekcie nie można używać więcej niż jednej waluty. Przed skonsolidowaniem projektów z różnymi ustawieniami walut w jeden plik projektu należy zmienić ustawienia poszczególnych projektów na wspólną walutę i odpowiednio zaktualizować wartości kosztów.

  • Zmiana ustawień waluty wpływa tylko na bieżący projekt. W nowym projekcie zostaną automatycznie użyte domyślne ustawienia waluty systemu Windows. Aby zmienić domyślne ustawienia waluty w systemie Windows Vista, w Panelu sterowania należy kliknąć kategorię Zegar, język i opcje regionalne, a następnie kliknąć pozycję Opcje regionalne i językowe. W oknie dialogowym Opcje regionalne i językowe należy kliknąć kartę Formaty, a następnie kliknąć przycisk Dostosuj ten format. W oknie dialogowym Dostosowywanie opcji regionalnych należy kliknąć kartę Waluta. W polu Symbol waluty należy wpisać lub wybrać symbol waluty.

   Aby zmienić domyślne ustawienia waluty w systemie XP, w Panelu sterowania należy kliknąć dwukrotnie pozycję Opcje regionalne i językowe. Na karcie Opcje regionalne należy kliknąć przycisk Dostosuj, a następnie kliknąć kartę Waluta. W polu Symbol waluty należy wpisać lub wybrać symbol waluty.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×