Zmienianie ustawień strony za pomocą automatycznego dopasowywania rozmiaru lub przez wybieranie rozmiaru i orientacji

Automatyczne dopasowywanie rozmiaru to funkcja rozszerzająca stronę diagramu podczas pracy w zależności od potrzeb, umożliwiając tworzenie diagramów większych niż jedna zadrukowana strona.

Automatyczne dopasowywanie rozmiaru nie rozszerza strony przez zmianę rozmiaru papieru drukarki. Widoczne są jednak miejsca, w których podczas drukowania diagramu zostaną umieszczone podziały stron, jeżeli zostanie zaznaczona opcja pokazywania podziałów stron. (Na karcie Widok w grupie Pokazywanie zaznacz pole wyboru Podziały stron).

Rozmiar i orientację papieru drukarki można określić dla każdej strony wielostronicowego diagramu niezależnie od pozostałych stron. Jeśli automatyczne dopasowywanie rozmiaru będzie włączone, widok strony diagramu zostanie dopasowany do rozmiaru i orientacji papieru drukarki.

Co chcesz zrobić?

Zmienianie rozmiaru papieru drukarki przy włączonym automatycznym dopasowywaniu rozmiaru

Zmienianie orientacji strony na pionową lub poziomą przy włączonym automatycznym dopasowywaniu rozmiaru

Otwieranie okna dialogowego Ustawienia strony

Szybkie zmienianie rozmiaru strony rysunku przez przeciąganie krawędzi strony

Automatyczne dopasowywanie rozmiaru strony rysunku do kształtów na stronie

Zmienianie rozmiaru papieru drukarki przy włączonym automatycznym dopasowywaniu rozmiaru

 1. Na karcie Projektowanie w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Rozmiar.

 2. Kliknij rozmiar papieru, który ma zostać użyty.

Kontury rozmiaru papieru tworzone na bieżącej stronie diagramu przez linie podziału stron (nazywanych fragmentami) są zmieniane w celu dopasowania do rozmiaru papieru drukarki.

Początek strony

Zmienianie orientacji strony na pionową lub poziomą przy włączonym automatycznym dopasowywaniu rozmiaru

 1. Na karcie Projektowanie w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Orientacja.

 2. Kliknij opcję Pionowa lub Pozioma.

Orientacja fragmentów wskazywanych przez linie podziału stron zostanie ustawiona dla bieżącej strony.

Początek strony

Zaawansowane ustawienia strony

Rozmiar stron diagramu i papieru drukarki można ustawiać osobno w oknie dialogowym Ustawienia strony.

Początek strony

Otwieranie okna dialogowego Ustawienia strony

 • Na karcie Projektowanie w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe.

Wprowadź niezależnie zmiany w ustawieniach papieru drukarki i widoku strony diagramu za pomocą formantów na kartach Ustawienia drukarki i Rozmiar strony.

Miniaturowy podgląd na każdej z kart pozwala sprawdzić, jak widok strony diagramu ma się do ustawień papieru drukarki.

Początek strony

Szybkie zmienianie rozmiaru strony rysunku przez przeciąganie krawędzi strony

 1. Kliknij narzędzie Wskaźnik.

 2. Umieść wskaźnik na krawędzi strony, a następnie naciśnij klawisz CTRL.

  Wskaźnik myszy zmieni się w strzałkę dwukierunkową lub kursor obracania.

 3. Przeciągnij krawędź strony w odpowiednie miejsce.

Przeciągnięcie rogu strony powoduje dopasowanie rozmiaru strony w obu wymiarach. Aby obrócić stronę, przenieś wskaźnik poza róg strony, aż zmieni się w kursor obracania, a następnie kliknij i przeciągnij stronę.

Jeśli automatyczne dopasowywanie rozmiaru jest włączone, przeciągnięcie krawędzi powoduje jego wyłączenie.

Początek strony

Automatyczne dopasowywanie rozmiaru strony rysunku do kształtów na stronie

 1. Na karcie Projektowanie w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Rozmiar.

 2. Kliknij opcję Dopasuj do rysunku.

Rozmiar strony rysunku zmieni się tak, aby pomieścić rysunek, przy czym tylko margines strony zostanie uwzględniony jako światło otaczające. Aby ustawić margines strony, otwórz okno dialogowe Ustawienia strony w sposób opisany powyżej. Na karcie Ustawienia wydruku kliknij pozycję Ustawienia. W tym oknie można ustawiać marginesy i wprowadzać inne ustawienia.

Jeśli funkcja automatycznego dopasowywania rozmiaru jest włączona, kliknięcie opcji Dopasuj do rysunku ją wyłącza.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×