Zmienianie ustawień składnika Web Part uściślania

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Składnik Web Part uściślania umożliwia filtrowanie wyników wyszukiwania przez podział na kategorie nazywane elementami uściślającymi. Użytkownicy mogą klikać te elementy uściślające, aby zawężać wyniki wyszukiwania w celu łatwiejszego znajdowania szukanych informacji.

Domyślnie składnik Web Part uściślania jest używany na wszystkich domyślnych stronach wyszukiwania pionowego, czyli na stronach wyników wyszukiwania Wszystko, Osoby, Konwersacje i Wideo.

Jako administrator usługi SharePoint Online możesz zmienić ustawienia składnika Web Part uściślania. Możliwe jest:

 • Wybranie innego składnika Web Part wyników wyszukiwania do filtrowania wyników wyszukiwania.

 • Wybranie elementów uściślających, które mają być wyświetlane.

  Uwaga : Wszystkie właściwości zarządzane, które mają być używane jako elementy uściślające, muszą być ustawione w schemacie wyszukiwania jako uwzględniane w uściślaniu i kwerendach. Ponadto źródło zawartości zawierające właściwości zarządzane musi zostać przeszukane, zanim właściwości te będą mogły zostać użyte jako elementy uściślające.

 • Zmienianie szablonów wyświetlania elementów uściślających.

 • Zmienianie nazw wyświetlanych elementów uściślających.

 • Dodawanie liczników do elementów uściślających.

Co chcesz zrobić?

Zmienianie zachowania i wyglądu składnika Web Part uściślania

Zmienianie nazwy wyświetlanej elementu uściślającego

Dodawanie liczników elementów uściślających

Zmienianie zachowania i wyglądu składnika Web Part uściślania

 1. Na stronie zawierającej składnik Web Part uściślania w menu Ustawienia kliknij polecenie Edytuj stronę.

 2. W składniku Web Part kliknij strzałkę menu składnika Web Part uściślania, a następnie kliknij polecenie Edytuj składnik Web Part.

 3. W okienku narzędzi składnika Web Part w sekcji Element docelowy uściślania wybierz składnik Web Part do filtrowania wyników wyszukiwania. Domyślnie wybrany jest składnik Web Part wyników wyszukiwania.

 4. W okienku narzędzi składnika Web Part sprawdź, czy jest zaznaczona opcja Wybierz elementy uściślające w tym składniku Web Part.

 5. Kliknij pozycję Wybierz elementy uściślające.

 6. Za pomocą przycisków na stronie Konfiguracja uściślania w sekcji Dostępne elementy uściślające wybierz elementy uściślające, które mają być wyświetlane, i określ ich kolejność. W sekcji Konfiguracja dla jest wyświetlany alias właściwości zarządzanej uwzględnianej w uściślaniu (jeśli został określony w polu Alias).

 7. W sekcji Konfiguracja dla określ wygląd poszczególnych elementów uściślających.

  Uwaga : W przypadku witryny jednojęzycznej możesz zmienić nazwę wyświetlaną elementu uściślającego, korzystając z sekcji Nazwa wyświetlana. Informacje dotyczące zmieniania nazwy wyświetlanej elementu uściślającego w przypadku witryn wielojęzycznych są podane w sekcji Zmienianie nazwy wyświetlanej elementu uściślającego.

 8. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Zmienianie nazwy wyświetlanej elementu uściślającego

Jako nazwa wyświetlana elementu uściślającego domyślnie zostanie użyta nazwa właściwości zarządzanej. Nazwa właściwości zarządzanej jest jednak często niezrozumiała — na przykład CiągUwzględnianyWUściślaniu00 lub KolorTEKST_STATYSTYKI_OWS. Możesz temu zaradzić, zmieniając nazwę elementu uściślającego w pliku JavaScript.

 1. Na stronie zawierającej składnik Web Part uściślania w menu Ustawienia kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Galerie Projektanta stron sieci Web kliknij pozycję Strony wzorcowe i układy stron.

 3. Na stronie Galeria stron wzorcowych kliknij pozycję Szablony wyświetlania.

 4. Na stronie Szablony wyświetlania kliknij pozycję Pliki języka.

 5. Na stronie Pliki języka kliknij folder odpowiedniego języka.

 6. Otwórz plik CustomStrings.js.

 7. Dodaj po jednym wierszu dla każdej właściwości zarządzanej, dla której chcesz zmienić nazwę wyświetlaną. Użyj poniższej składni:

"rf_RefinementTitle_ManagedPropertyName": "Sample Refinement Title for ManagedPropertyName"

Aby na przykład zmienić nazwę wyświetlaną właściwości zarządzanej LCałkUwzględnianaWUściślaniu00 na Cena, dodaj poniższy wiersz:

"rf_RefinementTitle_RefinableInt00": "Price".
 1. Zapisz plik.

Początek strony

Dodawanie liczników elementów uściślających

Domyślnie składnik Web Part uściślania nie pokazuje liczników elementów uściślających, oznacza to, że liczba wyników dla każdej wartości elementu uściślającego. Na przykład jeśli został włączony właściwości zarządzanej koloru jako elementu uściślającego, wartości elementu uściślającego będzie kolorów, na przykład czerwony, zielony, niebieski. Możesz dodać liczników elementów uściślających, zmieniając wartość w pliku HTML, tak aby wartości elementu uściślającego są wyświetlane jako czerwony (10), zielony (12)i niebieski (8).

 1. Na stronie zawierającej składnik Web Part uściślania w menu Ustawienia kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Galerie Projektanta stron sieci Web kliknij pozycję Strony wzorcowe i układy stron.

 3. Na stronie Galeria stron wzorcowych kliknij pozycję Szablony wyświetlania.

 4. Na stronie Szablony wyświetlania kliknij pozycję Filtry.

 5. Otwórz plik Filter_Default.html.

 6. Ustaw wartość parametru ShowCounts jako true.

 7. Zapisz plik.

Początek strony

Zobacz też:

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×