Zmienianie ustawień regionalnych witryny

Zmienianie ustawień regionalnych witryny

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jako administrator zbioru witryn możesz wybrać ustawienia regionalne dla wszystkich użytkowników witryny. Poszczególni użytkownicy mogą być użyć domyślnych ustawień lub określić własne ustawienia osobiste, które chcesz zastąpić ustawień na poziomie witryny. Aby zmienić ustawienia osobiste, zobacz Zmienianie ustawień językowych i regionalnych.

Zmienianie ustawień regionalnych witryny.

Aby zmienić ustawienia regionalne witryny, musisz zalogować się jako administrator zbioru witryn.

  1. Na stronie witryny kliknij ikonę Ustawienia Mała ikona koła zębatego Ustawienia, która zajęła miejsce pozycji Ustawienia witryny. , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

    Witryna rozwijane ustawienie
  2. Na stronie ustawień w obszarze Administracja witryną kliknij pozycję Ustawienia regionalne.

    Ustawienia regionalne ustawienia witryny w obszarze Administracja witryną
  3. Zaktualizuj ustawienia regionalne i kliknij przycisk OK.

Jako właściciel witryny możesz wybrać następujące ustawienia regionalne dla swojej witryny:

Ustawienia

Czynność do wykonania:

Strefa czasowa

To ustawienie określa strefą czasową witryny.

Ustawienia regionalne

To ustawienie określa, w jaki sposób informacje specyficzne dla danej lokalizacji, takie jak liczby, daty i ustawienia kalendarza, są wyświetlane w witrynie. Wartości domyślne wszystkich innych ustawień regionalnych są tworzone na podstawie wybranych ustawień regionalnych. Po zmianie ustawienia regionalnego witryny wszystkie inne ustawienia regionalne będą mieć nowe wartości domyślne zgodne z wybranym ustawieniem regionalnym. Po wybraniu odpowiednich ustawień regionalnych można zmienić inne ustawienia.

Porządek sortowania

To ustawienie określa kolejność sortowania na listach i w bibliotekach.

Ustawianie kalendarza

To ustawienie określa typ kalendarza, który ma być kalendarzem podstawowym. Można również określić, czy ma być wyświetlany numer tygodnia w roku, gdzie numer 1 odpowiada pierwszemu tygodniowi w roku, a numer 52 odpowiada ostatniemu tygodniowi w roku.

Włączanie kalendarza alternatywnego

To ustawienie włącza ustawienia opcjonalnego kalendarza, który można dodać do kalendarza ustawionego dla witryny.

Definiowanie tygodnia roboczego

To ustawienie określa dni tygodnia, z których składa się tydzień roboczy, pierwszy dzień każdego tygodnia roboczego i pierwszy tydzień roku. Można także określić godzinę rozpoczęcia i zakończenia dnia roboczego.

Format godziny

To ustawienie określa, czy godzina będzie wyświetlana w formacie 12-godzinnym, czy 24-godzinnym.

Uwaga: W zależności od wybranych ustawień regionalnych może być możliwe wybranie tylko formatu 24-godzinnego.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×