Zmienianie ustawień regionalnych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Każdą witrynę (zarówno witryny sieci Web najwyższego poziomu, jak i podwitryny) można dostosować w taki sposób, aby określone ustawienia regionalne były używane jako domyślne ustawienia regionalne dla wszystkich użytkowników witryny. Indywidualni użytkownicy mogą używać ustawień domyślnych określonych przez właściciela witryny lub wprowadzić własne ustawienia osobiste. Można wskazać następujące ustawienia regionalne:

Zgodnie z ustawieniami sieci Web     To ustawienie określa, że zawsze są używane domyślne ustawienia regionalne ustawione przez właściciela witryny.

Ustawienia regionalne     To ustawienie określa, w jaki sposób informacje specyficzne dla danej lokalizacji, takie jak liczby, daty i ustawienia kalendarza, są wyświetlane w witrynie. Wartości domyślne wszystkich innych ustawień regionalnych (wymienionych poniżej) są tworzone na podstawie wybranych ustawień regionalnych. Po zmianie ustawienia regionalnego witryny wszystkie inne ustawienia przyjmą nowe wartości domyślne zgodne z wybranym ustawieniem regionalnym. Po wybraniu odpowiednich ustawień regionalnych można zmienić inne ustawienia.

Strefa czasowa     To ustawienie określa strefą czasową witryny sieci Web.

Ustawianie kalendarza     To ustawienie określa typ kalendarza, który ma być kalendarzem podstawowym. Można również określić, czy ma być wyświetlany numer tygodnia w roku, gdzie numer 1 odpowiada pierwszemu tygodniowi w roku, a numer 52 odpowiada ostatniemu tygodniowi w roku.

Włączanie kalendarza alternatywnego     To ustawienie włącza ustawienia opcjonalnego kalendarza, który można dodać do kalendarza ustawionego dla witryny.

Definiowanie tygodnia roboczego     To ustawienie określa dni tygodnia, z których składa się tydzień roboczy, pierwszy dzień każdego tygodnia roboczego i pierwszy tydzień roku. Można także określić godzinę rozpoczęcia i zakończenia dnia roboczego.

Format godziny     To ustawienie określa, czy godzina będzie wyświetlana w formacie 12-godzinnym czy 24-godzinnym.

Uwaga: W zależności od wybranych ustawień regionalnych może być możliwe wybranie tylko formatu 24-godzinnego.

Zmienianie ustawień regionalnych witryny

Wykonaj następujące czynności w każdej witrynie programu SharePoint, w której chcesz skonfigurować osobiste ustawienia regionalne:

  1. Otwórz witrynę, w której chcesz skonfigurować osobiste ustawienia regionalne.

  2. W górnej części witryny kliknij strzałkę obok nazwy użytkownika Zapraszamy, a następnie kliknij Moje ustawienia.

  3. Na stronie Informacje o użytkowniku kliknij łącze Moje ustawienia regionalne.

  4. Na stronie Ustawienia regionalne w sekcji Zgodnie z ustawieniami sieci Web wyczyść pole wyboru Zawsze zgodnie z ustawieniami sieci Web.

  5. Wybierz odpowiednie ustawienia dla tej witryny, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×