Zmienianie ustawień przepływu pracy dla typu zawartości witryny

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Domyślne przepływy pracy dołączone do programu Microsoft Office SharePoint Server 2007 zawierają pewne ustawienia, które są wspólne dla wszystkich przepływów pracy, oraz inne ustawienia specyficzne dla poszczególnych przepływów pracy. W tym artykule opisano sposoby konfigurowania ustawień wspólnych dla wszystkich przepływów pracy.

Co chcesz zrobić?

Otwórz zmiana przepływu pracy

Identyfikowanie listy zadań

Identyfikowanie na liście historii

Ustawianie opcji uruchamiania przepływu pracy

Aktualizowanie typów zawartości listy i witryny

Otwieranie strony Zmienianie przepływu pracy

Wykonaj następujące czynności, aby otworzyć stronę, na której można wprowadzić zmiany ustawień przepływu pracy. Każda z późniejszych procedur zaczyna się na stronie Zmienianie przepływu pracy.

 1. Na stronie głównej zbioru witryn w menu Akcje witryny wskaż polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Galerie kliknij pozycję typy zawartości witryny.

 3. Wybierz typ zawartości, z którym jest skojarzony przepływ pracy, a następnie kliknij polecenie Ustawienia przepływu pracy.

 4. Wybierz przepływ pracy, który ma zostać zmodyfikowany, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany, korzystając z informacji podanych w kolejnych sekcjach.

Początek strony

Identyfikowanie listy zadań

W obrębie każdego przepływu pracy zadania przydzielone do osoby lub grupy lub oba, które umożliwiają przepływu pracy do wykonania. Na przykład w przepływu pracy Zatwierdzanie przypisywania osób lub grup zadanie zatwierdzania elementów w określonym dniu. Domyślnie wszystkie zadania są przechowywane na liście zadań, gdzie można przeglądać stan zadania i inne właściwości. Przechowywanie zadań przepływu pracy na liście zadań domyślne ułatwia zarządzanie wieloma zadaniami w jednym miejscu. Również ułatwi do synchronizacji zadań z Microsoft Office Outlook 2007.

W niektórych sytuacjach może zachodzić potrzeba utworzenia unikatowej listy zadań dla przepływu pracy:

 • Dotyczące zabezpieczeń i prywatności powinny być oddzielone od głównego listy zadania listy określonych zadań. Na zadania, które obejmują dane poufne lub dane, które pozostają prywatne możesz zmienić unikatową nazwę listy zadań.

 • Jeśli użytkownik ma wiele przepływów pracy lub jeśli przepływy pracy zawierają wiele zadań, w celu zoptymalizowania wydajności można tworzyć oddzielne listy zadań dla każdego przepływu pracy. Utrzymywanie liczby pozycji list zadań i historii poniżej 2000 zapewnia, że listy te nie obniżają wydajności witryny.

 • Otwórz stronie Zmienianie przepływu pracy.

 • W sekcji Lista zadań pozostaw domyślnej listy Zadania wyświetlane, lub wpisz nazwę dla listy zadań unikatowe, który różni się od głównej listy zadań.

  Jeśli wcześniej utworzono wiele list zadań, będą one dostępne w polu Wprowadź nazwę listy zadań.

  Uwaga: Jeśli są uruchomione wystąpienia przepływu pracy, powoduje wyświetlenie ostrzeżenia, jeśli użytkownik chce zmienić skojarzenia listy zadań.

Początek strony

Identyfikowanie na liście historii

Podobnie jak w przypadku listy zadań można utworzyć listę unikatowych historii, jeśli ważnych danych jest zalogowany pola komentarze i opis. Lista historii unikatowe również jest przydatny, gdy przepływów pracy jest generowany tysiące elementów. W takiej sytuacji jest oddzielić Historia przepływu pracy.

 1. Otwórz stronie Zmienianie przepływu pracy.

 2. W sekcji Lista historii pozostaw wyświetlonej liście Historia przepływu pracy domyślnej lub wpisz nazwę listy historii unikatowe dla tego przepływu pracy.

Początek strony

Konfigurowanie opcji uruchamiania przepływu pracy

Funkcje w sekcji Opcje uruchamiania umożliwiają określenie sposobu aktywacji przepływu pracy. Ustawieniem domyślnym jest dozwolone ten przepływ pracy do ręcznego uruchomienia przez uwierzytelnionego użytkownika z uprawnieniami Edytowanie elementów. Ta opcja pozwala użytkownikom na uruchamianie przepływu pracy, wybierając pozycję przepływy pracy w menu wyświetlanym po kliknięciu wystąpienie typu zawartości. Gdy użytkownik wybierze przepływy pracy, zostanie otwarta strona przepływy pracy, a użytkownik może zaznaczyć przepływu pracy w sekcji Strona Uruchamianie nowego przepływu pracy.

Dostępne w przypadku przepływów pracy, które należy wykonać w celu wymuszania zasad lub innych powodów, ułatwiające przepływu pracy wymagane są dwie opcje uruchamiania automatycznego.

 1. Otwórz stronie Zmienianie przepływu pracy.

 2. Wybierz uprawnienia, aby ograniczyć przepływu pracy do grup określonych uprawnień:

  • Uprawnienie Edytowanie elementów jest wartością domyślną. Nie można zmienić na szablony przepływu pracy, które mają do dyspozycji Office SharePoint Server 2007, ponieważ te szablony wymagają uprawnienie Edytowanie elementów lub nowszym. Nie można ustawić tych szablonów na dolnym uprawnień.

  • Aby ustawić więcej ograniczeń kto może uruchamiać przepływ pracy, zaznacz pole wyboru Wymagaj uprawnień Zarządzanie listami do uruchamiania przepływu pracy.

 3. W razie potrzeby można wybrać opcję automatycznego uruchamiania.

  • Zaznacz pole wyboru Uruchom ten przepływ pracy po utworzeniu nowego elementu, jeśli chcesz, aby pojawiał się automatycznie po utworzeniu nowego elementu na liście lub w bibliotece, niezależnie od tego, czy użytkownik ręcznie uruchomić przepływ pracy w przepływie pracy. Na przykład może być przepływu pracy do uruchomienia przy każdym utworzeniu elementu tego typu zawartości w bibliotece lub na liście.

  • Zaznacz pole wyboru Uruchom ten przepływ pracy, gdy element jest zmieniany przepływów pracy, które mają być uruchamiane automatycznie, gdy element jest modyfikowany. Na przykład w przepływie zasad przechowywania daty wygaśnięcia może być konieczne zmianie element zostanie zmieniony.

   Uwaga: Obie opcje uruchamiania automatycznego mogą być używane razem z domyślnym ustawieniem umożliwiającym ręczne uruchamiania przepływu pracy przez użytkownika.

Początek strony

Aktualizowanie list i typów zawartości witryny

Na stronie Zmienianie przepływu pracy w sekcji Aktualizowanie List i typów zawartości witryny można określić, czy chcesz, aby wszystkie typy zawartości dziedziczące po tym typie zawartości był również za pomocą przepływu pracy.

 1. Otwórz stronie Zmienianie przepływu pracy.

 2. W sekcji Aktualizowanie list i typów zawartości witryny kliknij opcję Tak, aby te ustawienia przepływu pracy były dziedziczone przez wszystkie typy zawartości, które zostały utworzone na podstawie danego typu zawartości.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×