Zmienianie ustawień osobistych języka i regionu

Zmienianie ustawień osobistych języka i regionu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz wyświetlić język wyświetlania programu SharePoint, strefa czasowa, kraj/region i ustawienia pokrewne w dowolnym momencie, na stronie profilu osobistego były dostępne z urządzeniami stacjonarnym lub przenośnym. Jeśli Twojej organizacji zezwalają na to zasady, możesz również zmienić ustawień językowych i regionalnych. Ustawienia dotyczą tylko tego widoku witryn programu SharePoint organizacji i nie wpływają na sposób wyświetlania tych witryn przez inne osoby.

Jeśli administrator programu SharePoint, zobacz Zmienianie ustawień regionalnych witryny , aby zmienić ustawienia regionalne w zbiorze witryn.

Uwagi: 

 • Jeśli pracujesz w środowisku lokalnych witryn programu SharePoint, którymi zarządza Twoja organizacja (a nie w środowisku usługi Office 365), administrator zbioru witryn musi udostępnić język do użycia.Dopiero wtedy będzie można skorzystać z zależnych od języka wskazówek zamieszczonych w niniejszym artykule.

 • Jeśli ustawisz język w usłudze SharePoint Online, a następnie zmienisz go w usłudze Office 365, ustawienia usługi Office 365 zastąpi ustawienie w programie SharePoint. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie języka wyświetlania w usłudze Office 365 .

 • Funkcje opisane w tym artykule zależą od tego, czy w organizacji skonfigurowano lub dostosowano witryny osobiste i profile użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem.

Aby zmienić ustawienia językowe i regionalne osobiste

 1. Kliknij nazwę lub obraz u góry dowolnej witryny programu SharePoint lub usługi Office 365 w Twojej organizacji.

  Wybieranie swojego zdjęcia, a następnie wybieranie pozycji O mnie, aby przejść do profilu

 2. Kliknij pozycję o mnie, a następnie Aktualizowanie profilu.

 3. Kliknij link w obszarze Jak można zmienić ustawienia regionalne i językowe?

 4. Na stronie Edytowanie szczegółów kliknij wielokropek (...), a następnie kliknij język i Region.
  Kliknij wielokropek, a następnie kliknij pozycję język i region

 5. Zaktualizuj ustawienia. W tym celu możesz skorzystać z opisu zawartego w tabeli umieszczonej pod tą procedurą.

 6. Kliknij przycisk Zapisz wszystko i zamknij.

Można ustawić następujące ustawienia dotyczą wszystkich lub Tylko dla Ciebie. Jeśli nie można ich zmienić, administrator może być ograniczone ustawienia.

Aby edytować te ustawienia językowe i regionalne:

Czynność do wykonania:

Preferencje językowe

Preferencje należy zmienić w następujący sposób:

 • Aby zmienić język wyświetlania w środowisku programu SharePoint, kliknij polecenie Nowy język wybierz strzałkę w dół, wybierz język, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Po dodaniu wielu języków można Zmień kolejność języków lub usunąć język opisaną dalej w sekcji Ustawienia zaawansowane języka.

 • Aby wybrać język zawartości i wyszukiwania, kliknij pozycję Pokaż zaawansowane ustawienia języka, kliknij strzałkę w dół (Wybierz nowy język), wybierz język, a następnie kliknij pozycję Dodaj.

 • W przypadku witryny usługi Office 365 nie możesz zmienić języka wyświetlania, przez co to ustawienie nie ma zastosowania. Kliknij pozycję Edytuj, aby kontynuować aktualizowanie ustawień na innych stronach profilu, lub przejdź do innych opcji na tej stronie.

Po dodaniu wielu języków można używać w górę i w dół strzałki przyciski strzałek w górę w dół w polu mojej zawartości i wyszukiwania, aby wskazać kolejność, w którym powinien być używany w tych językach. Na przykład jeśli chcesz francuski jako język podstawowy i może być używany tylko wtedy, gdy francuski nie jest dostępna w języku angielskim, kliknij strzałki, aby upewnić się, że francuski ma najwyższy priorytet.

Aby usunąć język, kliknij opcję X obok tego języka.

Uwaga: Aby zapewnić spójność wyświetlania, wybierz odpowiednie ustawienia języka i regionu. W ten sposób możesz uniknąć na przykład sytuacji, w której w kalendarzu arabskim będzie wyświetlana zawartość w języku angielskim.

Strefa czasowa

Kliknij pole strefę czasową, a następnie z listy Wybierz bieżącą strefę czasową. Jeśli nie można edytować to ustawienie, spróbuj, klikając pozycję Zawsze używaj ustawień regionalnych zdefiniowanych przez administratora, w następnym wierszu w obszarze Wybierz odpowiednie ustawienia. Wykonanie tej czynności powinny udostępniać polu Strefa czasowa, chyba że administrator dostosować ustawienia blokowania edycji.

Wybieranie ustawień

Kliknij pozycję Zawsze używaj ustawień regionalnych zdefiniowanych przez administratora, aby użyć ustawień regionalnych i językowych zdefiniowanych przez administratora.

Kliknij pozycję Zawsze używaj moich ustawień osobistych, aby użyć własnych ustawień osobistych.

Uwaga: Ta opcja musi być zaznaczone było edytować ustawienia regionu i godziny.

Ustawienia regionalne

Kliknij pole Ustawienia regionalne, a następnie wybierz język.

Ustawianie kalendarza

Wybierz typ kalendarza z listy rozwijanej. Zaznacz pole wyboru Pokaż numery tygodni w Nawigatorze daty, jeśli chcesz, aby te liczby są wyświetlane.

Włączanie kalendarza alternatywnego

W razie potrzeby wybierz alternatywny typ kalendarza.

Definiowanie tygodnia roboczego

Zaznacz dni tygodnia, które definiują tydzień roboczy. Na przykład pola wyboru pracując wtorek do soboty.

Format godziny

Kliknij pole Format czasu, a następnie wybierz pozycję 12 godzin lub 24-godzinnego.

Zobacz też

Wybieranie języków, które mają być dostępne w interfejsie użytkownika witryny

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×