Zmienianie ustawień lub usuwanie kalendarzy opublikowanych w witrynie Office Online

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Kalendarze opublikowane w witrynie Microsoft Office Online można zmieniać i usuwać. Można również zatrzymywać ich udostępnianie.

Co chcesz zrobić?

Wprowadzanie zmian w kalendarzu w witrynie Office Online

Udzielanie dostępu do opublikowanego kalendarza

Odwoływanie uprawnień dostępu do kalendarza w witrynie Office Online

Usuwanie kalendarza z witryny Office Online

Wprowadzanie zmian w kalendarzu udostępnionym w witrynie Office Online

 1. W widoku Kalendarz w okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy udostępniony kalendarz, w którym chcesz wprowadzić zmiany.

 2. W menu skrótów wskaż polecenie Publikuj w Internecie, a następnie kliknij polecenie Publikuj w witrynie Office Online.

 3. Obok pozycji Zawsze pokazuj wybierz okres udostępniania kalendarza (w dniach).

  Zrzut ekranu przedstawiający zakres dat

 4. Kliknij strzałkę obok pozycji Szczegóły i określ rodzaj udostępnianych informacji. Możesz zaznaczyć pole wyboru Pokaż czas tylko w moich godzinach pracy, aby udostępnić jedynie informacje dotyczące godzin pracy określonych w programie Microsoft Office Outlook 2007.

  Szczegóły kalendarza

 5. Obok pozycji Uprawnienia określ, czy informacje kalendarza będą mogły być wyświetlane tylko przez wybrane osoby, czy też będą mogły być wyszukiwane i przeglądane przez wszystkich użytkowników witryny Office Online.

  • Tylko zaproszeni użytkownicy mogą przeglądać ten kalendarz     Jeśli klikniesz tę opcję, po opublikowaniu kalendarza w witrynie Office Online program Outlook otworzy wiadomość dotyczącą udostępniania. Możesz wysłać wiadomość e-mail dotyczącą udostępniania każdej osobie, której chcesz udzielić dostępu do kalendarza. Do wiadomości dotyczącej udostępniania automatycznie dołączane jest łącze do kalendarza i można wpisać w niej odpowiednią treść.

  • Każdy może przeglądać i wyszukiwać ten kalendarz w witrynie Office Online      Kliknięcie tej opcji spowoduje, że każda osoba znająca łącze do tego kalendarza będzie mogła go wyświetlić. Aby zalogować się do usługi lub się w niej zarejestrować, nie jest potrzebne konto usługi Windows Live ID. Użytkownicy witryny Office Online mogą też odnaleźć ten kalendarz, wyszukując kalendarze.

 6. W przypadku publikowania kalendarza, który może być wyświetlany i wyszukiwany przez każdego, wpisz opis kalendarza w polu Opis. Te informacje pomogą innym użytkownikom witryny Office Online odnaleźć kalendarz.

  Domyślnie ten kalendarz będzie okresowo aktualizowany. Zmiany w kalendarzu są publikowane w witrynie Office Online podczas kolejnych ręcznych lub automatycznych operacji wysyłania/odbierania. Domyślnie dla każdej grupy Wyślij/Odbierz istnieje 30-minutowy interwał między każdą operacją wysyłania/odbierania. Po zmianie interwału automatycznego wysyłania/odbierania na wartość poniżej 20 minut aktualizacje kalendarza będą wysyłane do witryny Office Online z minimalnym interwałem 20 minut.

  Aby przekazać ten kalendarz i już nigdy go nie aktualizować, kliknij pozycję Zaawansowane, a następnie kliknij pozycję Pojedyncze przekazanie: aktualizacje nie będą przekazywane.

 7. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Udzielanie dostępu do opublikowanego kalendarza

Uwaga : Jeśli ograniczono grupę osób, które mogą wyświetlać kalendarz, do korzystania z usługi udostępniania kalendarza w witrynie Office Online będzie wymagany adres e-mail z obsługą identyfikatora Windows Live ID. Włączenie obsługi usługi Windows Live ID dla dowolnego adresu e-mail jest bezpłatne.

 1. W widoku Kalendarz w okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy kalendarz udostępniony w witrynie Office Online, którego ma dotyczyć zaproszenie do wyświetlania lub subskrybowania.

 2. W menu skrótów wskaż polecenie Publikuj w Internecie, a następnie kliknij polecenie Udostępnij opublikowany kalendarz.

 3. W wiadomości z zaproszeniem do udostępniania wprowadź nazwiska osób, którym chcesz udzielić uprawnień.

 4. W treści wiadomości możesz dołączyć dowolną zawartość.

  Przy wysyłaniu wiadomości zostanie automatycznie dodane łącze do opublikowanego kalendarza.

 5. Aby wysłać wiadomość dotyczącą udostępniania, kliknij przycisk Wyślij.

Początek strony

Odbieranie prawa dostępu do kalendarza w witrynie Office Online

W dowolnej chwili można zatrzymać udostępnianie kalendarza opublikowanego w witrynie Office Online. Można również odebrać uprawnienia określonym osobom lub zablokować wyświetlanie kalendarza u wszystkich użytkowników.

 1. W widoku Kalendarz w okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy kalendarz, którego udostępnianie w witrynie Office Online chcesz zatrzymać.

 2. W menu skrótów wskaż polecenie Publikuj w Internecie, a następnie kliknij polecenie Zatrzymaj udostępnianie.

 3. W oknie dialogowym Usuwanie uprawnień do kalendarza wybierz adresy e-mail osób, którym chcesz odebrać prawo dostępu do opublikowanego kalendarza, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Początek strony

Usuwanie kalendarza z witryny Office Online

W każdej chwili można usunąć kalendarz opublikowany w witrynie Office Online.

Uwaga : Po usunięciu kalendarza nikt nie będzie mógł go wyświetlić w witrynie Office Online (dotyczy to również użytkownika, który opublikował kalendarz). Aby wznowić udostępnianie kalendarza, należy ponownie go opublikować.

 1. W widoku Kalendarz w okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy kalendarz, który chcesz usunąć z witryny Office Online.

 2. W menu skrótów wskaż polecenie Publikuj w Internecie, a następnie kliknij polecenie Usuń z serwera.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×