Zmienianie trwającego przepływu pracy

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Niektóre przepływy pracy mogą umożliwiać wprowadzanie zmian w ustawieniach przepływu pracy, gdy jest on uruchomiony. Pewne modyfikacje trwającego przepływu pracy są obsługiwane w przepływach pracy Zatwierdzanie i Zbieranie opinii, zawartych w programie Microsoft Office SharePoint Server 2007. Oba te przepływy pracy umożliwiają aktualizowanie informacji o zadaniach lub listy uczestników trwającego przepływu pracy.

Co chcesz zrobić?

Aktualizuj aktywne zadania przepływu pracy

Dodaj lub zaktualizuj uczestników

Aktualizowanie aktywnych zadań przepływu pracy

Aby użytkownik mógł zmienić trwający przepływ pracy, musi być osobą, która uruchomiła przepływ pracy, lub mieć uprawnienie Zarządzanie listami.

 1. Jeśli lista lub biblioteka zawierająca element, dla którego chcesz zaktualizować przepływ pracy, nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa danej listy lub biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij polecenie Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy lub biblioteki.

 2. Wskaż dokument lub element występujący w przepływie pracy, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij polecenie Przepływy pracy.

 3. W obszarze Uruchomione przepływy pracy kliknij nazwę odpowiedniego przepływu pracy.

 4. W obszarze Informacje o przepływie pracy kliknij łącze Aktualizuj aktywne zadania.

 5. Na stronie Modyfikowanie przepływu pracy zaktualizuj datę ukończenia zadania lub związane z nim instrukcje, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Dodawanie lub aktualizowanie uczestników

Opcja dodawania lub aktualizowania uczestników trwającego przepływu pracy jest dostępna tylko wtedy, gdy w przepływie pracy skonfigurowano obsługę aktualizacji po jego dodaniu do listy, biblioteki lub typu zawartości. Aby użytkownik mógł zmienić trwający przepływ pracy, musi być osobą, która uruchomiła przepływ pracy, lub mieć uprawnienie Zarządzanie listami.

 1. Jeśli lista lub biblioteka zawierająca element, dla którego chcesz zaktualizować przepływ pracy, nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa danej listy lub biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij polecenie Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy lub biblioteki.

 2. Wskaż dokument lub element występujący w przepływie pracy, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij polecenie Przepływy pracy.

 3. W obszarze Uruchomione przepływy pracy kliknij nazwę odpowiedniego przepływu pracy.

 4. W obszarze Informacje o przepływie pracy wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać lub zmienić osoby zatwierdzające w przepływie pracy Zatwierdzanie, kliknij łącze Dodaj lub aktualizuj osoby zatwierdzające.

  • Aby dodać lub zmienić recenzentów w przepływie pracy Zbieranie opinii, kliknij łącze Dodaj lub aktualizuj recenzentów.

 5. W obszarze Dodaj lub aktualizuj uczestników wpisz nazwy uczestników, których chcesz dodać, lub kliknij pozycję Do, aby wybrać osoby lub grupy z usługi katalogowej.

 6. Aby przydzielić zadanie przepływu pracy do jednej lub kilku grup, gdy do każdej grupy chcesz przydzielić tylko jedno zadanie, zaznacz pole wyboru Przydziel pojedyncze zadanie do każdej wprowadzonej grupy (nie rozwijaj grup).

 7. Wpisz dowolne komentarze, które chcesz dołączyć do zadania.

 8. W obszarze Data ukończenia określ odpowiednie informacje o dacie ukończenia.

 9. Kliknij przycisk Aktualizuj.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×