Zmienianie terminu, spotkania lub wydarzenia

Zmienianie terminu, spotkania lub wydarzenia

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zmieniając termin, spotkanie lub wydarzenie w celu zaktualizowania kalendarza programu Outlook, możesz poinformować inne osoby o zmianach harmonogramu.

Zmienianie pojedynczego terminu lub spotkania

  1. Otwórz termin lub spotkanie. Po otwarciu elementu, który jest częścią serii cyklicznych, w oknie dialogowym Otwieranie elementu cyklicznego, wybierz pozycję Otwórz to wystąpienie, a następnie kliknij przycisk OK.

  2. Na karcie Wystąpienie typ elementu Zmień odpowiednie opcje, a następnie kliknij przycisk Zapisz i zamknij. Lub, jeśli element jest spotkania, kliknij pozycję Wyślij aktualizację.

Porada : Możesz również zmienić datę i godzinę terminu lub spotkania, zaznaczając i przeciągając ją na inną datę w kalendarzu. Temat można zmienić, zaznaczając tekst, a następnie wpisując wprowadzone zmiany.

Zmienianie terminu cyklicznego lub spotkania cyklicznego

  1. Otwórz termin lub spotkanie. Jeśli zostanie otwarty element, który należy do serii cyklicznej, w oknie dialogowym Otwieranie elementu cyklicznego kliknij pozycję Otwórz całą serię, a następnie kliknij przycisk OK.

  2. Na karcie Seria terminów lub Seria spotkań zmień odpowiednie opcje.

  3. Aby zmienić opcje dotyczące cyklu, na karcie Seria terminów lub Seria spotkań w grupie Opcje kliknij przycisk Cykl. Zmień odpowiednie opcje, na przykład czas, wzorzec cyklu lub zakres cyklu, a następnie kliknij przycisk OK.

  4. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij. Jeśli element jest spotkania, kliknij pozycję Wyślij aktualizację.

Zmienianie wydarzenia do terminu

Zdarzenia, które całodzienne elementy, które są wyświetlane jako czasu wolnego w kalendarzu. Konferencji lub urlopy przedstawia przykład zdarzenia.

Wydarzenie można zmienić w termin, otwierając zdarzenia, a następnie wyczyszczenie pola wyboru Wydarzenie całodzienne. Teraz termin czas został oznaczony jako zajęty w kalendarzu. Po dodaniu uczestników spotkanie staje się spotkania.

Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Aby wydarzenie pozostało całodzienne, ale nie było wyświetlane jako czas wolny w kalendarzu, zmień ustawienie pola Pokaż jako.

  1. Otwórz wydarzenie w kalendarzu

  2. Kliknij pozycję Wydarzenie.

  3. Zmień ustawienie pola Pokaż jako na wartość Zajęty, Pracuje w innym miejscu, Wstępna akceptacja lub Nieobecny.

  4. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×