Zmienianie tabeli układu w tabelę powtarzaną

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Opcja Zmień na, wyświetlana po kliknięciu formantu prawym przyciskiem myszy, służy do szybkiego zmieniania jednego typu formantu w inny. Można na przykład przekonwertować tabelę układu na tabelę powtarzaną.

Za pomocą tabel powtarzanych zapewniająca użytkownikom dodatkowe możliwości elastyczność podczas wypełniania formularzy. Gdy używasz tabele powtarzające szablonu formularza nie jest pokazanie wiele pustych wierszy po pierwszym otwarciu przez użytkownika. Zamiast tego użytkownicy zazwyczaj wyświetlany tylko jeden wiersz i tylko dodać więcej po i jeśli to konieczne. Można zaoszczędzić miejsce w formularzu, a oferuje dodatkowe stopień personalizacji.

 1. W szablonie formularza kliknij prawym przyciskiem myszy wewnątrz tabeli układu, który chcesz przekonwertować.

 2. W menu skrótów wskaż polecenie Zmień na, a następnie kliknij przycisk Tabela powtarzana.

 3. W oknie dialogowym Zmienianie do tabeli powtarzanej wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby określić wiersze nagłówka tabeli powtarzanej, wprowadź wartość w polu Liczba wierszy do zachowania jako nagłówek tabeli. Wiersz nagłówka jest zazwyczaj używane dla nagłówków kolumn.

  • Aby określić wiersze stopki tabeli powtarzanej, wprowadź wartość w polu Liczba wierszy do zachowania w stopce tabeli. Wiele tabel nie powinno obejmować wiersze stopki.

  • Aby określić liczbę wierszy danych za pomocą, wprowadź wartość w polu Liczba powtarzających się wierszy mają zostać uwzględnione podczas wypełniania formularza. Wiersz danych jest wiersz, który można "powtórzenia" w formularzu tyle razy, stosownie do potrzeb

 4. W menu Wstaw kliknij polecenie Więcej formantów lub naciśnij klawisze ALT + I C.

 5. Wstawianie formantów, które mają w komórkach tabeli.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×