Zmienianie szerokości kolumny i wysokości wiersza

Ważne   Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W arkuszu można określić szerokość kolumny od 0 (zero) do 255. Ta wartość oznacza liczbę znaków, które mogą być wyświetlane w komórce sformatowanej przy użyciu czcionka standardowa. Domyślna szerokość kolumny to 8,43 znaku. Jeśli kolumna ma szerokość 0 (zero), zostanie ukryta.

Wysokość wiersza może wynosić od 0 (zero) do 409. Ta wartość oznacza wysokość w punktach (1 punkt to w przybliżeniu 1/72 cala lub 0,035 cm). Domyślna wysokość wiersza to 12,75 punktu (w przybliżeniu 1/6 cala lub 0,4 cm). Jeśli wiersz ma wysokość 0 (zero), zostanie ukryty.

Ważne   Jeśli wolisz pracować z zachowaniem szerokości kolumn i wysokości wierszy w calach, należy pracować w widoku układu strony (kartaWidok, grupa Widoki skoroszytu, przycisk Układ strony ). W widoku układu strony można określić wysokości wiersza lub szerokości kolumny w calach. W tym widoku przez domyślną jednostkę miary są cale, ale można zmienić jednostki miary na centymetry lub milimetry (kategoria Zaawansowane Obraz przycisku pakietu Office, Opcje programu ExcelPrzycisk Microsoft Office ).

Co chcesz zrobić?

Ustawianie określonej szerokości kolumny

Automatyczne dopasowywanie szerokości kolumny do zawartości (autodopasowanie)

Dopasowywanie szerokości kolumny do innej kolumny

Zmienianie domyślnej szerokości wszystkich kolumn w arkuszu lub skoroszycie

Zmienianie szerokości kolumn przy użyciu myszy

Ustawianie określonej wysokości wiersza

Dopasowywanie wysokości wiersza do zawartości

Zmienianie wysokości wierszy przy użyciu myszy

Ustawianie określonej szerokości kolumny

 1. Zaznacz kolumny, które chcesz zmienić.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij przycisk Formatowanie.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W obszarze Rozmiar komórki kliknij polecenie Szerokość kolumny.

 4. W polu Szerokość kolumny wpisz odpowiednią wartość.

Początek strony

Automatyczne dopasowywanie szerokości kolumny do zawartości (autodopasowanie)

 1. Zaznacz kolumny, które chcesz zmienić.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij przycisk Formatowanie.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W obszarze Rozmiar komórki kliknij pozycję Autodopasowanie szerokości kolumn.

Porada    W celu szybkiego autodopasowania wszystkich kolumn w arkuszu należy kliknąć przycisk Zaznacz wszystko, a następnie kliknąć dwukrotnie dowolne obramowanie między dwoma nagłówkami kolumn.

Przycisk Zaznacz wszystko

Początek strony

Dopasowywanie szerokości kolumny do innej kolumny

 1. Zaznacz komórkę w kolumnie, która ma odpowiednią szerokość.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Kopiuj, a następnie zaznacz kolumnę docelową.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij strzałkę poniżej przycisku Wklej, a następnie kliknij polecenie Wklej specjalnie.

 4. W obszarze Wklej wybierz opcję Szerokości kolumn.

Początek strony

Zmienianie domyślnej szerokości wszystkich kolumn w arkuszu lub skoroszycie

Wartość domyślnej szerokości kolumn wskazuje średnią liczbę znaków czcionki standardowej, które mieszczą się w komórce. Można określić inną wartość domyślnej szerokości kolumn dla arkusza lub skoroszytu.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić domyślną szerokość kolumny w arkuszu, kliknij kartę tego arkusza.

  • Aby zmienić domyślną szerokość kolumn w całym skoroszycie, kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza, a następnie kliknij polecenie Zaznacz wszystkie arkusze w menu skrótów.

   Excel sheet tabs

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij przycisk Formatowanie.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W obszarze Rozmiar komórki kliknij polecenie Domyślna szerokość.

 4. W polu Domyślna szerokość kolumny wpisz nowy rozmiar.

Porada    Aby zdefiniować domyślną szerokość kolumny dla wszystkich nowych skoroszytów i arkuszy, należy utworzyć szablon skoroszytu lub szablon arkusza, a następnie oprzeć na nim nowe skoroszyty lub arkusze. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie szablonu.

Początek strony

Zmienianie szerokości kolumn przy użyciu myszy

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby zmienić szerokość jednej kolumny, przeciągnij obramowanie z prawej strony nagłówka kolumny, aż kolumna osiągnie żądaną szerokość.

  Przeciąganie krawędzi kolumny

 • Aby zmienić szerokość wielu kolumn, zaznacz kolumny, które chcesz zmienić, a następnie przeciągnij obramowanie z prawej strony nagłówka zaznaczonej kolumny.

 • Aby dopasować szerokość kolumn do zawartości, zaznacz kolumny, które chcesz zmienić, a następnie kliknij dwukrotnie obramowanie z prawej strony nagłówka zaznaczonej kolumny.

 • Aby zmienić szerokość wszystkich kolumn w arkuszu, kliknij przycisk Zaznacz wszystko, a następnie przeciągnij obramowanie nagłówka dowolnej kolumny.

  Przycisk Zaznacz wszystko

Początek strony

Ustawianie określonej wysokości wiersza

 1. Zaznacz wiersze, które chcesz zmienić.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij przycisk Formatowanie.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W obszarze Rozmiar komórki kliknij polecenie Wysokość wiersza.

 4. W polu Wysokość wiersza wpisz odpowiednią wartość.

Początek strony

Dopasowywanie wysokości wiersza do zawartości

 1. Zaznacz wiersze, które chcesz zmienić.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij przycisk Formatowanie.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W obszarze Rozmiar komórki kliknij polecenie Automatycznie dopasuj wysokość wiersza.

Porada    W celu szybkiego dopasowania wszystkich wierszy w arkuszu należy kliknąć przycisk Zaznacz wszystko, a następnie kliknąć dwukrotnie obramowanie poniżej jednego z nagłówków wierszy.

Przycisk Zaznacz wszystko

Początek strony

Zmienianie wysokości wierszy przy użyciu myszy

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby zmienić wysokość jednego wiersza, przeciągnij obramowanie poniżej nagłówka wiersza, aż wiersz osiągnie żądaną wysokość.

  Przeciąganie obramowania wiersza

 • Aby zmienić wysokość wielu wierszy, zaznacz wiersze, które chcesz zmienić, a następnie przeciągnij obramowanie poniżej jednego z nagłówków zaznaczonych wierszy.

 • Aby zmienić wysokość wszystkich wierszy w arkuszu, kliknij przycisk Zaznacz wszystko, a następnie przeciągnij obramowanie poniżej nagłówka dowolnego wiersza.

  Przycisk Zaznacz wszystko

 • Aby dopasować wysokość wiersza do zawartości, kliknij dwukrotnie obramowanie poniżej nagłówka wiersza.

Początek strony

Uwaga   Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Dotyczy: Excel 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język