Zmienianie szerokości kolumny i wysokości wiersza

Zmienianie szerokości kolumny i wysokości wiersza

W arkuszu można określić szerokość kolumny od 0 (zero) do 255. Ta wartość oznacza liczbę znaków, które mogą być wyświetlane w komórce sformatowanej przy użyciu czcionki standardowej. Domyślna szerokość kolumny to 8,43 znaku. Jeśli szerokość kolumny wynosi 0 (zero), kolumna zostanie ukryta.

Wysokość wiersza może wynosić od 0 (zero) do 409. Ta wartość oznacza wysokość w punktach (1 punkt to w przybliżeniu 1/72 cala lub 0,035 cm). Domyślna wysokość wiersza to 12,75 punktu (w przybliżeniu 1/6 cala lub 0,4 cm). Jeśli wysokość wiersza wynosi 0 (zero), wiersz zostanie ukryty.

W przypadku pracy z widokiem układu strony (karta Widok, grupa Widoki skoroszytu, przycisk Układ strony) można określić szerokość kolumny lub wysokość wiersza w calach. W tym widoku domyślną jednostką miary są cale, ale można ją zmienić na centymetry lub milimetry. Na karcie Plik należy kliknąć pozycję Opcje, kliknąć kategorię Zaawansowane i w obszarze Wyświetlanie wybrać odpowiednią opcję z listy Jednostki linijki.

Ustawianie określonej szerokości kolumny

 1. Zaznacz kolumny, które chcesz zmienić.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij pozycję Format.

  Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Format

 3. W obszarze Rozmiar komórki kliknij pozycję Szerokość kolumny.

 4. W polu Szerokość kolumny wpisz wybraną wartość.

 5. Kliknij przycisk OK.

  Porada: Aby szybko ustawić szerokość pojedynczej kolumny, kliknij prawym przyciskiem myszy wybraną kolumnę, kliknij polecenie Szerokość kolumny, wpisz odpowiednią wartość, a następnie kliknij przycisk OK.

Automatyczne dopasowywanie szerokości kolumny do zawartości (autodopasowanie)

 1. Zaznacz kolumny, które chcesz zmienić.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij pozycję Format.

  Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Format

 3. W obszarze Rozmiar komórki kliknij pozycję Autodopasowanie szerokości kolumn.

  Uwaga: W celu szybkiego autodopasowania wszystkich kolumn w arkuszu należy kliknąć przycisk Zaznacz wszystko, a następnie kliknąć dwukrotnie dowolne obramowanie między dwoma nagłówkami kolumn.

Przycisk Zaznacz wszystko

Dopasowywanie szerokości kolumny do innej kolumny

 1. Zaznacz komórkę w kolumnie, która ma odpowiednią szerokość.

 2. Naciśnij klawisze CTRL+C lub na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij pozycję Kopiuj.

  Na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk Kopiuj

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę w kolumnie docelowej, wskaż polecenie Wklej specjalnie, a następnie kliknij przycisk Zachowaj szerokości kolumn źródłowych Obraz przycisku .

Zmienianie domyślnej szerokości wszystkich kolumn w arkuszu lub skoroszycie

Wartość domyślnej szerokości kolumn wskazuje średnią liczbę znaków czcionki standardowej, które mieszczą się w komórce. Można określić inną wartość domyślnej szerokości kolumn dla arkusza lub skoroszytu.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić domyślną szerokość kolumny w arkuszu, kliknij kartę tego arkusza.

  • Aby zmienić domyślną szerokość kolumn w całym skoroszycie, kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza, a następnie kliknij polecenie Zaznacz wszystkie arkusze w menu skrótówTE000127572.

   Kliknij kartę arkusza

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij pozycję Format.

  Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Format

 3. W obszarze Rozmiar komórki kliknij pozycję Domyślna szerokość.

 4. W polu Standardowa szerokość kolumny wpisz nowy rozmiar, a następnie kliknij przycisk OK.

  Porada: W celu zdefiniowania domyślnej szerokości kolumn dla wszystkich nowych skoroszytów i arkuszy można utworzyć szablon skoroszytu lub szablon arkusza, a następnie na podstawie danego szablonu tworzyć nowe skoroszyty lub arkusze.

Zmienianie szerokości kolumn przy użyciu myszy

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby zmienić szerokość jednej kolumny, przeciągnij obramowanie z prawej strony nagłówka kolumny, aż kolumna osiągnie żądaną szerokość.

  Przeciąganie krawędzi kolumny

 • Aby zmienić szerokość wielu kolumn, zaznacz kolumny, które chcesz zmienić, a następnie przeciągnij obramowanie z prawej strony nagłówka zaznaczonej kolumny.

 • Aby dopasować szerokość kolumn do zawartości, zaznacz kolumny, które chcesz zmienić, a następnie kliknij dwukrotnie obramowanie z prawej strony nagłówka zaznaczonej kolumny.

 • Aby zmienić szerokość wszystkich kolumn w arkuszu, kliknij przycisk Zaznacz wszystko, a następnie przeciągnij obramowanie nagłówka dowolnej kolumny.

  Przycisk Zaznacz wszystko

Ustawianie określonej wysokości wiersza

 1. Zaznacz wiersze, które chcesz zmienić.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij pozycję Format.

  Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Format

 3. W obszarze Rozmiar komórki kliknij pozycję Wysokość wiersza.

 4. W polu Wysokość wiersza wpisz odpowiednią wartość, a następnie kliknij przycisk OK.

Dopasowywanie wysokości wiersza do zawartości

 1. Zaznacz wiersze, które chcesz zmienić.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij pozycję Format.

  Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Format

 3. W obszarze Rozmiar komórki kliknij pozycję Autodopasowanie wysokości wierszy.

  Porada: W celu szybkiego autodopasowania wszystkich wierszy w arkuszu należy kliknąć przycisk Zaznacz wszystko, a następnie kliknąć dwukrotnie obramowanie poniżej jednego z nagłówków wierszy.

Przycisk Zaznacz wszystko

Zmienianie wysokości wierszy przy użyciu myszy

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby zmienić wysokość jednego wiersza, przeciągnij obramowanie poniżej nagłówka wiersza, aż wiersz osiągnie żądaną wysokość.

  Przeciąganie obramowania wiersza

 • Aby zmienić wysokość wielu wierszy, zaznacz wiersze, które chcesz zmienić, a następnie przeciągnij obramowanie poniżej jednego z nagłówków zaznaczonych wierszy.

 • Aby zmienić wysokość wszystkich wierszy w arkuszu, kliknij przycisk Zaznacz wszystko, a następnie przeciągnij obramowanie poniżej nagłówka dowolnego wiersza.

  Przycisk Zaznacz wszystko

 • Aby dopasować wysokość wiersza do zawartości, kliknij dwukrotnie obramowanie poniżej nagłówka wiersza.

Początek strony

Jeśli wolisz pracować z szerokościami kolumn i wysokościami wierszy w calach, skorzystaj z widoku układu strony (karta Widok, grupa Widoki skoroszytu, przyciskUkład strony). W widoku układu strony można określić szerokość kolumny lub wysokość wiersza w calach. W tym widoku domyślną jednostką miary są cale, ale można ją zmienić na centymetry lub milimetry. W programie Excel 2007 kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office > Opcje programu Excel > Zaawansowane. W programie Excel 2010: karta Plik > Opcje > kategoria Zaawansowane.

Ustawianie określonej szerokości kolumny

 1. Zaznacz kolumny, które chcesz zmienić.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij pozycję Format.

  Grupa Komórki na karcie Narzędzia główne

 3. W obszarze Rozmiar komórki kliknij pozycję Szerokość kolumny.

 4. W polu Szerokość kolumny wpisz wybraną wartość.

Automatyczne dopasowywanie szerokości kolumny do zawartości (autodopasowanie)

 1. Zaznacz kolumny, które chcesz zmienić.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij pozycję Format.

  Grupa Komórki na karcie Narzędzia główne

 3. W obszarze Rozmiar komórki kliknij pozycję Autodopasowanie szerokości kolumn.

Porada    W celu szybkiego autodopasowania wszystkich kolumn w arkuszu kliknij przycisk Zaznacz wszystko, a następnie kliknij dwukrotnie dowolne obramowanie między dwoma nagłówkami kolumn.

Przycisk Zaznacz wszystko

Dopasowywanie szerokości kolumny do innej kolumny

 1. Zaznacz komórkę w kolumnie, która ma odpowiednią szerokość.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij pozycję Kopiuj, a następnie zaznacz kolumnę docelową.

  Grupa Schowek na karcie Narzędzia główne

 3. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij strzałkę poniżej przycisku Wklej, a następnie kliknij polecenie Wklej specjalnie.

 4. W obszarze Wklej zaznacz pozycję Szerokości kolumn.

Zmienianie domyślnej szerokości wszystkich kolumn w arkuszu lub skoroszycie

Wartość domyślnej szerokości kolumn wskazuje średnią liczbę znaków czcionki standardowej, które mieszczą się w komórce. Można określić inną wartość domyślnej szerokości kolumn dla arkusza lub skoroszytu.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić domyślną szerokość kolumny w arkuszu, kliknij kartę tego arkusza.

  • Aby zmienić domyślną szerokość kolumn w całym skoroszycie, kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza, a następnie kliknij polecenie Zaznacz wszystkie arkusze w menu skrótówTE000127572.

   Karty arkuszy w programie Excel

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij pozycję Format.

  Grupa Komórki na karcie Narzędzia główne

 3. W obszarze Rozmiar komórki kliknij pozycję Domyślna szerokość.

 4. W polu Domyślna szerokość kolumny wpisz nowy rozmiar.

Porada    W celu zdefiniowania domyślnej szerokości kolumn dla wszystkich nowych skoroszytów i arkuszy można utworzyć szablon skoroszytu lub szablon arkusza, a następnie na podstawie danego szablonu tworzyć nowe skoroszyty lub arkusze. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Zapisywanie skoroszytu lub arkusza jako szablonu.

Zmienianie szerokości kolumn przy użyciu myszy

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby zmienić szerokość jednej kolumny, przeciągnij obramowanie z prawej strony nagłówka kolumny, aż kolumna osiągnie żądaną szerokość.

  Przeciąganie krawędzi kolumny

 • Aby zmienić szerokość wielu kolumn, zaznacz kolumny, które chcesz zmienić, a następnie przeciągnij obramowanie z prawej strony nagłówka zaznaczonej kolumny.

 • Aby dopasować szerokość kolumn do zawartości, zaznacz kolumny, które chcesz zmienić, a następnie kliknij dwukrotnie obramowanie z prawej strony nagłówka zaznaczonej kolumny.

 • Aby zmienić szerokość wszystkich kolumn w arkuszu, kliknij przycisk Zaznacz wszystko, a następnie przeciągnij obramowanie nagłówka dowolnej kolumny.

  Przycisk Zaznacz wszystko

Ustawianie określonej wysokości wiersza

 1. Zaznacz wiersze, które chcesz zmienić.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij pozycję Format.

  Grupa Komórki na karcie Narzędzia główne

 3. W obszarze Rozmiar komórki kliknij pozycję Wysokość wiersza.

 4. W polu Wysokość wiersza wpisz wybraną wartość.

Dopasowywanie wysokości wiersza do zawartości

 1. Zaznacz wiersze, które chcesz zmienić.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij pozycję Format.

  Grupa Komórki na karcie Narzędzia główne

 3. W obszarze Rozmiar komórki kliknij pozycję Autodopasowanie wysokości wierszy.

Porada    W celu szybkiego autodopasowania wszystkich wierszy w arkuszu kliknij przycisk Zaznacz wszystko, a następnie kliknij dwukrotnie obramowanie poniżej jednego z nagłówków wierszy.

Przycisk Zaznacz wszystko

Zmienianie wysokości wierszy przy użyciu myszy

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby zmienić wysokość jednego wiersza, przeciągnij obramowanie poniżej nagłówka wiersza, aż wiersz osiągnie żądaną wysokość.

  Przeciąganie obramowania wiersza

 • Aby zmienić wysokość wielu wierszy, zaznacz wiersze, które chcesz zmienić, a następnie przeciągnij obramowanie poniżej jednego z nagłówków zaznaczonych wierszy.

 • Aby zmienić wysokość wszystkich wierszy w arkuszu, kliknij przycisk Zaznacz wszystko, a następnie przeciągnij obramowanie poniżej nagłówka dowolnego wiersza.

  Przycisk Zaznacz wszystko

 • Aby dopasować wysokość wiersza do zawartości, kliknij dwukrotnie obramowanie poniżej nagłówka wiersza.

Początek strony

Czy wiesz?

Jeśli nie masz subskrypcji usługi Office 365 ani najnowszej wersji pakietu Office, możesz ją teraz wypróbować:

Wypróbuj usługę Office 365 lub najnowszą wersję programu Excel

Masz pytanie dotyczące konkretnej funkcji?

Zadaj pytanie na forum społeczności programu Excel

Pomóż w ulepszaniu programu Excel

Masz sugestie dotyczące możliwości ulepszenia następnej wersji programu Excel? Jeśli tak, zapoznaj się z tematami w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel

Zobacz też

Zmienianie szerokości kolumny i wysokości wiersza w programie Excel dla komputerów Mac

Zmienianie szerokości kolumny i wysokości wiersza w aplikacji Excel Online

Omówienie formuł w programie Excel

Jak unikać niepoprawnych formuł

Znajdowanie i poprawianie błędów w formułach

Skróty klawiaturowe i klawisze funkcyjne w programie Excel

Funkcje programu Excel (lista alfabetyczna)

Funkcje programu Excel (według kategorii)

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×