Zmienianie szczegółów zasobów

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Niekiedy po zaimportowaniu zasobów do programu Microsoft Office Project Server okazują się konieczne zmiany zaimportowanych informacji z powodu zmian w organizacji lub w stanie zasobów. Można zmieniać takie informacje o zasobach, jak adres e-mail, stan aktywności, typ rezerwacji, dostępność i centrum kosztów.

Uwaga: Niektóre informacje o zasobach, takie jak ich harmonogramy pracy, można zmieniać tylko w programie Microsoft Office Project Professional. Aby zmienić te informacje, należy zaznaczyć zasób, a następnie kliknąć przycisk Otwórz. Po otwarciu programu Project Professional jest wyświetlany arkusz zasobów. Należy wprowadzić w programie zmiany dla zasobu, a następnie w menu Plik kliknąć polecenie Zapisz.

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij przycisk Zasoby.

 2. Aby wyświetlić listę zasobów w polu Widok, zaznacz jeden z następujących typów zasobów:

  • Wszystkie zasoby     Zaznacz tę opcję, jeżeli chcesz wyświetlić wszystkie zasoby organizacji.

  • Zasoby kosztowe     Zaznacz tę opcję, jeżeli chcesz wyświetlić zasoby, które nie zależą od ilości pracy dla zadania ani czasu trwania zadania, takie jak cena biletu lotniczego czy zakwaterowanie.

  • Zasoby materiałowe     Zaznacz tę opcję, jeżeli chcesz wyświetlić materiały potrzebne do realizacji projektu, na przykład beton, drewno czy gwoździe.

  • Zasoby pracy     Zaznacz tę opcję, jeżeli chcesz wyświetlić osoby i sprzęt, które wykonują pracę przy realizacji zadania.

 3. W tabeli zaznacz zasób, którego informacje chcesz zmienić, a następnie kliknij pozycję Edytuj szczegóły.

  Porada: Aby zaznaczyć zasoby przylegające, naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, a następnie kliknij pierwszy i ostatni z zasobów. Aby zaznaczyć zasoby nieprzylegające, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij żądane zasoby. Informacje można zmieniać dla każdego zasobu po kolei.

  Można zmieniać następujące elementy:

  • Nazwa zasobu    Obejmuje ona rzeczywistą nazwę (imię i nazwisko) zasobu, adres e-mail i wartość struktury podziału zasobów (SPZ).

   Aby umożliwić przypisywanie zasobów do zadań, zaznacz pole wyboru Można przypisać jako zasób projektu.

  • Typ zasobu    Aby zmienić typ zasobu, na liście Typ wybierz zasób pracy, zasób kosztowy czy do zasobów materiałowych. Możesz również wybrać czy zasób jest zasobem rodzajowym lub zasób budżetowy, zaznaczając pole wyboru budżetu lub ogólnego pole wyboru.

   Możesz wybrać, czy zasób jest zatwierdzone lub proponowane do pracy nad projektem, wybierając pozycję pole Domyślny typ rezerwacji.

  • Bilansowanie    Aby wykluczyć ten zasób z procesu bilansowanie, usuń zaznaczenie pola wyboru Można bilansować.

  • Menedżer grafiku i domyślny właściciel przydziału    Jeżeli zasób jest menedżerem grafiku dla zasobu, wpisz lub wyszukaj nazwisko menedżera w polu Menedżer grafiku.

   Właściciela przydziału można określić przez wpisanie lub wyszukanie nazwiska właściciela przydziału w polu Domyślny właściciel przydziału. Właściciel przydziału jest najczęściej zasobem pracy wstępnie przypisanym do zadania.

  • Informacje o zespole    Jeśli zasób jest członkiem zespołu, zaznacz pole wyboru Jest zespołu, a następnie wprowadź nazwę zespołu w polu Nazwa zespołu. Możesz również wyszukać nazwę zespołu, klikając pozycję Przeglądaj Przeglądaj .

  • Dostępność    Aby zmienić dostępność zasobu w polu Dostępne najwcześniej i w polu Dostępne najpóźniej, kliknij Selektor dat Obraz przycisku , a następnie kliknij dat w kalendarzu.

  • Kody kosztów i grup    Jeżeli organizacja utworzyła kody dla grupowania i ustalania kosztów, zaznacz te kody w polach Grupa, Kod i Miejsce powstawania kosztów.

  • Hiperłącze    Jeżeli zasób utrzymuje witrynę sieci Web zespołu, wprowadź miejsce docelowe hiperłącza i URL w polach Nazwa hiperłącza oraz Adres URL hiperłącza.

 4. Organizacja może wymagać dodatkowych informacji o zasobach. W obszarze Pola niestandardowe zasobu wprowadź wymagane informacje dla każdego zasobu.

 5. Kliknij przycisk Zapisz. Jeżeli zostało zaznaczonych wiele zasobów, kliknij przycisk Zapisz/Dalej, aby zmienić informacje dla kolejnych zasobów.

Uwaga: Możliwa jest również zmiana tej samej informacji dla wielu zasobów jednocześnie przez zaznaczenie zasobów i kliknięcie w menu Akcje polecenia Edytuj zbiorczo. Nie można edytować zbiorczo informacji specyficznych dla pojedynczych zasobów.

Dlaczego nie można wykonywać niektórych czynności w programie Microsoft Office Project Web Access?

W zależności od ustawień uprawnień, których używasz do logowania się do programu Project Web Access nie można wyświetlić lub niektóre funkcje. Ponadto co widać na niektórych stronach mogą różnić się od dokumentacji, jeśli administrator serwera dostosowana Project Web Access i nie zostały dostosowane pomocy.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×