Zmienianie szczegółów książki adresowej trybu offline dla kont e-mail programu Microsoft Exchange Server

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ta funkcja wymaga konta programu Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 lub Exchange Server 2007 za pomocą w trybie buforowanej wymiany. Większość osobistych kont nie należy używać programu Microsoft Exchange.

Książka adresowa trybu offline zawiera właściwości użytkownika, takich jak adresy e-mail, że Microsoft Outlook wymaga do wysyłania wiadomości e-mail i wyświetlania informacji o nadawcy. Korzystając z książki adresowej trybu offline, program Outlook nie ma nawiązać połączenia z programem Microsoft Exchange do rozpoznawania nazw lub rekordy dla każdego użytkownika. To zmniejsza ruch w sieci i zwiększa wydajność.

Książka adresowa trybu offline jest migawkę danych na globalnej liście adresowej (GAL). W związku z tym nie wszystkie informacje na globalnej liście adresowej są dostępne w książce adresowej trybu offline. Poniższe informacje na globalnej liście adresowej nie jest dostępny w książce adresowej trybu offline:

 • Właściwości niestandardowe dodane przez administratora serwera, takie jak identyfikator pracownika każdego pracownika.

 • Hierarchia organizacji.

 • Grupa członkostwa.

Program Outlook musi być mieli dostęp do serwera Exchange, aby uzyskać te informacje. W związku z tym Jeśli jesteś w trybie buforowanej wymiany, a jeśli pracujesz w trybie online — stan połączenia jest połączony z serwerem Microsoft Exchange, program Outlook używa zarówno Książka adresowa trybu offline, jak i globalnej o podanie Pełna lista informacje o użytkowniku. Jeśli jesteś w trybie buforowanej wymiany i stan połączenia to Rozłączono, Próba Połącz lub tryb Offline, możesz wyświetlić tylko informacje, które znajduje się w książce adresowej trybu offline.

Możesz wybrać, czy mają być pobierane Książka adresowa trybu offline, lub nie, a poziom szczegółów, aby pobrać, wykonując następujące czynności:

 1. W menu Narzędzia wskaż polecenie Wyślij/Odbierz, wskaż polecenie Ustawienia wysyłania/odbierania, a następnie kliknij Definiuj grupy Wyślij/Odbierz.

  Skrót klawiaturowy Ctrl + Alt + S

 2. Zaznacz grupę Wyślij/Odbierz zawierającą konto serwera Exchange.

 3. W obszarze Opcje folderów zaznacz pole wyboru Pobierz Książka adresowa trybu offline.

 4. Kliknij pozycję Ustawienia książki adresowej.

 5. W obszarze informacje do pobrania kliknij pozycję Pełne szczegóły lub Brak szczegółów.

Uwaga : Jeśli używasz trybu buforowanej wymiany, zaleca się pobieranie szczegółowe książki adresowej trybu offline. Zmniejsza liczbę wystąpień okna programu Outlook może przestać odpowiadać oraz numer połączenia uneccesary Microsoft Windows Server Active Directory.

Jeśli program Outlook jest uruchomiony stale w trybie buforowanej wymiany, automatycznie aktualizuje Książka adresowa trybu offline o raz dziennie w zależności od aktualizacji na serwerze z programem Exchange.

Książka adresowa trybu offline może być różna w polu rozmiar z kilku megabajtów do setki megabajtów w formularzu nieskompresowane. Następujące czynniki mogą mieć wpływ na rozmiar książki adresowej trybu offline:

 • Użycie certyfikatów zabezpieczeń w Twojej organizacji. Znajdują się pojedynczego współautora największa rozmiar książki adresowej trybu offline.

 • Liczba użytkowników w systemie Windows Server Active Directory Domain Services.

 • Liczba grup dystrybucyjnych w systemie Windows Server Active Directory Domain Services.

 • Informacje o organizacji został dodany do systemu Windows Server usług domenowych Active Directory dla każdego użytkownika i każdej grupy dystrybucyjnej. Na przykład niektóre organizacje wypełnianie właściwości adresu dla każdego użytkownika; inne osoby nie jest.

Program Outlook ma następujące zabezpieczeń ułatwiających ochronę sieci Twojej organizacji przed pobieranie książki adresowej trybu offline nadmiarowe:

 • W konfiguracji domyślnej program Outlook spróbuje tylko jeden pobieranie książki adresowej pełnego w trybie offline w okresie 13-godzinnym. Każde wystąpienie, gdy program Outlook otrzymuje odpowiedź z serwera i może przynajmniej rozpocząć pobieranie książki adresowej trybu offline jest liczony jako próbę pobrania.

 • W konfiguracji domyślnej programu Outlook nie ogranicza liczbę prób różnicy aktualizacje. Jeśli różnica aktualizacji nie powiedzie się, program Outlook będzie ponawiał próby aktualizacji po Trwa oczekiwanie na godzinę.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×