Zmienianie sposobu wykreślania wiersze i kolumny danych na wykresie

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli wykres, które są tworzone nie są wyświetlane dane arkusz na osi, który ma być, można szybko zmienić sposób kreślenia danych. Na przykład jeśli wierszy danych są wyświetlane na osi poziomej (kategorii), ale mają być wyświetlane na osi pionowej (wartości), zamiast tego, możesz przełączać się wierszy do kolumn tak, aby dane są wyświetlane na wykresie odpowiedni sposób.

Ważne : Aby wykonać tę procedurę, musisz mieć istniejącego wykresu. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia wykresu zobacz Tworzenie wykresu.

W tym artykule

Jak program Excel określa sposób kreślenia danych na wykresie

Zmienić sposób kreślenia danych

Jak program Excel określa sposób kreślenia danych na wykresie

Po utworzeniu wykresu programu Microsoft Office Excel określa osi, w którym seria danych są wykreślane na podstawie liczby wiersze i kolumny, które znajdują się na wykresie arkusza wprowadzania do większej liczby na osi poziomej.

Jeśli dane mają równe wierszy i kolumn arkusza danych, program Excel zawiera wiersze danych na osi pionowej, a kolumny danych na osi poziomej. Po przełączeniu wierszy do kolumn na wykresie kolumny danych są wykreślane na osi pionowej, a wiersze danych są wykreślane na osi poziomej.

Jednak można szybko zmienić sposób, że wiersze i kolumny arkusza są na wykresie przez przenoszenie wierszy do kolumn lub odwrotnie.

Wykresy, które są kreślone wierszami i kolumnami danych w arkuszu

Początek strony

Zmienić sposób kreślenia danych

  1. Kliknij dowolne miejsce na wykresie, który zawiera serię danych, którą chcesz wykreślić na różnych osiach.

    Zostanie wyświetlony widok Narzędzia wykresów oraz karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Projektowanie w grupie Dane kliknij przycisk Przełącz wiersz/kolumnę.

    Obraz Wstążki programu Excel

Porady

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×