Zmienianie sposobu wyświetlania kontaktów

Program Office Communicator 2007 R2 umożliwia przełączanie między czterema różnymi widokami listy kontaktów. Wpisy kontaktów można sortować według ich dostępności lub nazwy. Ponadto istnieje możliwość wyświetlania lub ukrywania listy ostatnich kontaktów, delegatów lub grupy połączenia zespołowego.

W tym temacie

Jakie widoki są dostępne w oknie programu Office Communicator?

Wybieranie widoku

Dostosowywanie widoków

Sortowanie kontaktów na liście kontaktów

Jakie widoki są dostępne w oknie programu Office Communicator?

W programie Office Communicator 2007 R2 są dostępne następujące widoki:

Widok

Cel

Lista kontaktów

Domyślny widok prezentowany po uruchomieniu programu Office Communicator.

Poziomy dostępu

W tym widoku kontakty są pogrupowane według poziomów dostępu. Poziomy dostępu to poziomy uprawnień, które przypisujesz swoim kontaktom, aby kontrolować zakres wyświetlanych im informacji o Twojej obecności.

Zarządzanie poziomami dostępu

Ten widok umożliwia wprowadzanie masowych zmian poziomów dostępu dla kontaktów z wewnątrz i spoza firmy.

Kontakty oznakowane

Ten widok grupuje kontakty, które zostały oznakowane. Oznakowanie kontaktu stanowi sygnał, że chcesz otrzymywać z programu Communicator alert o zmianie statusu tego kontaktu.

Początek strony

Wybieranie widoku

  • W oknie programu Office Communicator kliknij przycisk Zmień sposób wyświetlania kontaktów i wybierz opcję widoku.

Aby wybrać widok Zarządzanie poziomami dostępu

  • Na pasku tytułu w oknie programu Office Communicator kliknij przycisk Menu, wybierz polecenie Widok, a następnie kliknij pozycję Zarządzanie poziomami dostępu.

    Uwaga : Do widoku Zarządzanie poziomami dostępu nie można przejść za pośrednictwem przycisku Zmień sposób wyświetlania kontaktów.

Początek strony

Dostosowywanie widoków

Widok Lista kontaktów można dostosowywać za pomocą następujących opcji:

  • Pokaż przyjazną nazwę.     Na pasku tytułu programu Office Communicator kliknij przycisk Menu, a następnie wybierz kolejno polecenia Widok i Pokaż przyjazną nazwę.

  • Grupuj kontakty według dostępności.     W oknie programu Office Communicator kliknij przycisk Zmień sposób wyświetlania kontaktów, upewnij się, że jest zaznaczony widok Lista kontaktów, a następnie kliknij polecenie Sortuj kontakty według dostępności.

  • Grupuj kontakty według nazwy wyświetlanej.     W oknie programu Office Communicator kliknij przycisk Zmień sposób wyświetlania kontaktów. Można wybrać dowolny widok. Kliknij polecenie Sortuj kontakty według nazw wyświetlanych.

  • Ostatnia grupa kontaktów.     W oknie programu Office Communicator kliknij przycisk Zmień sposób wyświetlania kontaktów, upewnij się, że jest zaznaczony widok Lista kontaktów, i kliknij polecenie Pokaż ostatnie kontakty, aby ukryć lub pokazać listę kontaktów, z którymi ostatnio były prowadzone konwersacje.

  • Delegaci.     W oknie programu Office Communicator kliknij przycisk Zmień sposób wyświetlania kontaktów, upewnij się, że jest zaznaczony widok Lista kontaktów, a następnie kliknij polecenie Pokaż delegatów, aby ukryć lub pokazać listę delegatów skonfigurowaną w ustawieniach przekazywania połączeń.

  • Grupa połączenia zespołowego.     W oknie programu Office Communicator kliknij przycisk Zmień sposób wyświetlania kontaktów, upewnij się, że jest zaznaczony widok Lista kontaktów, a następnie kliknij polecenie Pokaż grupę połączenia zespołowego, aby ukryć lub pokazać listę członków grupy połączenia zespołowego skonfigurowaną w ustawieniach przekazywania połączeń.

Początek strony

Sortowanie kontaktów na liście kontaktów

Domyślnie program Communicator sortuje kontakty w każdej grupie na liście kontaktów najpierw według dostępności, a następnie alfabetycznie. Dostępne kontakty (te, z którymi można się skontaktować) mają status obecności Dostępny lub Zajęty. Wyjątkiem jest grupa Ostatnie kontakty. Należące do niej kontakty są sortowane od góry do dołu według terminu ostatniej komunikacji z nimi. Aby zmienić sposób sortowania kontaktów na liście kontaktów, w oknie programu Communicator wybierz przycisk Zmień widok, a następnie wybierz polecenie Sortuj kontakty według dostępności. Wybranie tej opcji powoduje przeniesienie kontaktów ze statusem Z dala od komputera, Niedostępny i Nieznany do grup, pozostawia kontakty ze statusem Zajęty lub Dostępny w ich grupach, a następnie sortuje kontakty alfabetycznie.

W dowolnym widoku kontakty można posortować alfabetycznie według nazwy wyświetlanej. W oknie programu Communicator należy kliknąć przycisk Zmień widok, a następnie wybrać polecenie Sortuj kontakty według nazw wyświetlanych. Wybranie tej opcji powoduje posortowanie kontaktów alfabetycznie w ramach wyświetlanych grup.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×