Zmienianie sposobu wyświetlania czasu wolnego

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Za pomocą kolory i desenie można odróżnić od dni urlopów i innych dni wolnych.

Pamiętać, że w tym artykule nie omówiono sposobu konfigurowania czasu pracy i wolny kalendarzy projektu i zasobów. Dowiedz się więcej na temat tworzeniai Menedżer projektu i zasobów kalendarze projektu.

Uwaga : Mimo że można sformatować czas wolny, nie można usunąć z skala czasu w widoku.

Poniższe instrukcje dotyczą programów Microsoft Project 2016, 2013 i 2010.

Formatowanie czasu wolnego w widoku Wykres Gantta

 1. Na karcie zadania lub widoku kliknij przycisk Wykres Gantta w sekcji Widok lub Widoki zadań.

 2. Na karcie Widok kliknij listę rozwijaną skali czasu w sekcji Powiększenie, a następnie kliknij przycisk ... skali czasu u dołu.

 3. Kliknij kartę czas wolny, a następnie wybierz kolor i deseń przedstawianie czasu wolnego w widoku Wykres Gantta.

 4. Jeśli chcesz zmienić wygląd widoku Wykres Gantta, aby wyświetlić czas wolny dla określonego zasobu (na przykład godziny urlopu podobnie jak weekendy), z listy Kalendarz wybierz kalendarz zasobu.

Uwaga : Czas wolny jest wyświetlany w widoku Wykres Gantta tylko wtedy, gdy go wielokrotnością domyślnej jednostki dolnej warstwy skali czasu lub nowszego. Na przykład jeśli warstwa dolna skali czasu są tygodnie i soboty są określane jako czas wolny, dni wolnych od pracy nie są widoczne.

Poniższe instrukcje dotyczą programu Microsoft Project 2007.

Formatowanie czasu wolnego w widoku Wykres Gantta

 1. W menu Widok kliknij polecenie Wykres Gantta.

 2. W Format menu kliknij polecenie skali czasu.

 3. Kliknij kartę czas wolny, a następnie wybierz kolor i deseń przedstawianie czasu wolnego w widoku Wykres Gantta.

 4. Jeśli chcesz zmienić wygląd widoku Wykres Gantta, aby wyświetlić czas wolny dla określonego zasobu (na przykład godziny urlopu podobnie jak weekendy), z listy Kalendarz wybierz kalendarz zasobu.

Uwaga : Czas wolny jest wyświetlany w widoku Wykres Gantta tylko wtedy, gdy go wielokrotnością domyślnej jednostki dolnej warstwy skali czasu lub nowszego. Na przykład jeśli warstwa dolna skali czasu są tygodnie i soboty są określane jako czas wolny, dni wolnych od pracy nie są widoczne.

Formatowanie czasu wolnego w widoku kalendarza

 1. W menu Widok kliknij pozycję Kalendarz.

 2. W Format menu kliknij polecenie skali czasu.

 3. Kliknij kartę Cieniowanie dat.

 4. W obszarze Typ wyjątku kliknij pozycję Dni wolne kalendarza bazowego lub Dni wolne kalendarza zasobu.

 5. W polach Deseń i Kolor wybierz żądane opcje.

 6. Jeśli chcesz zmienić wygląd widoku kalendarza, aby wyświetlić czas wolny dla określonego zasobu (na przykład godziny urlopu podobnie jak weekendy), na liście Pokaż czasu pracy, wybierz pozycję Kalendarz zasobu, a następnie wybierz zasobów Kalendarza dni wolne na liście Typ wyjątku.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×