Zmienianie skali osi poziomej (kategorii) na wykresie

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Na osi poziomej (kategorii) wykresu, nazywanej również osią x, zamiast interwałów numerycznych wyświetlane są etykiety tekstowe. Ponadto dostępnych jest dla niej mniej opcji skalowania niż dla osi pionowej (wartości) wykresu, nazywanej też osią y.

Możesz jednak określić następujące opcje osi:

 • Interwał między znacznikami osi i etykietami

 • Położenie etykiet

 • Kolejność wyświetlania kategorii

 • Typ osi (oś daty lub tekstu)

 • Położenie znaczników osi

 • Punkt przecięcia osi poziomej z osią pionową

Aby zmienić skalę innych osi na wykresie, zobacz Zmienianie skali osi pionowej (wartości) na wykresie lub Zmienianie skali osi głębokości (serii danych) na wykresie.

 1. In a chart, click to select the category axis that you want to change, or do the following to select the axis from a list of chart elements:

  1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

   This displays the Chart Tools, adding the Design and Format tabs.

  2. On the Format tab, in the Current Selection group, click the arrow in the box at the top, and then click Horizontal (Category) Axis.

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie.

 3. In the Format Axis pane, do any of the following:

  Ważne: Poniższe opcje skalowania są dostępne wyłącznie w przypadku zaznaczenia osi kategorii.

  • To reverse the order of categories, expand Axis Options, and then select the Categories in reverse order check box.

  • To change the axis type to a text or date axis, expand Axis Options, and then under Axis Type, select Text axis or Date axis. Text and data points are evenly spaced on a text axis. A date axis displays dates in chronological order at set intervals or base units, such as the number of days, months or years, even if the dates on the worksheet are not in order or in the same base units.

   Uwaga: Zaznaczona domyślnie opcja Wybierz automatycznie na podstawie danych określa typ osi, który najlepiej odpowiada Twojemu typowi danych.

  • To change the point where you want the vertical (value) axis to cross the horizontal (category) axis, expand Axis Options, and then under Vertical axis crosses, select At category number and type the number that you want in the text box, or select At maximum category to specify that the vertical (value) axis cross the horizontal (category) axis after the last category on the x-axis.

  • To change the interval between tick marks, expand Tick Marks, and then in the Interval between tick marks box, type the number that you want.

   Uwaga: Wpisana liczba określa liczbę kategorii wyświetlanych między znacznikami osi.

  • To change the placement of the axis tick marks, expand Tick Marks, and then select any of the options that you want in the Major type and Minor type boxes.

  • To change the interval between axis labels, expand Labels, and then under Interval between labels, select Specify interval unit and type the number you want in the text box.

   Porada: Wpisz 1, aby wyświetlić etykietę dla każdej kategorii; wpisz 2, aby wyświetlić etykietę dla co drugiej kategorii; wpisz 3, aby wyświetlić etykietę dla co trzeciej kategorii itd.

  • To change the placement of axis labels, expand Labels, and then in the Distance from axis box, type the number that you want.

   Porada: Aby umieścić etykiety bliżej osi, wpisz mniejszą liczbę. Jeśli chcesz, aby odległość między etykietą a osią była większa, wpisz większą liczbę.

 1. Na wykresie kliknij oś kategorii, którą chcesz zmienić, albo wykonaj następujące czynności w celu wybrania osi z listy elementów wykresu:

  1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

   Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie pozycję Oś pozioma (kategorii).

   Obraz Wstążki

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie.

 3. W oknie dialogowym Formatowanie osi w obszarze Opcje osi wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  Ważne: Poniższe opcje skalowania są dostępne wyłącznie w przypadku zaznaczenia osi kategorii.

  • Aby zmienić interwał między znacznikami osi, w polu Interwał między znacznikami osi wpisz odpowiednią liczbę.

   Uwaga: Wpisana liczba określa liczbę kategorii wyświetlanych między znacznikami osi.

  • Aby zmienić interwał między etykietami osi, w obszarze Interwał między etykietami kliknij pozycję Określ jednostkę interwału, a następnie w polu tekstowym wpisz odpowiednią liczbę.

   Porada: Wpisz 1, aby wyświetlić etykietę dla każdej kategorii; wpisz 2, aby wyświetlić etykietę dla co drugiej kategorii; wpisz 3, aby wyświetlić etykietę dla co trzeciej kategorii itd.

  • Aby zmienić położenie etykiet osi, w polu Odległość etykiety od osi wpisz odpowiednią liczbę.

   Porada: Aby umieścić etykiety bliżej osi, wpisz mniejszą liczbę. Jeśli chcesz, aby odległość między etykietą a osią była większa, wpisz większą liczbę.

  • Aby odwrócić kolejność kategorii, zaznacz pole wyboru Kategorie w kolejności odwrotnej.

  • Aby zmienić typ osi na oś tekstu lub daty, w obszarze Typ osi kliknij pozycję Oś tekstu bądź Oś daty. Na osi tekstu punkty tekstu i danych są rozmieszczone równomiernie. Na osi daty są wyświetlane daty w porządku chronologicznym w określonych odstępach lub jednostkach podstawowych, takich jak liczba dni, miesięcy lub lat, nawet wtedy, gdy daty w arkuszu nie są uporządkowane albo nie są wyrażone w tych samych jednostkach podstawowych.

   Uwaga: Zaznaczona domyślnie opcja Wybierz automatycznie na podstawie danych określa typ osi, który najlepiej odpowiada Twojemu typowi danych.

  • Aby zmienić rozmieszczenie etykiet i znaczników osi, wybierz dowolne opcje w polach Typ głównego znacznika osi, Typ pomocniczego znacznika osi i Etykiety osi.

  • Aby zmienić punkt, w którym oś pionowa (wartości) ma przecinać się z osią poziomą (kategorii), w obszarze Przecięcie z osią pionową kliknij pozycję Przy numerze kategorii, a następnie wpisz w polu tekstowym odpowiednią liczbę. Możesz także kliknąć pozycję Przy kategorii maksymalnej, aby wskazać, że oś pionowa (wartości) ma przecinać oś poziomą (kategorii) po ostatniej kategorii na osi x.

Porady: 

 • Po zmianie skali osi możesz też zmienić formatowanie tej osi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie sposobu wyświetlania osi wykresu.

 • Skalowanie nie powoduje zmiany wartości nakładania serii ani szerokości przerwy między seriami danych. Aby zmienić wartość nakładania serii bądź szerokości przerwy, kliknij prawym przyciskiem myszy serię danych, a następnie kliknij pozycję Formatuj serię danych. W obszarze Opcje serii określ odpowiednie ustawienia.

By default, the minimum and maximum scale values of each axis in a chart are calculated automatically. However, you can customize the scale to better meet your needs. For example, if all the data points in your data table are between 60 and 90, you might want the value (y) axis to have a range of 50 to 100 instead of 0 to 100. When a value axis covers a very large range, you can also change the axis to a logarithmic scale (also known as log scale).

 1. Ten krok dotyczy tylko programu Word 2016 dla komputerów Mac: W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres.

 3. On the Format tab, click Horizontal (Category) Axis in the dropdown list and then click Format Pane.

 4. In the Format Axis pane, do any of the following:

  Ważne: Poniższe opcje skalowania są dostępne wyłącznie w przypadku zaznaczenia osi kategorii.

  • To reverse the order of categories, expand Axis Options, and then select the Categories in reverse order check box.

  • To change the axis type to a text or date axis, expand Axis Options, and then under Axis Type, select Text axis or Date axis. Text and data points are evenly spaced on a text axis. A date axis displays dates in chronological order at set intervals or base units, such as the number of days, months or years, even if the dates on the worksheet are not in order or in the same base units.

   Uwaga: Zaznaczona domyślnie opcja Wybierz automatycznie na podstawie danych określa typ osi, który najlepiej odpowiada Twojemu typowi danych.

  • To change the point where you want the vertical (value) axis to cross the horizontal (category) axis, expand Axis Options, and then under Vertical axis crosses, select At category number and type the number that you want in the text box, or select At maximum category to specify that the vertical (value) axis cross the horizontal (category) axis after the last category on the x-axis.

  • To change the interval between tick marks, expand Tick Marks, and then in the Interval between tick marks box, type the number that you want.

   Uwaga: Wpisana liczba określa liczbę kategorii wyświetlanych między znacznikami osi.

  • To change the placement of the axis tick marks, expand Tick Marks, and then select any of the options that you want in the Major type and Minor type boxes.

  • To change the interval between axis labels, expand Labels, and then under Interval between labels, select Specify interval unit and type the number you want in the text box.

   Porada: Wpisz 1, aby wyświetlić etykietę dla każdej kategorii; wpisz 2, aby wyświetlić etykietę dla co drugiej kategorii; wpisz 3, aby wyświetlić etykietę dla co trzeciej kategorii itd.

  • To change the placement of axis labels, expand Labels, and then in the Distance from axis box, type the number that you want.

   Porada: Aby umieścić etykiety bliżej osi, wpisz mniejszą liczbę. Jeśli chcesz, aby odległość między etykietą a osią była większa, wpisz większą liczbę.

  • To position the label, expand Labels, and select an option in the dropdown list box.

By default, the minimum and maximum scale values of each axis in a chart are calculated automatically. However, you can customize the scale to better meet your needs. For example, if all the data points in your data table are between 60 and 90, you might want the value (y) axis to have a range of 50 to 100 instead of 0 to 100. When a value axis covers a very large range, you can also change the axis to a logarithmic scale (also known as log scale).

 1. Ten krok dotyczy tylko programu Word 2011 dla komputerów Mac: W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Układ wykresu.

 3. Under Axes, click Axes > Horizontal Axis > Axis Options.

  Karta Układ wykresu, grupa Osie

  Uwaga: W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

 4. In the Format Axis dialog box, click Scale, and under Horizontal axis scale, modify any of the following options:

  • To change the interval between axis labels, in Interval between labels, type the number you want.

  • To change the interval between tick marks, in Interval between tick marks, type the number you want.

  • Aby zmienić położenie etykiet osi, w polu Odległość etykiety od osi wpisz odpowiednią liczbę.

   Porada: Aby umieścić etykiety bliżej osi, wpisz mniejszą liczbę. Jeśli chcesz, aby odległość między etykietą a osią była większa, wpisz większą liczbę.

  • Aby odwrócić kolejność kategorii, zaznacz pole wyboru Kategorie w kolejności odwrotnej.

 5. Kliknij przycisk OK.

Add or change the position of horizontal axis labels

For a horizontal axis, you can add and position the axis on the left side or the right side of the plot area.

Uwaga: Opcje te mogą być odwrotne w przypadku wykresów słupkowych w porównaniu z wykresami kolumnowymi.

 1. This step applies to Word for Mac 2011 only: On the View menu, click Print Layout.

 2. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Układ wykresu.

 3. Under Axes, click Axes > Horizontal Axis, and then click the kind of axis label that you want.

  Karta Układ wykresu, grupa Osie

  Uwaga: W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×