Zmienianie skali osi poziomej (kategorii) na wykresie

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Na osi poziomej (kategorii) wykresu, nazywanej również osią x, zamiast interwałów numerycznych wyświetlane są etykiety tekstowe. Ponadto dostępnych jest dla niej mniej opcji skalowania niż dla osi pionowej (wartości) wykresu, nazywanej też osią y.

Możesz jednak określić następujące opcje osi:

 • Interwał między znacznikami osi i etykietami

 • Położenie etykiet

 • Kolejność wyświetlania kategorii

 • Typ osi (oś daty lub tekstu)

 • Położenie znaczników osi

 • Punkt przecięcia osi poziomej z osią pionową

Aby zmienić skalę innych osi na wykresie, zobacz Zmienianie skali osi pionowej (wartości) na wykresie lub Zmienianie skali osi głębokości (serii danych) na wykresie.

Uwaga: Poniższa procedura dotyczy pakietu Office 2013 i nowsze wersje. Szukasz czynności pakietu Office 2010?

 1. Na wykresie kliknij, aby wybrać osi kategorii, którą chcesz zmienić, lub wykonaj poniższe kroki w celu wybrania osi z listy elementów wykresu:

  1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

   Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę w polu u góry, a następnie kliknij oś poziomą (kategorii).

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie.

 3. W okienku Formatowanie osi wykonaj jedną z następujących czynności:

  Ważne: Poniższe opcje skalowania są dostępne wyłącznie w przypadku zaznaczenia osi kategorii.

  • Aby odwrócić kolejność kategorii, rozwiń Opcje osi, a następnie zaznacz pole wyboru kategorii w odwrotnej kolejności.

  • Aby zmienić typ osi na osi tekstu lub daty, rozwiń Opcje osi, a następnie w obszarze Typ osi, zaznacz tekst osi lub daty. Punkty tekstu i danych rozkładają się równomiernie na osi tekstu. Osi daty dane są wyświetlane w kolejności chronologicznej w odstępach zestawu lub podstawowej jednostki, na przykład liczbę dni, miesięcy lub lat, nawet jeśli daty w arkuszu nie w kolejności lub w tej samej podstawowej jednostki.

   Uwaga: Zaznaczona domyślnie opcja Wybierz automatycznie na podstawie danych określa typ osi, który najlepiej odpowiada Twojemu typowi danych.

  • Aby zmienić punkt, w którym ma się znaleźć oś pionowa (wartości) na osi poziomej (kategorii), rozwiń Opcje osi, a następnie w obszarze przecina oś pionowa, wybierz przy kategorii numer i wpisz odpowiednią liczbę w polu tekstowym lub wybierz w maksimum kategorii do określenia osi pionowej (wartości) krzyżowe osi poziomej (kategorii) za ostatnią kategorią na osi x.

  • Aby zmienić interwał między znacznikami osi, rozwiń Znaczników osi, a następnie w polu interwał między znacznikami osi wpisz numer, który ma być.

   Uwaga: Wpisana liczba określa liczbę kategorii wyświetlanych między znacznikami osi.

  • Aby zmienić położenie znaczników osi, rozwiń Znaczników osi, a następnie ustaw odpowiednie opcje w polach głównych i pomocniczych typu.

  • Aby zmienić interwał między etykietami osi, rozwiń etykiety, a następnie w obszarze interwał między etykietami, wybierz pozycję Określ jednostkę interwału i wpisz numer ma być w polu tekstowym.

   Porada: Wpisz 1, aby wyświetlić etykietę dla każdej kategorii; wpisz 2, aby wyświetlić etykietę dla co drugiej kategorii; wpisz 3, aby wyświetlić etykietę dla co trzeciej kategorii itd.

  • Aby zmienić położenie etykiet osi, rozwiń etykiety, a następnie w polu odległość od osi wpisz odpowiednią liczbę.

   Porada: Aby umieścić etykiety bliżej osi, wpisz mniejszą liczbę. Jeśli chcesz, aby odległość między etykietą a osią była większa, wpisz większą liczbę.

 1. Na wykresie kliknij oś kategorii, którą chcesz zmienić, albo wykonaj następujące czynności w celu wybrania osi z listy elementów wykresu:

  1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

   Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie pozycję Oś pozioma (kategorii).

   Obraz Wstążki

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie.

 3. W oknie dialogowym Formatowanie osi w obszarze Opcje osi wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  Ważne: Poniższe opcje skalowania są dostępne wyłącznie w przypadku zaznaczenia osi kategorii.

  • Aby zmienić interwał między znacznikami osi, w polu Interwał między znacznikami osi wpisz odpowiednią liczbę.

   Uwaga: Wpisana liczba określa liczbę kategorii wyświetlanych między znacznikami osi.

  • Aby zmienić interwał między etykietami osi, w obszarze Interwał między etykietami kliknij pozycję Określ jednostkę interwału, a następnie w polu tekstowym wpisz odpowiednią liczbę.

   Porada: Wpisz 1, aby wyświetlić etykietę dla każdej kategorii; wpisz 2, aby wyświetlić etykietę dla co drugiej kategorii; wpisz 3, aby wyświetlić etykietę dla co trzeciej kategorii itd.

  • Aby zmienić położenie etykiet osi, w polu Odległość etykiety od osi wpisz odpowiednią liczbę.

   Porada: Aby umieścić etykiety bliżej osi, wpisz mniejszą liczbę. Jeśli chcesz, aby odległość między etykietą a osią była większa, wpisz większą liczbę.

  • Aby odwrócić kolejność kategorii, zaznacz pole wyboru Kategorie w kolejności odwrotnej.

  • Aby zmienić typ osi na oś tekstu lub daty, w obszarze Typ osi kliknij pozycję Oś tekstu bądź Oś daty. Na osi tekstu punkty tekstu i danych są rozmieszczone równomiernie. Na osi daty są wyświetlane daty w porządku chronologicznym w określonych odstępach lub jednostkach podstawowych, takich jak liczba dni, miesięcy lub lat, nawet wtedy, gdy daty w arkuszu nie są uporządkowane albo nie są wyrażone w tych samych jednostkach podstawowych.

   Uwaga: Zaznaczona domyślnie opcja Wybierz automatycznie na podstawie danych określa typ osi, który najlepiej odpowiada Twojemu typowi danych.

  • Aby zmienić rozmieszczenie etykiet i znaczników osi, wybierz dowolne opcje w polach Typ głównego znacznika osi, Typ pomocniczego znacznika osi i Etykiety osi.

  • Aby zmienić punkt, w którym oś pionowa (wartości) ma przecinać się z osią poziomą (kategorii), w obszarze Przecięcie z osią pionową kliknij pozycję Przy numerze kategorii, a następnie wpisz w polu tekstowym odpowiednią liczbę. Możesz także kliknąć pozycję Przy kategorii maksymalnej, aby wskazać, że oś pionowa (wartości) ma przecinać oś poziomą (kategorii) po ostatniej kategorii na osi x.

Porady: 

 • Po zmianie skali osi możesz też zmienić formatowanie tej osi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie sposobu wyświetlania osi wykresu.

 • Skalowanie nie powoduje zmiany wartości nakładania serii ani szerokości przerwy między seriami danych. Aby zmienić wartość nakładania serii bądź szerokości przerwy, kliknij prawym przyciskiem myszy serię danych, a następnie kliknij pozycję Formatuj serię danych. W obszarze Opcje serii określ odpowiednie ustawienia.

Domyślnie wartości minimalne i maksymalne skali każdej osi na wykresie są obliczane automatycznie. Jednak można dostosować skalę lepiej stosownie do potrzeb. Na przykład w przypadku wszystkich punktów danych w tabeli danych między 60 i 90, może być oś wartości (y) ma pojawić się zakres 50 do 100 zamiast 0 do 100. Oś wartości obejmuje bardzo szeroki zakres, można również zmienić osi, aby Skala logarytmiczna (nazywane także Skala dziennika).

 1. Ten krok dotyczy tylko programu Word dla komputerów Mac: W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres.

 3. Na karcie Formatowanie kliknij oś poziomą (kategorii) na liście rozwijanej, a następnie kliknij Okienko formatowanie.

 4. W okienku Formatowanie osi wykonaj jedną z następujących czynności:

  Ważne: Poniższe opcje skalowania są dostępne wyłącznie w przypadku zaznaczenia osi kategorii.

  • Aby odwrócić kolejność kategorii, rozwiń Opcje osi, a następnie zaznacz pole wyboru kategorii w odwrotnej kolejności.

  • Aby zmienić typ osi na osi tekstu lub daty, rozwiń Opcje osi, a następnie w obszarze Typ osi, zaznacz tekst osi lub daty. Punkty tekstu i danych rozkładają się równomiernie na osi tekstu. Osi daty dane są wyświetlane w kolejności chronologicznej w odstępach zestawu lub podstawowej jednostki, na przykład liczbę dni, miesięcy lub lat, nawet jeśli daty w arkuszu nie w kolejności lub w tej samej podstawowej jednostki.

   Uwaga: Zaznaczona domyślnie opcja Wybierz automatycznie na podstawie danych określa typ osi, który najlepiej odpowiada Twojemu typowi danych.

  • Aby zmienić punkt, w którym ma się znaleźć oś pionowa (wartości) na osi poziomej (kategorii), rozwiń Opcje osi, a następnie w obszarze przecina oś pionowa, wybierz przy kategorii numer i wpisz odpowiednią liczbę w polu tekstowym lub wybierz w maksimum kategorii do określenia osi pionowej (wartości) krzyżowe osi poziomej (kategorii) za ostatnią kategorią na osi x.

  • Aby zmienić interwał między znacznikami osi, rozwiń Znaczników osi, a następnie w polu interwał między znacznikami osi wpisz numer, który ma być.

   Uwaga: Wpisana liczba określa liczbę kategorii wyświetlanych między znacznikami osi.

  • Aby zmienić położenie znaczników osi, rozwiń Znaczników osi, a następnie ustaw odpowiednie opcje w polach głównych i pomocniczych typu.

  • Aby zmienić interwał między etykietami osi, rozwiń etykiety, a następnie w obszarze interwał między etykietami, wybierz pozycję Określ jednostkę interwału i wpisz numer ma być w polu tekstowym.

   Porada: Wpisz 1, aby wyświetlić etykietę dla każdej kategorii; wpisz 2, aby wyświetlić etykietę dla co drugiej kategorii; wpisz 3, aby wyświetlić etykietę dla co trzeciej kategorii itd.

  • Aby zmienić położenie etykiet osi, rozwiń etykiety, a następnie w polu odległość od osi wpisz odpowiednią liczbę.

   Porada: Aby umieścić etykiety bliżej osi, wpisz mniejszą liczbę. Jeśli chcesz, aby odległość między etykietą a osią była większa, wpisz większą liczbę.

  • Aby zmienić położenie etykiety, rozwiń etykiety, a następnie wybierz odpowiednią opcję w polu listy rozwijanej.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×