Zmienianie skali osi pionowej (wartości) na wykresie

Program Microsoft Office Excel określa domyślnie minimalne i maksymalne wartości skali oś pionowej (wartości) na wykresie. Można jednak dostosować tę skalę, aby lepiej odpowiadała potrzebom użytkownika. Gdy wartości kreślone na wykresie pokrywają bardzo duży zakres, można również zmienić oś pionową (wartości) na skalę logarytmiczną.

 1. Na wykresie kliknij oś pionową (wartości), którą chcesz zmienić, lub wykonaj następujące czynności w celu wybrania osi z listy elementów wykresu:

  1. Kliknij wykres.

   Zostanie wyświetlony widok Narzędzia wykresów oraz karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij pozycję Oś pionowa (wartości).

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. Kliknij opcję Opcje osie, jeśli nie została jeszcze wybrana, a następnie wykonaj jedną lub więcej z następujących czynności:

  Ważne   Poniższe opcje skalowania są dostępne tylko wtedy, gdy jest wybrana oś pionowa (wartości). Opcja Opcje osi udostępnia inne opcje dla osi poziomej (kategorii).

  1. Aby zmienić liczbę, od której oś pionowa (wartości) się zaczyna lub na której się kończy, dla opcji Minimum lub Maksimum kliknij pozycję Stała, a następnie wpisz inną liczbę w polu Minimum lub Maksimum.

  2. Aby zmienić interwał znaczniki osi i etykiety znaczników osi i linie siatki na wykresach, dla opcji Jednostka główna lub Jednostka pomocnicza kliknij pozycję Stała, a następnie wpisz inną liczbę w polu Jednostka główna lub Jednostka pomocnicza.

  3. Aby odwrócić kolejność wartości, zaznacz pole wyboru Wartości w kolejności odwrotnej.

   Uwaga   Po zmianie kolejności wartości na osi pionowej (wartości) z dołu do góry etykiety kategorii na osi poziomej (kategorii) zostaną przeniesione z dołu na górę wykresu. Podobnie po zmianie kolejności kategorii od lewej do prawej etykiety wartości zostaną przeniesione z lewej strony wykresu na jego prawą stronę.

  4. Aby zmienić oś wartości na logarytmiczną, zaznacz pole wyboru Skala logarytmiczna.

   Uwaga   Skali logarytmicznej nie można używać w przypadku wartości ujemnych lub zera.

  5. Aby zmienić jednostki wyświetlania na osi wartości, na liście Jednostki wyświetlania wybierz odpowiednie jednostki.

   Aby wyświetlić etykietę opisującą jednostki, zaznacz pole wyboru Pokaż jednostki wyświetlania na wykresie.

   Porada   Jeżeli na wykresie uwzględniono duże liczby, można je skrócić i poprawić ich czytelność na osi, zmieniając jednostkę wyświetlania. Na przykład, jeżeli wartości na wykresie należą do zakresu od 1 000 000 do 50 000 000, można wyświetlić liczby od 1 do 50 na osi oraz etykietę informującą o tym, że jednostki oznaczają miliony.

  6. Aby zmienić położenie znaczników i etykiet osi, należy wybrać odpowiednią opcję w polach Typ głównego znacznika osi, Typ pomocniczego znacznika osi i Etykiety osi.

  7. Aby zmienić miejsce, w którym oś pozioma (kategorii) przecina oś pionową (wartości), w obszarze Przecięcie z osią poziomą należy kliknąć opcję Wartości osi, a następnie wpisać odpowiednią liczbę w polu tekstowym, lub opcję Wartość maksymalna osi w celu określenia, że oś pozioma (kategorii) przecina oś pionową (wartości) w miejscu najwyższej wartości na osi.

   Uwaga   Po kliknięciu opcji Wartość maksymalna osi etykiety kategorii zostaną przeniesione na przeciwną stronę wykresu.

   Porada   Na wykresach XY (punktowych) i wykresach bąbelkowych wartości są wyświetlane zarówno na osi poziomej (kategorii), jak i na osi pionowej (wartości). Natomiast na wykresach liniowych wartości są wyświetlane tylko na osi pionowej (wartości). Ta różnica jest ważnym czynnikiem w podjęciu decyzji, jakiego typu wykresu użyć. Ponieważ skali osi poziomej (kategorii) wykresu liniowego nie można zmieniać w tak dużym stopniu jak skali osi pionowej (wartości) używanej na wykresie xy (punktowym), można rozważyć użycie wykresu xy (punktowego) zamiast wykresu liniowego, jeśli trzeba zmienić skalowanie tej osi lub wyświetlić ją jako skalę logarytmiczną.

Dotyczy: Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Word 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język