Zmienianie skali osi pionowej (wartości) na wykresie

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Domyślnie program Microsoft Office Excel określa wartości minimalne i maksymalne skali pionowej (wartości) oś podczas tworzenia wykresu. Jednak można dostosować skalę lepiej stosownie do potrzeb. Wartości, które są kreślone na wykresie obejmują bardzo szeroki zakres, można również zmienić osi pionowej (wartości), aby Skala logarytmiczna (nazywane także Skala dziennika).

Aby dowiedzieć się, jak zmienić skalę osi innych zobacz Zmienianie skali osi poziomej (kategorii) na wykresie lub Zmienianie skali osi głębokości (serii) na wykresie.

 1. Na wykresie kliknij oś pionową (wartości), którą chcesz zmienić, lub wykonaj następujące czynności w celu wybrania osi z listy elementów wykresu:

  1. Kliknij dowolne miejsce na wykresie.
   Spowoduje to wyświetlenie karty Narzędzia wykresów oraz kart Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij pozycję Oś pionowa (wartości).

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij opcję Formatuj zaznaczenie.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. Kliknij pozycję Opcje osi, jeśli nie jest zaznaczone, a następnie wykonaj jedną lub więcej z następujących czynności:

  Ważne : Dostępne są następujące opcje skalowania, tylko po zaznaczeniu osi pionowej (wartości). Opcje osi zapewnia różne opcje na osi poziomej (kategorii).

  1. Aby zmienić liczbę, od której oś pionowa (wartości) się zaczyna lub na której się kończy, dla opcji Minimum lub Maksimum kliknij pozycję Stała, a następnie wpisz inną liczbę w polu Minimum lub Maksimum.

  2. Aby zmienić interwał osi znaczniki i linie siatki wykresu dla opcji Jednostki główneJednostki pomocnicze lub kliknij pozycję Stała, a następnie wpisz inną liczbę w polu jednostki główne lub jednostkę pomocniczą.

  3. Aby odwrócić kolejność wartości, zaznacz pole wyboru Wartości w kolejności odwrotnej.

   Uwaga : Gdy zmienisz wartości na osi pionowej (wartości) od dołu do góry, etykiet kategorii na osi poziomej (kategorii) Przerzucanie od dołu do góry wykresu. Analogicznie gdy zmienisz kolejność kategorii od lewej do prawej, etykiety wartości Przerzuć w od lewej do prawej strony wykresu.

  4. Aby zmienić oś wartości na logarytmiczną, zaznacz pole wyboru Skala logarytmiczna.

   Uwaga : Skali logarytmicznej nie można używać w przypadku wartości ujemnych lub zera.

  5. Aby zmienić jednostki wyświetlania na osi wartości, na liście Jednostki wyświetlania wybierz odpowiednie jednostki.

   Aby wyświetlić etykietę opisującą jednostki, zaznacz pole wyboru Pokaż jednostki wyświetlania na wykresie.

   Porada : Zmiana jednostki wyświetlania jest przydatne, jeśli wartości wykresu są dużej liczby, które mają być wyświetlane krótsza i bardziej czytelny na osi. Można na przykład wyświetlanie od 1 000 000 50,000,000 1 do 50 na osi wartości wykresu i wyświetlić etykietę, która wskazuje, że jednostki są wyrażone w miliony.

  6. Aby zmienić położenie znaczników i etykiet osi, wybierz dowolne opcje w polach Typ głównego znacznika osi, Typ pomocniczego znacznika osi i Etykiety osi.

  7. Aby zmienić punkt, w którym oś pozioma (kategorii) przecina oś pionową (wartości), w obszarze Przecięcie z osią poziomą należy kliknąć opcję Wartości osi, a następnie wpisać odpowiednią liczbę w polu tekstowym, lub opcję Wartość maksymalna osi w celu określenia, że oś pozioma (kategorii) przecina oś pionową (wartości) w miejscu najwyższej wartości na osi.

   Uwaga : Po kliknięciu opcji Wartość maksymalna osi etykiety kategorii zostaną przeniesione na przeciwną stronę wykresu.

   Porady

  8. Gdy na wykresie jest wyświetlana pomocnicza oś pionowa (wartości), można zmienić jej skalę. Aby uzyskać więcej informacji o wyświetlaniu pomocniczej osi pionowej, zobacz Dodawanie lub usuwanie osi pomocniczej na wykresie.

  9. Na wykresach XY (punktowych) i wykresach bąbelkowych wartości są wyświetlane zarówno na osi poziomej (kategorii), jak i na osi pionowej (wartości). Natomiast na wykresach liniowych wartości są wyświetlane tylko na osi pionowej (wartości). Ta różnica jest ważnym czynnikiem w podjęciu decyzji, jakiego typu wykresu użyć. Ponieważ skali osi poziomej (kategorii) wykresu liniowego nie można zmieniać w tak dużym stopniu jak skali osi pionowej (wartości) używanej na wykresie xy (punktowym), można rozważyć użycie wykresu xy (punktowego) zamiast wykresu liniowego, jeśli jest konieczna zmiana skalowania tej osi lub wyświetlenie jej jako skali logarytmicznej.

  10. Oprócz skali osi można też zmienić sposób jej formatowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie sposobu wyświetlania osi wykresu.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×