Zmienianie serwerów nazw w celu skonfigurowania usługi Office 365 z Freenom

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Sprawdzanie domeny często zadawane pytania, jeśli nie możesz znaleźć, czego szukasz.

Przestroga : Freenom witryny sieci Web nie obsługuje rekordów SRV, co oznacza, że kilka programu Skype dla firm Online i aplikacji Outlook Web App funkcji będzie działać. Niezależnie od tego, który plan usługi Office 365 używasz występują ograniczenia dotyczące usług istotne, a chcesz przełączyć się do innego dostawcy hostingu DNS.

Aby uzyskać informacje o webhosting i systemie DNS witryn sieci Web w usłudze Office 365, zobacz Używanie publicznej witryny sieci Web przy użyciu usługi Office 365.

Uwaga : Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim użyjesz domeny z usługą Office 365 mamy upewnij się, że jesteś jej właścicielem. Możliwość Zaloguj się do swojego konta u rejestratora domeny i do utworzenia rekordu DNS okaże się do usługi Office 365, własności do domeny.

Uwaga : Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny; nie wywiera wpływu na nic innego. Możesz go usunąć później w razie potrzeby.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w Freenom przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Freenom login_C3_201753013122

 2. Wybierz usługi, a następnie wybierz pozycję Moje domeny.

  Usług select Freenom i Moje Domains_C3_2017530131524

 3. Dla domeny, którą chcesz edytować wybierz pozycję Zarządzaj domenę.

  Wybierz pozycję Domain_C3_2017530132047 Zarządzanie Freenom

 4. Wybierz pozycję Zarządzaj systemem DNS Freenom.

  Zarządzanie Freenom Freenom DNS_C3_2017530132437

 5. W obszarze Dodawanie rekorduw kolumnie Typ wybierz pozycję TXT z menu.

  Typ rekordu dodać Freenom TXT_C3_2017530132929

 6. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i Wklej wartości z poniższej tabeli.

  Nazwa

  Typ

  TTL

  Docelowy

  (puste)

  TXT

  3600 (w sekundach)

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To przykład. Użyj usługi określone pola Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres, z tabeli w usłudze Office 365.

  Jak znaleźć to

  Freenom TXT wartości verification_C3_2017530133639
 7. Wybierz pozycję Zapisz zmiany.

  Rekord Freenom TXT zapisać Changes_C3_2017530134225

 8. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Przejdź na stronę Domeny.

 2. Na stronie domeny wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  Wybierz swoją domenę w 365_C3_2017530143622 pakietu Office

 3. Na stronie Ustawienia wybierz pozycję Uruchom Instalatora.

  Rozpoczynanie konfigurowania domeny w 365_C3_2017530143645 pakietu Office

 4. Na stronie Weryfikowanie domeny , jeśli to konieczne, wybierz pozycję Dodaj TXT zamiast rejestrowaniei wybierz pozycję Dalej.

  Wybierz pozycję Dodaj rekord TXT, zamiast tego w 365_C3_2017530143712 pakietu Office

 5. Na stronie domeny sprawdź rekord TXT z wybraną pozycją, wybierz pozycję Weryfikuj.

  Freenom weryfikowanie domeny w 365_C3_2017617122635 pakietu Office

Uwaga : Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365

Zmienianie rekordów serwerów nazw domeny (SN)

Aby zakończyć konfigurowanie domeny z usługą Office 365, możesz zmienić rekordów serwera nazw domeny u rejestratora domen, aby wskazywały serwery nazw głównego i pomocniczego usługi Office 365. Aby zaktualizować rekordy DNS domeny dla Ciebie to konfiguruje usługi Office 365. Wszystkie rekordy będziemy dodawać, aby wiadomości e-mail w programie Skype dla firm Online oraz publicznej witryny sieci Web pracy przy użyciu własnej domeny i będzie ustawione.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w Freenom przy użyciu tego łącza. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Freenom login_C3_201753013122

 2. Przejdź do moich domen

 3. Polecenie zarządzania domeną

 4. Kliknij menu Narzędzia zarządzania

 5. Kliknij pozycję na Serwery nazw

 6. Wprowadź następujące wartości w polach serwerów nazw

  Name Server 1 (Serwer nazw 1)

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  Name Server 2 (Serwer nazw 2)

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  Nazwa serwera 3 (opcjonalnie)

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  Nazwa serwera 4 (opcjonalnie)

  ns4.bdm.microsoftonline.com

 7. Naciśnij klawisz Zmienianie serwerów nazw

Uwaga : Uwaga: Aktualizacje rekordów serwera nazw może potrwać kilka godzin aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Adres e-mail usługi Office 365 i innych usług zostaną ustawione do pracy przy użyciu własnej domeny.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×