Zmienianie serwerów nazw w celu skonfigurowania usługi Office 365 w witrynie DNSMadeEasy

Współautorzy: Peter Baumgartner

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Procedury opisane w niniejszym artykule, z wyjątkiem pierwszej, należy wykonać w witrynie rejestratora domen, u którego kupiono domenę. Jest tak dlatego, że witryna DNSMadeEasy nie jest rejestratorem domen, a zarządzanie serwerami nazw musi odbywać się w witrynie rejestratora domen.

Użyj procedur opisanych w niniejszym artykule, aby dodać i skonfigurować domenę w usłudze Office 365, dzięki czemu w Twoich usługach, takich jak poczta e-mail i usługa Skype dla firm Online, będzie używana Twoja nazwa domeny. W tym celu zweryfikujesz domenę, a następnie zmienisz serwery nazw domeny na usługę Office 365, aby umożliwić skonfigurowanie poprawnych rekordów DNS.

Wykonaj te procedury, jeśli co najmniej jedno z trzech poniższych stwierdzeń odpowiada Twojej sytuacji:

 • masz własną domenę i chcesz skonfigurować ją do działania z usługą Office 365;

 • chcesz, aby usługa Office 365 automatycznie zarządzała rekordami DNS (jeśli wolisz, możesz samodzielnie zarządzać rekordami DNS);

 • domena jest hostowana u dostawcy hostingu DNS lub rejestratora domen, który nie jest wymieniony w artykule Jak kupić nazwę domeny.

Oto co należy zrobić. Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj pomoc techniczną.

Usuwanie domeny w witrynie DNSMadeEasy

Podczas tworzenia konta w witrynie DNSMadeEasy dodano domenę, korzystając z procedury Add Domains (Dodawanie domen).

Dodana domena została zakupiona u oddzielnego rejestratora domen; witryna DNSMadeEasy nie oferuje usługi rejestracji domen. Aby zweryfikować swoją domenę i przenieść ją do usługi Office 365, należy najpierw usunąć tamtą domenę z listy Domains (Domeny) w witrynie DNSMadeEasy.

Po usunięciu domeny w witrynie DNSMadeEasy wykonasz dodatkowe czynności w witrynie rejestratora domen, u którego kupiono domenę.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie DNSMadeEasy, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. Na stronie Management Console (Konsola zarządzania) w obszarze Recently Updated Domains (Ostatnio zaktualizowane domeny) wybierz domenę, którą chcesz zaktualizować.

  DNSMadeEasy-BP-Configure-1-2

 3. Wybierz pozycję Delete Domain (Usuń domenę).

  DNSMadeEasy-BP-Ponowne_delegowanie-1-1

 4. W polu tekstowym w oknie dialogowym potwierdzenia wpisz następujący wyraz:

  DELETE

  Ważne: Wyraz należy wpisać wyłącznie wielkimi literami, tak jak pokazano.

  DNSMadeEasy-BP-Ponowne_delegowanie-1-2

 5. Pozostając w oknie dialogowym potwierdzenia, wybierz pozycję Submit (Prześlij).

  DNSMadeEasy-BP-Ponowne_delegowanie-1-3

Powrót do początku

Dodawanie rekordu TXT lub MX w celu weryfikacji

Ważne: Tę procedurę należy wykonać w witrynie rejestratora domen, u którego kupiono i zarejestrowano domenę.

W ramach tej procedury utworzysz tylko jeden rekord: TXT lub MX. Preferowanym typem rekordu jest TXT, ale niektórzy dostawcy hostingu DNS nie obsługują go. W takim wypadku możesz zamiast niego utworzyć rekord MX.

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Zwróć uwagę, że ten rekord jest używany wyłącznie do zweryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie ma wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

Znajdowanie w witrynie internetowej dostawcy hostingu DNS obszaru, w którym można utworzyć nowy rekord

 1. Zaloguj się do witryny internetowej dostawcy hostingu DNS.

 2. Wybierz domenę.

 3. Znajdź stronę, na której można edytować rekordy DNS dla domeny.

Tworzenie rekordu

 1. Jeśli tworzysz rekord TXT, użyj tych wartości:

  Record Type (Typ rekordu)

  Alias or Host Name (Alias lub nazwa hosta)

  Value (Wartość)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  TXT

  (Wpisz lub skopiuj i wklej znak @ lub nazwę_domeny).

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To jest przykład. Użyj tutaj swojej konkretnej wartości Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres z tabeli w usłudze Office 365.
  Jak to znaleźć?

  Ustaw ten parametr na wartość 1 godzina lub na równowartość w minutach (60), sekundach (3600) itp.

 2. Jeśli tworzysz rekord MX, użyj tych wartości:

  Record Type (Typ rekordu)

  Alias or Host Name (Alias lub nazwa hosta)

  Value (Wartość)

  Priority (Priorytet)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  MX

  (Wpisz lub skopiuj i wklej znak @ lub nazwę_domeny).

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To jest przykład. Użyj tutaj swojej konkretnej wartości Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres z tabeli w usłudze Office 365.
  Jak to znaleźć?

  Aby uniknąć konfliktów z rekordem MX używanym na potrzeby przepływu poczty e-mail, w polu Priority (Priorytet) wybierz wartość niższą niż priorytety określone w innych rekordach MX.

  Aby uzyskać więcej informacji o priorytetach, zobacz Co to jest priorytet rekordu MX?

  Ustaw ten parametr na wartość 1 godzina lub na równowartość w minutach (60), sekundach (3600) itp.

 3. Zapisz rekord.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Wybierz pozycję Konfiguracja > Domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  O365-BP-Weryfikacja-1-2

 3. Na stronie Setup (Konfiguracja) wybierz pozycję Start setup (Rozpocznij konfigurowanie).

  O365-BP-Weryfikacja-1-3

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

  O365-BP-Weryfikowanie-1-4

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Powrót do początku

Zmienianie rekordów serwerów nazw domeny (SN)

Ważne: Tę procedurę należy wykonać w witrynie rejestratora domen, u którego kupiono i zarejestrowano domenę.

W ostatnim kroku kreatora konfiguracji domen w usłudze Office 365 pozostaje jedno zadanie do wykonania: aby skonfigurować domenę w usługach Office 365, takich jak poczta e-mail, należy zmienić rekordy serwera nazw (SN) domeny u rejestratora domeny na takie, które będą wskazywać podstawowe i pomocnicze serwery nazw usługi Office 365. Następnie ze względu na to, że usługa Office 365 hostuje Twój rekord DNS, wymagane rekordy DNS dla Twoich usług są konfigurowane automatycznie.

Rekordy serwera nazw można zaktualizować samodzielnie, wykonując kroki podawane przez rejestratora domen w zawartości pomocy w jego witrynie sieci Web. Jeśli nie masz wiedzy na temat systemu DNS, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej u rejestratora domen.

Aby samodzielnie zmienić serwery nazw domen w witrynie sieci Web rejestratora domen, wykonaj poniższe czynności.

 1. Znajdź obszar w witrynie sieci Web rejestratora domen, w którym można edytować serwery nazw dla Twojej domeny.

 2. Utwórz cztery rekordy serwera nazw, używając wartości z poniższej tabeli, lub edytuj istniejące rekordy serwera nazw tak, aby odpowiadały następującym wartościom:

  Pierwszy serwer nazw

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  Drugi serwer nazw

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  Trzeci serwer nazw

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  Czwarty serwer nazw

  ns4.bdm.microsoftonline.com

 3. Zapisz zmiany.

Przestroga: Zmiana rekordów serwera nazw domeny na takie, które wskazują serwery nazw usługi Office 365, wpływa na wszystkie usługi skojarzone obecnie z Twoją domeną. Jeśli pominięto jakiekolwiek kroki kreatora, na przykład dodawanie adresów e-mail, lub jeśli domena jest używana do obsługi blogów, koszyków albo innych usług, wymagane jest wykonanie dodatkowych czynności. W przeciwnym razie ta zmiana może spowodować przerwy w świadczeniu usług, na przykład utratę dostępu do poczty e-mail lub niedostępność bieżącej witryny internetowej. Oto niektóre dodatkowe kroki, które mogą być wymagane na przykład dla hostingu poczty e-mail i witryny internetowej:

Uwaga: Aktualizowanie rekordu serwera nazw w internetowym systemie DNS może potrwać nawet kilka godzin. Wtedy poczta e-mail usługi Office 365 i inne usługi będą skonfigurowane do współpracy z Twoją domeną.

Powrót do początku

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej

Powrót do początku

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×