Zmienianie serwerów nazw w celu skonfigurowania usługi Office 365 w witrynie Asia Registry

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Współautorzy: Peter Baumgartner

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Wykonaj te instrukcje, jeśli chcesz, aby Office 365 do zarządzania rekordami DNS Office 365 dla Ciebie. (Jeśli wolisz, możesz zarządzać swoje rekordy DNS usługi Office 365 w rejestrze Azji.)

Oto, co należy zrobić. Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj pomoc techniczną.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Asia Registry, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  AsiaRegistry-BP-Configure-1-1

 2. Na stronie Dashboard (Pulpit nawigacyjny) wybierz pozycję MY DOMAINS (MOJE DOMENY).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  AsiaRegistry-BP-Configure-1-2

 3. Na stronie My Domains (Moje domeny) w wierszu domeny, którą chcesz zmienić, wybierz nazwę domeny.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  AsiaRegistry-BP-Configure-1-3

 4. Na stronie Domain Info (Informacje o domenie) wybierz pozycję DNS SETTINGS (USTAWIENIA DNS).

  AsiaRegistry-BP-Konfigurowanie-1-4

 5. Wybierz pozycję Use Asia Registry Name Servers (Użyj serwerów nazw Asia Registry).

  AsiaRegistry-BP-Konfigurowanie-1-5

 6. Wybierz pozycję EDIT ZONE RECORDS (Advanced) (EDYTUJ REKORDY STREFY, Zaawansowane).

  AsiaRegistry-BP-Konfigurowanie-1-6

 7. W sekcji ZONE RECORDS (REKORDY STREF) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Host

  Typ

  Zawartość

  @

  TXT

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To jest przykład. Użyj tutaj swojej konkretnej wartości Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres z tabeli w usłudze Office 365.
  Jak to znaleźć?

  AsiaRegistry-BP-Verify-1-1

 8. Wybierz pozycję ADD (DODAJ) w celu zapisania rekordu. Spowoduje to też automatyczne dodanie nowego pustego wiersza.

  AsiaRegistry-BP-Verify-1-2

 9. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Wybierz pozycję Konfiguracja > Domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  Nazwa domeny wybrana w centrum administracyjnym usługi Office 365

 3. Na stronie Setup (Konfiguracja) wybierz pozycję Start setup (Rozpocznij konfigurowanie).

  Przycisk Rozpocznij konfigurowanie

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

  Przycisk Weryfikuj

Uwaga:  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Zmienianie rekordów serwerów nazw domeny (SN)

Aby ukończyć konfigurowanie domeny w usłudze Office 365, zmień rekordy serwera nazw Twojej domeny u rejestratora domen w celu wskazywania podstawowych i pomocniczych serwerów nazw usługi Office 365. To spowoduje skonfigurowane usługi Office 365 w celu zaktualizowania rekordów DNS domeny w Twoim imieniu. Dodamy wszystkie rekordy, aby poczta e-mail, program Skype dla firm Online i publiczna witryna internetowa współpracowały z Twoją domeną, i wszystko będzie gotowe.

Przestroga:  Gdy zmienisz rekordy serwera nazw domeny, aby wskazywały serwery nazw usługi Office 365, wywrze to wpływ na wszystkie usługi obecnie skojarzone z Twoją domeną. Na przykład po wprowadzeniu tej zmiany wszystkie wiadomości e-mail wysyłane do Twojej domeny (takiej jak marek@Twoja_domena.com) zaczną docierać do usługi Office 365.

Ważne: 

 • Po zakończeniu wykonywania kroków w tej sekcji na liście powinny pozostać tylko następujące cztery serwery nazw:

 • Poniższa procedura umożliwia usunięcie z listy innych niepożądanych serwerów nazw oraz dodanie tych czterech poprawnych serwerów nazw, jeśli nie ma ich jeszcze na liście.

 • ns1.bdm.microsoftonline.com

 • ns2.bdm.microsoftonline.com

 • ns3.bdm.microsoftonline.com

 • ns4.bdm.microsoftonline.com

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Asia Registry, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  AsiaRegistry-BP-Configure-1-1

 2. Na stronie Dashboard (Pulpit nawigacyjny) wybierz pozycję MY DOMAINS (MOJE DOMENY).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  AsiaRegistry-BP-Configure-1-2

 3. Na stronie Domain Info (Informacje o domenie) w sekcji Name Server (Nazwa serwera) wybierz pozycję EDIT (Edytuj).

  AsiaRegistry-BP-Ponowne_delegowanie-1-1

 4. Wybierz pozycję Delegate to Your Name Servers (Deleguj do własnych serwerów nazw).

  AsiaRegistry-BP-Ponowne_delegowanie-1-2

 5. W zależności od tego, czy na wyświetlonej stronie znajdują się już serwery nazw, przejdź do jednej z następujących procedur:

Jeśli na liście NIE ZNAJDUJĄ SIĘ jeszcze serwery nazw

 1. W obszarze Host Name (Nazwa hosta) wpisz lub skopiuj i wklej wartości Host Name (Nazwa hosta) z poniższej tabeli.

  Host Name (Nazwa hosta)

  IP Address (Adres IP)

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  Pozostaw to pole puste.

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  Pozostaw to pole puste.

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  Pozostaw to pole puste.

  ns4.bdm.microsoftonline.com

  Pozostaw to pole puste.

  AsiaRegistry-BP-Ponowne delegowanie-1-3-1

 2. Dodaj dwie pozostałe wartości serwera nazw.

  Wybierz pozycję ADD (DODAJ), a następnie w polu rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartość z następnego wiersza tabeli.

  Powtarzaj tę procedurę, aż utworzysz wszystkie cztery rekordy serwera nazw.

  AsiaRegistry-BP-Ponowne delegowanie-1-3-2

 3. Wybierz pozycję DELEGATE TO YOUR NAME SERVERS (Deleguj do własnych serwerów nazw).

  AsiaRegistry-BP-Ponowne_delegowanie-1-4

Uwaga: Aktualizowanie rekordu serwera nazw w internetowym systemie DNS może potrwać nawet kilka godzin. Wtedy poczta e-mail usługi Office 365 i inne usługi będą skonfigurowane do współpracy z Twoją domeną.

Jeśli na liście ZNAJDUJĄ SIĘ już serwery nazw

Przestroga: Wykonaj te czynności tylko w przypadku, jeśli Twoje istniejące serwery nazw są inne niż cztery poprawne serwery nazw. Oznacza to usunięcie tylko wszystkich bieżących serwerów nazw o nazwach innych niż ns1.bdm.microsoftonline.com, ns2.bdm.microsoftonline.com, ns3.bdm.microsoftonline.com lub ns4.bdm.microsoftonline.com.

 1. Jeśli na liście są wyświetlone inne serwery nazw, wybierz ikonę Edit (Edytuj) dla każdego z nich, aby zaktualizować określone serwery nazw.

  AsiaRegistry-BP-Ponowne_delegowanie-1-5

 2. W obszarze Host Name (Nazwa hosta) usuń każdy serwer nazw, zaznaczając go i naciskając klawisz Delete na klawiaturze.

  AsiaRegistry-BP-Ponowne_delegowanie-1-6

 3. Dodaj pierwszy serwer nazw.

  W tym samym obszarze Host Name (Nazwa hosta) wpisz lub skopiuj i wklej pierwszą wartość Host Name (Nazwa hosta) z poniższej tabeli.

  Host Name (Nazwa hosta)

  IP Address (Adres IP)

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  Pozostaw to pole puste.

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  Pozostaw to pole puste.

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  Pozostaw to pole puste.

  ns4.bdm.microsoftonline.com

  Pozostaw to pole puste.

  AsiaRegistry-BP-Ponowne_delegowanie-1-7

 4. Wybierz pozycję SAVE (Zapisz).

  AsiaRegistry-BP-Ponowne_delegowanie-1-8

 5. Dodaj drugi rekord serwera nazw.

  Nadal w obszarze Host Name (Nazwa hosta) wybierz ikonę Edit (Edytuj), aby zaktualizować drugi rekord, używając wartości z drugiego wiersza w tabeli, a następnie ponownie wybierz pozycję SAVE (ZAPISZ), aby ukończyć ten rekord.

 6. Dodaj pozostałe wartości serwera nazw.

  Wybierz pozycję ADD (DODAJ), a następnie w polach następnego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z trzeciego wiersza powyższej tabeli. Powtarzaj tę procedurę, aż utworzysz wszystkie cztery rekordy serwera nazw.

 7. Usuń wszystkie niepoprawne serwery nazw. W tym celu wybierz ikonę Edit (Edytuj) i usuń pozycje poszczególnych serwerów nazw, wybierając daną pozycję i naciskając klawisz Delete na klawiaturze, a następnie wybierając pozycję SAVE (ZAPISZ). Po zakończeniu tych działań na liście powinny być tylko cztery serwery nazw:

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  ns4.bdm.microsoftonline.com

Uwaga: Aktualizowanie rekordu serwera nazw w internetowym systemie DNS może potrwać nawet kilka godzin. Wtedy poczta e-mail usługi Office 365 i inne usługi będą skonfigurowane do współpracy z Twoją domeną.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×