Zmienianie serwerów nazw w celu skonfigurowania usługi Office 365 u rejestratora domen Nettica

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Współautorzy: Peterowi Baumgartner

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Jeśli witryna Nettica jest Twoim dostawcą hostingu DNS, musisz wiedzieć, że rejestracja domeny została przeniesiona do witryny Dyn, która ostatnio nabyła witrynę Nettica.

Postępuj zgodnie z instrukcjami w dwóch sekcjach tego artykułu, aby skonfigurować usługi w witrynie Dyn.com, a następnie wskazać serwery nazw w usłudze Office 365.

Konfigurowanie usług w witrynie Dyn

Konto w domenie zostało już przeniesione do witryny Dyn. Jednak przed rozpoczęciem korzystania z usługi Office 365 musisz skonfigurować usługi witryny Dyn. Wykonaj poniższe czynności, aby ukończyć proces przenoszenia usługi.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Nettica, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Nettica-BP-Konfigurowanie-1-1

 2. Na stronie Account Summary (Podsumowanie kont) w obszarze alerts (alerty) wybierz pozycję Login to your Dyn account (Zaloguj się do konta Dyn).

  Nettica-BP-Konfigurowanie-1-2

 3. Zaloguj się do swojego konta Dyn za pomocą nazwy użytkownika i hasła witryny Nettica.

  Dyn-BP-Przełączanie-1-1

 4. W sekcji My Services (Moje usługi) wybierz pozycję View, modify, purchase, and delete your services (Przeglądanie, modyfikowanie, kupowanie i usuwanie usług).

  Dyn-BP-Przełączanie-1-2

 5. Na stronie Account Level Services (Usługi na poziomie konta) w sekcji Dyn Services (Usługi Dyn) wybierz pozycję Add Zone Service (Dodaj usługę strefy).

  Dyn-BP-Przełączanie-1-3

 6. W polu Domain Name (Nazwa domeny) wpisz lub skopiuj i wklej swoją nazwę_domeny.

  Jeśli masz więcej niż jedną domenę do przeniesienia, wybierz pozycję + add more names (+ dodaj więcej nazw) i dodaj nazwę_domeny dla wszystkich pozostałych domen.

  Dyn-BP-Przełączanie-1-4

 7. W obszarze Name Registration (Rejestrowanie nazw) wybierz pozycję Transfer an existing domain to your account (Przenoszenie istniejącej domeny na konto).

  Uwaga : Jeśli Twoje konto w witrynie Nettica wygasło, konieczny będzie zakup usług DNS z witryny Dyn. Konta w witrynie Nettica w dobrym stanie są przenoszone do witryny Dyn na zasadzie proporcji.

  Dyn-BP-Przełączanie-1-5

 8. W obszarze DNS Services (Usługi DNS) wybierz pozycję I already have DNS service for this domain (Mam już usługę DNS dla tej domeny).

  Dyn-BP-Przełączanie-1-6-1

 9. Wybierz przycisk Continue (Kontynuuj).

  Dyn-BP-Przełączanie-1-6-2

 10. Na stronie Add Zone Services (Dodawanie usług strefy) sprawdź dokładnie pozycję Requested Domains (Zamówione domeny), a następnie wybierz pozycję Continue (Kontynuuj), aby zakończyć proces przenoszenia.

  Dyn-BP-Przełączanie-1-8

Uwaga :  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Powrót do początku

Zmienianie rekordów serwerów nazw domeny (SN)

Mimo że usługi DNS są aktywne, serwery nazw dla przenoszonych domen są domyślnie ustawione jako nieaktywne (zaparkowane). Aby serwery nazw wskazywały usługę Office 365, należy oddelegować domenę do serwerów nazw standardowej usługi DNS witryny Dyn, a następnie zmodyfikować serwery nazw tak, aby wskazywały one usługę Office 365.

Ważne : 

 • Po zakończeniu wykonywania kroków w tej sekcji na liście powinny pozostać tylko następujące cztery serwery nazw:

 • Poniższa procedura umożliwia usunięcie z listy innych niepożądanych serwerów nazw oraz dodanie tych czterech poprawnych serwerów nazw, jeśli nie ma ich jeszcze na liście.

 • ns1.bdm.microsoftonline.com

 • ns2.bdm.microsoftonline.com

 • ns3.bdm.microsoftonline.com

 • ns4.bdm.microsoftonline.com

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Dyn, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Dyn-BP-Przełączanie-1-1

 2. W sekcji My Services (Moje usługi) wybierz pozycję View, modify, purchase, and delete your services (Przeglądanie, modyfikowanie, kupowanie i usuwanie usług).

  Dyn-BP-Przełączanie-1-2

 3. Na stronie Account Level Services (Usługi na poziomie konta) w sekcji ZONE LEVEL SERVICES (USŁUGI NA POZIOMIE STREFY) wybierz pozycję Dyn Standard DNS Service (Standardowa usługa DNS witryny Dyn) dla domeny, którą chcesz delegować.

  Dyn-BP-Delegowanie-1-1

 4. Na stronie DNS for domain_name (Usługa DNS domeny nazwa_domeny) wybierz pozycję Update your delegation (Zaktualizuj delegowanie).

  Dyn-BP-Delegowanie-1-2

 5. Wybierz pozycję OK, aby zaakceptować delegowanie do witryny Dyn.

  Dyn-BP-Delegowanie-1-3

 6. Na stronie Domain Name Registration (Rejestrowanie nazw domen) wybierz pozycję Edit Nameservers (Edytowanie serwerów nazw).

  Dyn-BP-Delegowanie-1-4

 7. Na stronie Domain (Domena) w polu Nameservers (Serwery nazw) usuń domyślne serwery nazw, zaznaczając je, a następnie naciskając klawisz Delete na klawiaturze.

  Dyn-BP-Ponowne_delegowanie-1-1

 8. W pierwszym wierszu pola Nameservers (Serwery nazw) wpisz lub skopiuj i wklej wartość pierwszego wiersza z poniższej tabeli.

  Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze, aby utworzyć nowy wiersz, a następnie w drugim wierszu pola Nameservers (Serwery nazw) wpisz lub skopiuj i wklej wartość drugiego wiersza.

  Pierwszy wiersz

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  Drugi wiersz

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  Dyn-BP-Ponowne_delegowanie-1-2

 9. Wybierz pozycję Save Nameservers (Zapisz serwery nazw).

  Dyn-BP-Ponowne_delegowanie-1-3

Uwaga : Aktualizowanie rekordu serwera nazw w internetowym systemie DNS może potrwać nawet kilka godzin. Wtedy poczta e-mail usługi Office 365 i inne usługi będą skonfigurowane do współpracy z Twoją domeną.

Powrót do początku

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej

Powrót do początku

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×