Zmienianie serwerów nazw w celu skonfigurowania usługi Office 365 u rejestratora domen Net4.in

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Współautorzy: Peterowi Baumgartner

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Wykonaj poniższe instrukcje, jeśli chcesz, aby usługa Office 365 samodzielnie zarządzała rekordami DNS usługi Office 365. (Jeśli wolisz, możesz wybrać zarządzanie wszystkimi rekordami DNS usługi Office 365 w witrynie Net4.in).

Oto, co należy zrobić. Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj pomoc techniczną.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Net4.in, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Net4-BP-Konfigurowanie-1-1-WERSJA_ROBOCZA

 2. Na stronie Domains (Domeny) w obszarze My Services (Moje usługi) wybierz pozycję Domain Names (Nazwy domen).

  Net4-BP-Konfigurowanie-1-2

 3. Na stronie My Domain Names (Moje nazwy domen) w kolumnie Domain Name (Nazwa domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz zaktualizować.

  Net4-BP-Konfigurowanie-1-3

 4. Na stronie Manage My Services (Zarządzanie moimi usługami) wybierz kartę DNS.

  Net4-BP-Konfigurowanie-1-4

 5. W polach nowego rekordu w sekcji DNS Records: nazwa_domeny (Rekordy DNS: nazwa_domeny) wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  W witrynie Net4.in wartość pola Host jest podawana automatycznie.

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Type (Typ)

  Host

  Data (Dane)

  3600.

  (Po ustawieniu wartość ta zostanie automatycznie zastosowana do wszystkich rekordów DNS w tej domenie).

  TXT

  Ta wartość jest podawana automatycznie przez serwer.

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga : To jest przykład. Użyj tutaj swojej konkretnej wartości Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres z tabeli w usłudze Office 365.
  Jak to znaleźć?

  Net4-BP-Weryfikowanie-1-1

 6. Wybierz pozycję Create (Utwórz).

  Net4-BP-Weryfikowanie-1-2

 7. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Przejdź na stronę Domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  O365-BP-Weryfikacja-1-2

 3. Na stronie Setup (Konfiguracja) wybierz pozycję Start setup (Rozpocznij konfigurowanie).

  O365-BP-Weryfikacja-1-3

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

  O365-BP-Weryfikowanie-1-4

Uwaga :  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Powrót do początku

Zmienianie rekordów serwerów nazw domeny (SN)

Aby ukończyć konfigurowanie domeny w usłudze Office 365, zmień rekordy serwera nazw Twojej domeny u rejestratora domen w celu wskazywania podstawowych i pomocniczych serwerów nazw usługi Office 365. To spowoduje skonfigurowane usługi Office 365 w celu zaktualizowania rekordów DNS domeny w Twoim imieniu. Dodamy wszystkie rekordy, aby poczta e-mail, program Skype dla firm Online i publiczna witryna internetowa współpracowały z Twoją domeną, i wszystko będzie gotowe.

Przestroga :  Gdy zmienisz rekordy serwera nazw domeny, aby wskazywały serwery nazw usługi Office 365, wywrze to wpływ na wszystkie usługi obecnie skojarzone z Twoją domeną. Na przykład po wprowadzeniu tej zmiany wszystkie wiadomości e-mail wysyłane do Twojej domeny (takiej jak marek@Twoja_domena.com) zaczną docierać do usługi Office 365.

Wszystko gotowe do zmiany rekordów SN tak, aby umożliwić skonfigurowanie domeny przez usługę Office 365?

Ważne : 

 • Po zakończeniu wykonywania kroków w tej sekcji na liście powinny pozostać tylko następujące cztery serwery nazw:

 • Poniższa procedura umożliwia usunięcie z listy innych niepożądanych serwerów nazw oraz dodanie tych czterech poprawnych serwerów nazw, jeśli nie ma ich jeszcze na liście.

 • ns1.bdm.microsoftonline.com

 • ns2.bdm.microsoftonline.com

 • ns3.bdm.microsoftonline.com

 • ns4.bdm.microsoftonline.com

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Net4.in, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Net4-BP-Konfigurowanie-1-1-WERSJA_ROBOCZA

 2. Na stronie Domains (Domeny) w obszarze My Services (Moje usługi) wybierz pozycję Domain Names (Nazwy domen).

  Net4-BP-Konfigurowanie-1-2

 3. Na stronie My Domain Names (Moje nazwy domen) w kolumnie Domain Name (Nazwa domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz zaktualizować.

  Net4-BP-Konfigurowanie-1-3

 4. Na stronie Manage My Services (Zarządzanie moimi usługami) wybierz kartę Manage Domain (Zarządzanie domeną).

  Net4-BP-Ponowne_delegowanie-1-1

 5. W wierszu Name serwer (Serwer nazw) wybierz pozycję Manage (Zarządzaj).

  Net4-BP-Ponowne_delegowanie-1-2

 6. Utwórz pierwszy rekord serwera nazw.

  W polu Host Name (Nazwa hosta) na stronie NS Change (Zmiana SN) wpisz lub skopiuj i wklej wartość z pierwszego wiersza poniższej tabeli.

  Host Name (Nazwa hosta)

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  Host Name (Nazwa hosta)

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  Net4-BP-Ponowne_delegowanie-1-3

 7. Wybierz pozycję Add (Dodaj).

  Net4-BP-Ponowne_delegowanie-1-4

 8. Utwórz drugi rekord serwera nazw, korzystając z tej samej procedury oraz wartości z drugiego wiersza tabeli.

 9. Jeśli na liście znajdują się jakiekolwiek serwery nazw inne niż te właśnie utworzone, usuń je, wybierając pozycję Delete (Usuń) w kolumnie Delete (Usuwanie) dla poszczególnych rekordów.

  Net4-BP-Ponowne_delegowanie-1-5

 10. Wybierz pozycję Save Changes (Zapisz zmiany).

  Net4-BP-Ponowne_delegowanie-1-6

Uwaga : Aktualizowanie rekordu serwera nazw w internetowym systemie DNS może potrwać nawet kilka godzin. Wtedy poczta e-mail usługi Office 365 i inne usługi będą skonfigurowane do współpracy z Twoją domeną.

Powrót do początku

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej

Powrót do początku

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×