Zmienianie serwerów nazw w celu skonfigurowania usługi Office 365 u rejestratora domen NearlyFreeSpeech.net

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Współautorzy: Peterowi Baumgartner

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Wykonaj poniższe instrukcje, jeśli chcesz, aby usługa Office 365 samodzielnie zarządzała rekordami DNS usługi Office 365. (Jeśli wolisz, możesz wybrać zarządzanie wszystkimi rekordami DNS usługi Office 365 w witrynie NearlyFreeSpeech.net).

Oto, co należy zrobić. Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj pomoc techniczną.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Uwaga :  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie NearlyFreeSpeech.net, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  NearlyFreeSpeech-BP-Konfiguracja-1-1

 2. W sekcji Domains (Domeny) znajdź nazwę domeny, którą chcesz edytować, a następnie w kolumnie DNS wybierz pozycję Manage (Zarządzaj) dotyczącą tej domeny.

  NearlyFreeSpeech-BP-Konfiguracja-1-2

 3. Na stronie DNS w obszarze Actions (Akcje) wybierz pozycję Add a DNS Resource Record (Dodaj rekord DNS zasobu).

  NearlyFreeSpeech-BP-Konfiguracja-1-3

 4. W polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Name (Nazwa)

  Type (Typ)

  Data (Dane)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Pozostaw to pole puste.

  TXT

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga : To jest przykład. Użyj tutaj swojej konkretnej wartości Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres z tabeli w usłudze Office 365.
  Jak to znaleźć?

  3600

  NearlyFreeSpeech-BP-Weryfikacja-1-1

 5. Wybierz pozycję Add record (Dodaj rekord).

  NearlyFreeSpeech-BP-Verify-1-2

 6. Wybierz pozycję Click here to continue... (Kliknij tutaj, aby kontynuować), aby powrócić do strony DNS.

  NearlyFreeSpeech-BP-Configure-2-4

 7. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Przejdź na stronę Domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  O365-BP-Weryfikacja-1-2

 3. Na stronie Setup (Konfiguracja) wybierz pozycję Start setup (Rozpocznij konfigurowanie).

  O365-BP-Weryfikacja-1-3

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

  O365-BP-Weryfikowanie-1-4

Uwaga :  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Powrót do początku

Zmienianie rekordów serwerów nazw domeny (SN)

Aby ukończyć konfigurowanie domeny w usłudze Office 365, zmień rekordy serwera nazw Twojej domeny u rejestratora domen w celu wskazywania podstawowych i pomocniczych serwerów nazw usługi Office 365. To spowoduje skonfigurowane usługi Office 365 w celu zaktualizowania rekordów DNS domeny w Twoim imieniu. Dodamy wszystkie rekordy, aby poczta e-mail, program Skype dla firm Online i publiczna witryna internetowa współpracowały z Twoją domeną, i wszystko będzie gotowe.

Przestroga :  Gdy zmienisz rekordy serwera nazw domeny, aby wskazywały serwery nazw usługi Office 365, wywrze to wpływ na wszystkie usługi obecnie skojarzone z Twoją domeną. Na przykład po wprowadzeniu tej zmiany wszystkie wiadomości e-mail wysyłane do Twojej domeny (takiej jak marek@Twoja_domena.com) zaczną docierać do usługi Office 365.

Wszystko gotowe do zmiany rekordów SN tak, aby umożliwić skonfigurowanie domeny przez usługę Office 365? Wykonaj czynności przedstawione poniżej.

Ważne : 

 • Po zakończeniu wykonywania kroków w tej sekcji na liście powinny pozostać tylko następujące cztery serwery nazw:

 • Poniższa procedura umożliwia usunięcie z listy innych niepożądanych serwerów nazw oraz dodanie tych czterech poprawnych serwerów nazw, jeśli nie ma ich jeszcze na liście.

 • ns1.bdm.microsoftonline.com

 • ns2.bdm.microsoftonline.com

 • ns3.bdm.microsoftonline.com

 • ns4.bdm.microsoftonline.com

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie NearlyFreeSpeech.net, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  NearlyFreeSpeech-BP-Konfiguracja-1-1

 2. W sekcji Domains (Domeny) znajdź nazwę domeny, którą chcesz edytować, a następnie w kolumnie Register (Rejestr) wybierz pozycję Manage (Zarządzaj) dotyczącą tej domeny.

  NearlyFreeSpeech-BP-Ponowne delegowanie-1-1

 3. Na stronie Registration Details (Szczegóły rejestracji) w obszarze Actions (Akcje) wybierz pozycję Edit Name Servers (Edytuj serwery nazw).

  NearlyFreeSpeech-BP-Ponowne delegowanie-1-2

 4. Wybierz pozycję I want to specify my own name servers (Chcę określić własne serwery nazw).

  NearlyFreeSpeech-BP-Ponowne delegowanie-1-3-1

 5. Następnie wybierz pozycję Continue (Kontynuuj).

  NearlyFreeSpeech-BP-Ponowne delegowanie-1-3-2

  Uwaga : W poniższych dwóch krokach najpierw usuniesz wszystkie serwery nazw wymienione obecnie na liście, a następnie dodasz dwa serwery nazw, których potrzebujesz w ramach usługi Office 365.

 6. W sekcji Enter Your Name Servers (Podawanie serwerów nazw) usuń wszystkie serwery nazw z listy, zaznaczając poszczególne serwery nazw, a następnie naciskając klawisz Delete na klawiaturze.

  NearlyFreeSpeech-BP-Ponowne delegowanie-1-4

 7. Po usunięciu wszystkich istniejących pozycji serwerów nazw wpisz lub skopiuj i wklej w polach oznaczonych 1, 2, 3 i 4 wartości z poniższej tabeli.

  1

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  2

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  3

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  4

  ns4.bdm.microsoftonline.com

  NearlyFreeSpeech-BP-Ponowne delegowanie-1-5

 8. Wybierz przycisk Continue (Kontynuuj).

  NearlyFreeSpeech-BP-Ponowne delegowanie-1-6

 9. Wybierz pozycję Click here to continue (Kliknij tutaj, aby kontynuować), aby wrócić do strony DNS.

  NearlyFreeSpeech-BP-Ponowne delegowanie-1-7

Uwaga : Aktualizowanie rekordu serwera nazw w internetowym systemie DNS może potrwać nawet kilka godzin. Wtedy poczta e-mail usługi Office 365 i inne usługi będą skonfigurowane do współpracy z Twoją domeną.

Powrót do początku

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej

Powrót do początku

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×