Zmienianie serwerów nazw w celu skonfigurowania usługi Office 365 u rejestratora domen Hostgator

Współautorzy: Peter Baumgartner

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Wykonaj poniższe instrukcje, jeśli chcesz, aby usługa Office 365 samodzielnie zarządzała rekordami DNS usługi Office 365. (Jeśli wolisz, możesz wybrać zarządzanie wszystkimi rekordami DNS usługi Office 365 w witrynie Hostgator).

Ważne : 

Wskazywanie konta hostingowego dla domeny

Ważne : Ta procedura musi zostać wykonana przed wykonaniem procedury z następującej sekcji, Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji.

Wykonaj następujące czynności, aby skojarzyć domenę z kontami hostingowymi.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do strony portalu klienta w witrynie Hostgator, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Hostgator-BP-Ponowne_delegowanie-1-0

 2. Wybierz kartę Domains (Domeny).

  Hostgator-BP-Ponowne_delegowanie-1-1

 3. Na stronie Manage Domains (Zarządzanie domenami) w obszarze My Domains (Moje domeny) wybierz domenę, którą chcesz zaktualizować.

  Hostgator-BP-Ponowne_delegowanie-1-2

 4. Na stronie Domains Overview (Przegląd domen) w obszarze Name Servers (Serwery nazw) wybierz pozycję Change (Zmień).

  Hostgator-BP-Ponowne_delegowanie-1-3

 5. Na stronie Name Servers (Serwery nazw) dla domeny, na liście rozwijanej Select Hosting Account (Wybierz konto hostingowe) wybierz konto hostingowe skojarzone z domeną.

  Hostgator-BP-Ponowne_delegowanie-1-4

 6. Wybierz pozycję Save Name Servers (Zapisz serwery nazw).

  Hostgator-BP-Ponowne_delegowanie-1-9

Powrót do początku

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Ważne : Przed wykonaniem tej procedury należy najpierw wykonać procedurę z pierwszej części tego artykułu, Wskazywanie konta hostingowego dla domeny.

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Uwaga :  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. Aby rozpocząć, przejdź do strony cPanel w witrynie Hostgator. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Do każdego hostowanego konta w witrynie Hostgator jest przypisany unikatowy adres cPanel. Twój adres cPanel powinien wyglądać podobnie do następującego: https://adres_Twojej_witryny:numer-bezpiecznego-portu. Ten adres będzie podany w wiadomości e-mail otrzymanej w wyniku utworzenia konta u dostawcy Hostgator.

  Ważne : Aby skojarzyć stronę cPanel z Twoją domeną, potrzebne jest konto hostingu u dostawcy Hostgator. Aby rozpocząć pracę z usługą Office 365, możesz zakupić konto hostingu u dostawcy Hostgator lub ponownie delegować swoje serwery nazw, aby wskazywały usługę Office 365.

  Hostgator-BP-Configure-1-1

 2. Na stronie Control Panel (Panel sterowania) w obszarze Domains (Domeny) wybierz pozycję Advanced DNS Zone Editor (Zaawansowany edytor strefy DNS).

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Hostgator-BP-Configure-1-2

 3. Na stronie Advanced DNS Zone Editor (Zaawansowany edytor strefy DNS) w obszarze Add a Record (Dodaj rekord) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Name (Nazwa)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Type (Typ)

  TXT Data (Dane TXT)

  Użyj swojej nazwy_domeny, na przykład fourthcoffee.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  1

  TXT

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga : To jest przykład. Użyj tutaj swojej konkretnej wartości Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres z tabeli w usłudze Office 365.
  Jak to znaleźć?

  Hostgator-BP-Verify-1-1

 4. Wybierz pozycję Add Record (Dodaj rekord).

  Hostgator-BP-Verify-1-2

 5. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Przejdź na stronę Domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  O365-BP-Weryfikacja-1-2

 3. Na stronie Setup (Konfiguracja) wybierz pozycję Start setup (Rozpocznij konfigurowanie).

  O365-BP-Weryfikacja-1-3

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

  O365-BP-Weryfikowanie-1-4

Uwaga :  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Powrót do początku

Zmienianie rekordów serwerów nazw domeny (SN)

Aby ukończyć konfigurowanie domeny w usłudze Office 365, zmień rekordy serwera nazw Twojej domeny u rejestratora domen w celu wskazywania podstawowych i pomocniczych serwerów nazw usługi Office 365. To spowoduje skonfigurowane usługi Office 365 w celu zaktualizowania rekordów DNS domeny w Twoim imieniu. Dodamy wszystkie rekordy, aby poczta e-mail, program Skype dla firm Online i publiczna witryna internetowa współpracowały z Twoją domeną, i wszystko będzie gotowe.

Przestroga :  Gdy zmienisz rekordy serwera nazw domeny, aby wskazywały serwery nazw usługi Office 365, wywrze to wpływ na wszystkie usługi obecnie skojarzone z Twoją domeną. Na przykład po wprowadzeniu tej zmiany wszystkie wiadomości e-mail wysyłane do Twojej domeny (takiej jak marek@Twoja_domena.com) zaczną docierać do usługi Office 365.

Wszystko gotowe do zmiany rekordów SN tak, aby umożliwić skonfigurowanie domeny przez usługę Office 365?

Ważne : 

 • Po zakończeniu wykonywania kroków w tej sekcji na liście powinny pozostać tylko następujące cztery serwery nazw:

 • Poniższa procedura umożliwia usunięcie z listy innych niepożądanych serwerów nazw oraz dodanie tych czterech poprawnych serwerów nazw, jeśli nie ma ich jeszcze na liście.

 • ns1.bdm.microsoftonline.com

 • ns2.bdm.microsoftonline.com

 • ns3.bdm.microsoftonline.com

 • ns4.bdm.microsoftonline.com

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do strony portalu klienta w witrynie Hostgator, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Hostgator-BP-Ponowne_delegowanie-1-0

 2. Wybierz kartę Domains (Domeny).

  Hostgator-BP-Ponowne_delegowanie-1-1

 3. Na stronie Manage Domains (Zarządzanie domenami) w obszarze My Domains (Moje domeny) wybierz domenę, którą chcesz zaktualizować.

  Hostgator-BP-Ponowne_delegowanie-1-2

 4. Na stronie Domain Overview (Przegląd domeny), w obszarze Name Servers (Serwery nazw) wybierz pozycję Change (Zmień).

  Hostgator-BP-Ponowne_delegowanie-1-3

 5. Na stronie Name Servers (Serwery nazw) dla domeny, na liście rozwijanej Select Hosting Account (Wybierz konto hostingowe) wybierz konto hostingowe skojarzone z domeną.

  Hostgator-BP-Ponowne_delegowanie-1-4

 6. Wybierz pozycję Manually set my name servers (Ręczne ustawianie serwerów nazw).

  Hostgator-BP-Ponowne_delegowanie-1-5

 7. Przestroga : Wykonaj te czynności tylko w przypadku, jeśli Twoje istniejące serwery nazw są inne niż cztery poprawne serwery nazw. Oznacza to usunięcie tylko wszystkich bieżących serwerów nazw o nazwach innych niż ns1.bdm.microsoftonline.com, ns2.bdm.microsoftonline.com, ns3.bdm.microsoftonline.com lub ns4.bdm.microsoftonline.com.

  Będąc ciągle na stronie Name Servers (Serwery nazw), z listy serwerów nazw usuń wszystkie serwery nazw, zaznaczając je kolejno, a następnie naciskając klawisz Delete na klawiaturze.

  Hostgator-BP-Ponowne_delegowanie-1-6

 8. Pozostając nadal na liście serwerów nazw, wpisz lub skopiuj i wklej pierwsze dwie wartości z poniższej tabeli.

  Name Server 1: (Serwer nazw 1:)

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  Name Server 2: (Serwer nazw 2:)

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  Name Server 3: (Serwer nazw 3)

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  Name Server 4: (Serwer nazw 4)

  ns4.bdm.microsoftonline.com

  Hostgator-BP-Ponowne_delegowanie-1-7-1

 9. Dodaj pozostałe wartości serwera nazw.

  Wybierz pozycję (+) ADD (DODAJ), a następnie w polu rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartość z następnego wiersza tabeli.

  Powtarzaj tę procedurę, aż utworzysz wszystkie cztery rekordy serwera nazw.

  Hostgator-BP-Ponowne_delegowanie-1-7-2

 10. Wybierz pozycję Save Name Servers (Zapisz serwery nazw).

  Hostgator-BP-Ponowne_delegowanie-1-8

Uwaga : Aktualizowanie rekordu serwera nazw w internetowym systemie DNS może potrwać nawet kilka godzin. Wtedy poczta e-mail usługi Office 365 i inne usługi będą skonfigurowane do współpracy z Twoją domeną.

Powrót do początku

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej

Powrót do początku

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×