Zmienianie serwerów nazw w celu skonfigurowania usługi Office 365 u rejestratora domen Bluehost

Współautorzy: Peter Baumgartner

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Wykonaj poniższe instrukcje, jeśli chcesz, aby usługa Office 365 samodzielnie zarządzała rekordami DNS usługi Office 365. (Jeśli wolisz, możesz wybrać zarządzanie wszystkimi rekordami DNS usługi Office 365 w witrynie Bluehost).

Oto, co należy zrobić. Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Uzyskaj pomoc techniczną.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim zaczniesz używać własnej domeny z usługą Office 365, musimy się upewnić, że jesteś jej właścicielem. Możliwość zalogowania się do swojego konta w witrynie rejestratora domen i utworzenia rekordu DNS udowadnia usłudze Office 365, że jesteś właścicielem domeny.

Uwaga :  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Bluehost, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Bluehost-BP-Configure-1-1

 2. Na stronie domains (domeny) w obszarze domain (domena) znajdź wiersz domeny, którą chcesz zmienić, a następnie zaznacz pole wyboru tej domeny.

  Może być konieczne przewinięcie strony w dół.

  Bluehost-BP-Configure-1-2

 3. W obszarze domain_name (nazwa_domeny) w wierszu DNS Zone Editor (Edytor strefy DNS) wybierz pozycję Manage (Zarządzaj) dla rekordów DNS.

  Bluehost-BP-Configure-1-3

 4. Na stronie DNS Zone Editor (Edytor strefy DNS) w obszarze Add DNS Record (Dodaj rekord DNS) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Z listy rozwijanej wybierz wartość Type (Typ).

  Host Record (Rekord hosta)

  TTL (Czas wygaśnięcia)

  Type (Typ)

  TXT Value (Wartość TXT)

  @

  14400

  TXT

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga : To jest przykład. Użyj tutaj swojej konkretnej wartości Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres z tabeli w usłudze Office 365.
  Jak to znaleźć?

  Bluehost-BP-Verify-1-1

 5. Wybierz pozycję add record (Dodaj rekord).

 6. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. Przejdź na stronę Domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

  O365-BP-Weryfikacja-1-2

 3. Na stronie Setup (Konfiguracja) wybierz pozycję Start setup (Rozpocznij konfigurowanie).

  O365-BP-Weryfikacja-1-3

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

  O365-BP-Weryfikowanie-1-4

Uwaga :  Wprowadzenie zmian w systemie DNS trwa zwykle około 15 minut. Jednak czasem aktualizacja internetowego systemu DNS może potrwać dłużej. Jeśli po dodaniu rekordów DNS występują problemy z przepływem poczty e-mail lub inne, zobacz Rozwiązywanie problemów po zmianie nazwy domeny lub rekordów DNS.

Powrót do początku

Zmienianie rekordów serwerów nazw domeny (SN)

Aby ukończyć konfigurowanie domeny w usłudze Office 365, zmień rekordy serwera nazw Twojej domeny u rejestratora domen w celu wskazywania podstawowych i pomocniczych serwerów nazw usługi Office 365. To spowoduje skonfigurowane usługi Office 365 w celu zaktualizowania rekordów DNS domeny w Twoim imieniu. Dodamy wszystkie rekordy, aby poczta e-mail, program Skype dla firm Online i publiczna witryna internetowa współpracowały z Twoją domeną, i wszystko będzie gotowe.

Przestroga :  Gdy zmienisz rekordy serwera nazw domeny, aby wskazywały serwery nazw usługi Office 365, wywrze to wpływ na wszystkie usługi obecnie skojarzone z Twoją domeną. Na przykład po wprowadzeniu tej zmiany wszystkie wiadomości e-mail wysyłane do Twojej domeny (takiej jak marek@Twoja_domena.com) zaczną docierać do usługi Office 365.

Wszystko gotowe do zmiany rekordów SN tak, aby umożliwić skonfigurowanie domeny przez usługę Office 365? Wykonaj czynności przedstawione poniżej.

Ważne : 

 • Po zakończeniu wykonywania kroków w tej sekcji na liście powinny pozostać tylko następujące cztery serwery nazw:

 • Poniższa procedura umożliwia usunięcie z listy innych niepożądanych serwerów nazw oraz dodanie tych czterech poprawnych serwerów nazw, jeśli nie ma ich jeszcze na liście.

 • ns1.bdm.microsoftonline.com

 • ns2.bdm.microsoftonline.com

 • ns3.bdm.microsoftonline.com

 • ns4.bdm.microsoftonline.com

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie Bluehost, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

  Bluehost-BP-Configure-1-1

 2. Na stronie domains (domeny) w obszarze nazwa_domeny zaznacz pole wyboru odpowiedniej domeny, a następnie wybierz pozycję name servers (serwery nazw).

  Bluehost-BP-Ponowne_delegowanie-1-1

 3. W obszarze nazwa_domeny wybierz pozycję Use Custom Nameservers (Użyj niestandardowych serwerów nazw).

  Bluehost-BP-Ponowne_delegowanie-1-2

 4. W zależności od tego, czy na wyświetlonej stronie znajdują się już serwery nazw, przejdź do jednej z następujących procedur:

Jeśli na liście NIE ZNAJDUJĄ SIĘ jeszcze serwery nazw

 1. W sekcji Use Custom Nameservers (Użyj niestandardowych serwerów nazw) wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Pierwszy pusty wiersz

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  Drugi pusty wiersz

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  Bluehost-BP-Ponowne_delegowanie-1-3-1

 2. Wybierz pozycję Add Row (Dodaj wiersz).

  Bluehost-BP-Ponowne_delegowanie-1-3-2

 3. Pozostając w sekcji Use Custom Nameservers (Użyj niestandardowych serwerów nazw), wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza poniższej tabeli do nowego, pustego wiersza.

  Trzeci pusty wiersz

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  Czwarty pusty wiersz

  ns4.bdm.microsoftonline.com

  Bluehost-BP-Ponowne_delegowanie-1-3-3

 4. Aby dodać czwarty rekord serwera nazw, ponownie wybierz pozycję Add Row (Dodaj wiersz) i utwórz rekord, używając wartości z ostatniego wiersza powyższej tabeli.

 5. Wybierz pozycję save nameserver settings (zapisz ustawienia serwera nazw).

  Bluehost-BP-Ponowne_delegowanie-1-4

Uwaga : Aktualizowanie rekordu serwera nazw w internetowym systemie DNS może potrwać nawet kilka godzin. Wtedy poczta e-mail usługi Office 365 i inne usługi będą skonfigurowane do współpracy z Twoją domeną.

Powrót do początku

Jeśli na liście ZNAJDUJĄ SIĘ już serwery nazw

Przestroga : Wykonaj te czynności tylko w przypadku, jeśli Twoje istniejące serwery nazw są inne niż cztery poprawne serwery nazw. Oznacza to usunięcie tylko wszystkich bieżących serwerów nazw o nazwach innych niż ns1.bdm.microsoftonline.com, ns2.bdm.microsoftonline.com, ns3.bdm.microsoftonline.com lub ns4.bdm.microsoftonline.com.

 1. Jeśli na liście znajdują się jakiekolwiek inne nazwy serwerów, usuń je, zaznaczając poszczególne nazwy, a następnie naciskając klawisz Delete na klawiaturze.

  Bluehost-BP-Ponowne_delegowanie-1-5

 2. Pozostając w sekcji Use Custom Nameservers (Użyj niestandardowych serwerów nazw), wpisz lub skopiuj i wklej wartości z poniższej tabeli.

  Pierwszy pusty wiersz

  ns1.bdm.microsoftonline.com

  Drugi pusty wiersz

  ns2.bdm.microsoftonline.com

  Bluehost-BP-Ponowne_delegowanie-1-3

 3. Wybierz pozycję Add Row (Dodaj wiersz).

  Bluehost-BP-Ponowne_delegowanie-1-3-2

 4. Pozostając w sekcji Use Custom Nameservers (Użyj niestandardowych serwerów nazw), wpisz lub skopiuj i wklej wartości z pierwszego wiersza poniższej tabeli do nowego, pustego wiersza.

  Trzeci pusty wiersz

  ns3.bdm.microsoftonline.com

  Czwarty pusty wiersz

  ns4.bdm.microsoftonline.com

  Bluehost-BP-Ponowne_delegowanie-1-3-3

 5. Aby dodać czwarty rekord serwera nazw, ponownie wybierz pozycję Add Row (Dodaj wiersz) i utwórz rekord, używając wartości z ostatniego wiersza powyższej tabeli.

 6. Wybierz pozycję save nameserver settings (zapisz ustawienia serwera nazw).

  Bluehost-BP-Ponowne_delegowanie-1-4

Uwaga : Aktualizowanie rekordu serwera nazw w internetowym systemie DNS może potrwać nawet kilka godzin. Wtedy poczta e-mail usługi Office 365 i inne usługi będą skonfigurowane do współpracy z Twoją domeną.

Powrót do początku

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej

Powrót do początku

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×