Zmienianie serwerów nazw w celu skonfigurowania usługi Office 365 u rejestratora domen Amazon Web Services (AWS)

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zajrzyj do często zadawanych pytań dotyczących domen , jeśli nie możesz znaleźć szukanych informacji.

Wykonaj te instrukcje, jeśli chcesz, aby usługi Office 365 do zarządzania rekordami DNS usługi Office 365 za Ciebie. (Jeśli wolisz, możesz zarządzać wszystkich rekordów DNS usługi Office 365 w AWS.)

Oto, co należy zrobić.

Dodawanie rekordu TXT w celu weryfikacji

Zanim użyjesz domeny z usługą Office 365 mamy upewnij się, że jesteś jej właścicielem. Możliwość Zaloguj się do swojego konta u rejestratora domeny i do utworzenia rekordu DNS okaże się do usługi Office 365, własności do domeny.

Uwaga:  Ten rekord jest używany tylko do weryfikowania, że jesteś właścicielem domeny, i nie wywiera wpływu na nic innego. Jeśli chcesz, możesz go później usunąć.

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie AWS, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. Na stronie Resources (Zasoby) wybierz pozycję Hosted Zones (Strefy hostowane).

 3. Na stronie Hosted Zones (Strefy hostowane) w kolumnie Domain Name (Nazwa domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

 4. Wybierz pozycję Create Record Set (Utwórz zestaw rekordów).

 5. W obszarze Create Record Set (Tworzenie zestawu rekordów) w polach nowego rekordu wpisz lub skopiuj i wklej wartości z następującej tabeli.

  Z list rozwijanych wybierz wartości Type (Typ) i Routing Policy (Zasady routingu).

  Porada: Znaki cudzysłowu wymagane w instrukcjach wyświetlanych na ekranie zostaną wprowadzone automatycznie. Nie musisz wpisywać ich ręcznie.

  Name (Nazwa)

  Type (Typ)

  Alias (Alias)

  TTL (Seconds) [Czas wygaśnięcia (w sekundach)]

  Value (Wartość)

  Routing Policy (Zasady routingu)

  (Na pozostaw to pole puste)

  TXT — Tekst

  Nie

  300

  MS=msXXXXXXXX

  Uwaga: To jest przykład. Użyj określonych z pola Lokalizacja docelowa lub wskazywany adres tutaj wartości z tabeli w usłudze Office 365. Jak to znaleźć?

  Simple

 6. Wybierz pozycję Create (Utwórz).

 7. Przed kontynuowaniem poczekaj kilka minut na zaktualizowanie utworzonego właśnie rekordu w Internecie.

Po dodaniu rekordu w witrynie rejestratora domen wrócisz do usługi Office 365 i zażądasz, aby usługa Office 365 wyszukała ten rekord.

Gdy usługa Office 365 znajdzie właściwy rekord TXT, domena zostanie zweryfikowana.

 1. W Centrum administracyjnym usługi Office 365 wybierz pozycję Ustawienia > domeny.

 2. Na stronie Domains (Domeny) wybierz domenę, którą chcesz zweryfikować.

 3. Na stronie Setup (Konfiguracja) wybierz pozycję Start setup (Rozpocznij konfigurowanie).

 4. Na stronie Verify domain (Weryfikowanie domeny) wybierz pozycję Verify (Zweryfikuj).

Uwaga: Zwykle trwa około 15 minut, aż zmiany DNS zostały wprowadzone. Jednak może czasami potrwać dłużej zmiany wprowadzone do aktualizacji w systemie DNS sieci Internet. Jeśli masz problemy z przepływu poczty e-mail lub innych problemów po dodaniu rekordów DNS, zobacz Znajdowanie i rozwiązywanie problemów po dodaniu swojej domeny lub rekordów DNS w usłudze Office 365.

Zmienianie rekordów serwerów nazw domeny (SN)

Aby zakończyć konfigurowanie domeny z usługą Office 365, możesz zmienić rekordów serwera nazw domeny u rejestratora domen, aby wskazywały serwery nazw głównego i pomocniczego usługi Office 365. Aby zaktualizować rekordy DNS domeny dla Ciebie to konfiguruje usługi Office 365. Wszystkie rekordy będziemy dodawać, aby wiadomości e-mail w programie Skype dla firm Online oraz publicznej witryny sieci Web pracy przy użyciu własnej domeny i będzie ustawione.

Przestroga: Po zmianie rekordów serwera nazw domeny, aby wskazywały serwery nazw usługi Office 365 dotyczą wszystkich usług, które są aktualnie skojarzone z Twoją domeną. Na przykład wszystkie wiadomości e-mail wysyłane do Twojej domeny (na przykład rob @ .comformat domena_użytkownika) będą kierowane do usługi Office 365 po wprowadzeniu tej zmiany.

Ważne: 

 • Poniższa procedura procedurach pokazano, jak usunąć wszelkie innych niepożądanych serwerów nazw z listy, a także jak dodać poprawnych serwerów nazw, jeśli nie są już widoczne.

 • Po zakończeniu czynności opisane w tej sekcji tylko serwery nazw, które powinny być wyświetlane są te cztery:

 • ns1.bdm.microsoftonline.com

 • ns2.bdm.microsoftonline.com

 • ns3.bdm.microsoftonline.com

 • ns4.bdm.microsoftonline.com

 1. Aby rozpocząć pracę, przejdź do swojej strony domen w witrynie AWS, używając tego linku. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

 2. Na stronie Resources (Zasoby) wybierz pozycję Hosted Zones (Strefy hostowane).

 3. Na stronie Hosted Zones (Strefy hostowane) w kolumnie Domain Name (Nazwa domeny) wybierz nazwę domeny, którą chcesz edytować.

 4. Wybierz zestaw rekordów Nameserver (Serwer nazw).

  Wybierz zestaw rekordów

 5. W zestawie rekordów NS - Nameserver (NS - serwer nazw) w polu Value (Wartość) usuń wszystkie serwery nazw, zaznaczając je, a następnie naciskając klawisz Delete na klawiaturze.

  Przestroga: Tylko wtedy, gdy masz istniejące serwery nazw niż cztery poprawnych serwerów nazw, wykonaj następujące kroki. (Oznacza to, że usunięcie tylko bieżący serwerów nazw są nie o nazwie ns1.bdm.microsoftonline.com, adres ns2.bdm.microsoftonline.com, ns3.bdm.microsoftonline.com lub ns4.bdm.microsoftonline.com.)

  Zaznacz i Usuń wszystkie serwery nazw w polu wartość

 6. W obszarze TTL (Seconds) [Czas wygaśnięcia (w sekundach)] wybierz wartość 1h (1 godzina).

  Kliknij pozycję 1H przez godzinę

 7. Pozostając w zestawie rekordów NS - Name server (NS — serwer nazw) i w polu Value (Wartość), wpisz lub skopiuj i wklej wartość First line (Pierwszy wiersz) z poniższej tabeli, naciśnij klawisz Enter na klawiaturze, a następnie wpisz lub skopiuj i wklej wartość kolejnego wiersza.

  Ważne: Każda wartość serwera nazw musi znajdować się w osobnym wierszu w polu Value (wartość), jak pokazano na poniższej ilustracji.

  Pierwszy wiersz

  ns1.bdm.microsoftonline.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Drugi wiersz

  ns2.bdm.microsoftonline.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Trzeci wiersz

  ns3.bdm.microsoftonline.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Czwarty wiersz

  ns4.bdm.microsoftonline.com.

  Wartość ta MUSI mieć na końcu kropkę (.)

  Ttype i Wklej wartości pierwszego wiersza w polu wartość

 8. Wybierz pozycję Save Record Set (Zapisz zestaw rekordów).

  Kliknij przycisk Zapisz zestaw rekordów

Uwaga: Aktualizowanie rekordu serwera nazw w internetowym systemie DNS może potrwać nawet kilka godzin. Wtedy poczta e-mail usługi Office 365 i inne usługi będą skonfigurowane do współpracy z Twoją domeną.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×