Zmienianie serii danych w wykresie

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po utworzeniu wykresu możesz zmienić serię danych na dwa sposoby:

Korzystanie z filtrów wykresu

 1. Kliknij dowolne miejsce w wykresie.

 2. Kliknij znajdujący się obok wykresu przycisk Filtry wykresu Przycisk Filtry wykresu .

 3. Na karcie Wartości zaznacz lub usuń zaznaczenie serii lub kategorii, które chcesz wyświetlić lub ukryć.

  Karta wartości w galerii Filtry wykresu
 4. Kliknij przycisk Zastosuj.

 5. Jeśli chcesz edytować lub zmienić rozmieszczenie danych w serii, kliknij pozycję Wybierz dane, a następnie wykonaj kroki od 2 do 4 w następnej sekcji.

Korzystanie z okna dialogowego Wybieranie źródła danych

 1. Kliknij prawym przyciskiem wykres, a następnie wybierz pozycję Wybierz dane.

  Możesz również wyświetlić to okno z poziomu karty Wartości w galerii Filtry wykresu.

  Okno dialogowe Wybieranie źródła danych
 2. W polu Wpisy legendy (serie danych) kliknij serie, które chcesz zmienić.

 3. Kliknij przycisk Edytuj, wprowadź zmiany i kliknij przycisk OK.

  Wprowadzone zmiany mogą spowodować przerwanie łącz do danych źródłowych w skoroszycie.

 4. Aby zmienić rozmieszczenie serii, zaznacz ją, a następnie kliknij przycisk Przenieś w górę Przycisk Przenieś w górę lub Przenieś w dół Przycisk Przenieś w dół .

Uwaga: Można również dodać serii danych lub je usunąć w tym polu, klikając przycisk Dodaj lub Usuń. Usunięcie serii danych powoduje usunięcie z wykresu — nie można użyć filtrów wykresu, aby ponownie wyświetlić.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Zmiana nazwy serii danych

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×