Zmienianie rozmiaru strony rysunku lub papieru drukarki

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W programie Visio rozmiar strony rysunku i rozmiar papieru drukarki są ustawione oddzielnie. W wielu szablonów diagramu rozmiar strony rysunku powiększa się automatycznie Jeśli rozszerzenie diagram krawędź bieżącej strony. Jednak jeśli wolisz można określić rozmiar określoną stronę. Jeśli chcesz kontrolować te ustawienia ręcznie, można ustawić rozmiar strony rysunku, która jest taka sama jak większe niż, mniejsze niż lub ma inną orientację papieru drukarki.

Zmienianie rozmiaru strony rysunku

 1. Kliknij kartę strony pierwszego planu lub strony tła, której rozmiar chcesz zmienić.

 2. Na karcie Projektowanie kliknij przycisk uruchamiania okna dialogowego Ustawienia strony.

  Przycisk Uruchom okno dialogowe Ustawienia strony

  Możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy kartę strony, a następnie kliknąć polecenie Ustawienia strony w menu skrótów.

 3. Kliknij kartę Rozmiar strony, a następnie w obszarze Rozmiar strony ustaw odpowiedni rozmiar strony rysunku.

  Ustawienie rozmiaru strony rysunku dotyczy strony aktualnie wyświetlanej. Jeżeli do danej strony są przypisane strony tła, rozmiar poszczególnych stron tła należy ustawić osobno.

  Porada: Dopasowanie rysunku do papieru drukarki można sprawdzić na podglądzie miniatury. Jeżeli rozmiar strony rysunku jest większy niż rozmiar papieru drukarki, rysunek zostanie wydrukowany lub rozmieszczony sąsiadująco na kilku stronach. Aby dopasować rysunek do papieru drukarki o mniejszym rozmiarze, kliknij kartę Ustawienia wydruku, a następnie w obszarze Dopasuj do wpisz w obu polach wartość 1.

Automatyczne zmienianie rozmiaru strony rysunku tak, aby pomieściła kształty na stronie

 1. Na karcie Projektowanie w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Rozmiar.

 2. Kliknij polecenie Dopasuj do rysunku.

  Rozmiar strony rysunku zostanie zmieniony w celu pomieszczenia rysunku.

Zmienianie rozmiaru papieru drukarki

 1. Na karcie Projektowanie kliknij przycisk uruchamiania okna dialogowego Ustawienia strony.

  Przycisk Uruchom okno dialogowe Ustawienia strony

 2. Na karcie Ustawienia wydruku w obszarze Papier drukarki kliknij odpowiedni rozmiar papieru.

  Wybrany rozmiar papieru drukarki zostanie ustawiony dla bieżącej strony.

Zmienianie rozmiaru strony rysunku

 1. Kliknij kartę strony pierwszego planu lub strony tła, której rozmiar chcesz zmienić.

 2. Na karcie Projektowanie kliknij przycisk uruchamiania okna dialogowego Ustawienia strony.

  Przycisk Uruchom okno dialogowe Ustawienia strony

  Możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy kartę strony, a następnie kliknąć polecenie Ustawienia strony w menu skrótów.

 3. Kliknij kartę Rozmiar strony, a następnie w obszarze Rozmiar strony ustaw odpowiedni rozmiar strony rysunku.

  Ustawienie rozmiaru strony rysunku dotyczy strony aktualnie wyświetlanej. Jeżeli do danej strony są przypisane strony tła, rozmiar poszczególnych stron tła należy ustawić osobno.

  Porada: Dopasowanie rysunku do papieru drukarki można sprawdzić na podglądzie miniatury. Jeżeli rozmiar strony rysunku jest większy niż rozmiar papieru drukarki, rysunek zostanie wydrukowany lub rozmieszczony sąsiadująco na kilku stronach. Aby dopasować rysunek do papieru drukarki o mniejszym rozmiarze, kliknij kartę Ustawienia wydruku, a następnie w obszarze Dopasuj do wpisz w obu polach wartość 1.

Szybkie zmienianie rozmiaru strony rysunku przez przeciąganie krawędzi strony

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Narzędzia kliknij narzędzie wskaźnik Obraz przycisku .

 2. Umieść wskaźnik na krawędzi strony, a następnie naciśnij klawisz CTRL.

  Wskaźnik przybierze kształt strzałki z dwoma grotami Obraz kursora w postaci strzałki poziomej z dwoma grotami .

 3. Przeciągnij krawędź strony w odpowiednie miejsce.

Automatyczne zmienianie rozmiaru strony rysunku tak, aby pomieściła kształty na stronie

 1. Na karcie Projektowanie w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Rozmiar.

 2. Kliknij polecenie Dopasuj do rysunku.

  Rozmiar strony rysunku zostanie zmieniony w celu pomieszczenia rysunku.

Zmienianie rozmiaru papieru drukarki

 1. Na karcie Projektowanie kliknij przycisk uruchamiania okna dialogowego Ustawienia strony.

  Przycisk Uruchom okno dialogowe Ustawienia strony

 2. Na karcie Ustawienia wydruku w obszarze Papier drukarki kliknij odpowiedni rozmiar papieru.

  Wybrany rozmiar papieru drukarki zostanie ustawiony dla bieżącej strony.

Dopasowywanie rozmiaru strony rysunku do rozmiaru papieru drukarki

 1. W menu Plik kliknij polecenie Ustawienia strony.

 2. Kliknij kartę Rozmiar strony i w obszarze Rozmiar strony zaznacz opcję Taki sam jak rozmiar papieru drukarki.

Zmienianie rozmiaru strony rysunku

 1. Kliknij kartę strony pierwszego planu lub strony tła, której rozmiar chcesz zmienić.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Ustawienia strony.

 3. Kliknij kartę Rozmiar strony, a następnie w obszarze Rozmiar strony kliknij odpowiedni rozmiar strony rysunku.

  Ustawienie rozmiaru strony rysunku dotyczy strony aktualnie wyświetlanej. Jeżeli do danej strony są przypisane strony tła, rozmiar poszczególnych stron tła należy ustawić osobno.

  Porada: Dopasowanie rysunku do papieru drukarki można sprawdzić na podglądzie miniatury. Jeżeli rozmiar strony rysunku jest większy niż rozmiar papieru drukarki, rysunek zostanie wydrukowany lub rozmieszczony sąsiadująco na kilku stronach. Aby dopasować rysunek do papieru drukarki o mniejszym rozmiarze, kliknij kartę Ustawienia wydruku, a następnie w obszarze Dopasuj do wpisz w obu polach wartość 1.

Szybkie zmienianie rozmiaru strony rysunku przez przeciąganie krawędzi strony

 1. Kliknij narzędzie wskaźnik Obraz przycisku .

 2. Umieść wskaźnik na krawędzi strony, a następnie naciśnij klawisz CTRL.

  Wskaźnik przybierze kształt strzałki z dwoma grotami Obraz kursora w postaci strzałki poziomej z dwoma grotami .

 3. Przeciągnij krawędź strony w odpowiednie miejsce.

  Uwaga: Przeciąganie narożnika strony powoduje jej obracanie; nie powoduje zmian rozmiaru.

Automatyczne dopasowywanie rozmiaru strony rysunku do kształtów na stronie

 1. W menu Plik kliknij polecenie Ustawienia strony.

 2. Kliknij kartę Rozmiar strony, a następnie kliknij opcję Dopasuj rozmiar do zawartości rysunku.

  Rozmiar strony rysunku zostanie dopasowany do jego zawartości, bez uwzględnienia pustego obszaru otaczającego rysunek. Efekt widoczny na ekranie przypomina powiększenie rysunku.

Zmienianie rozmiaru papieru drukarki

 1. W menu Plik kliknij polecenie Ustawienia strony.

 2. Na karcie Ustawienia wydruku w obszarze Rozmiar papieru kliknij odpowiedni rozmiar papieru.

  Wybrany rozmiar papieru drukarki zostanie ustawiony dla bieżącej strony.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×