Zmienianie rozmiaru slajdów

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

We wcześniejszych wersjach programu PowerPoint, zostały więcej slajdów kwadratowy (współczynnik proporcji 4:3). Domyślny rozmiar slajdu w PowerPoint 2013 i PowerPoint 2016 jest panoramiczny (16:9 proporcje). Jednak możesz zmienić rozmiar slajdów do 4:3 — a nawet niestandardowy rozmiar. Można także ustawić slajdów rozmiarów zgodnie z różnych typowe rozmiary papieru i innych elementów ekranu.

Obsługa formatów panoramicznych

Jeśli chcesz się przełączyć z poziomej na pionową orientację, zobacz Używanie widoku pionowa slajdów do prezentacji.

Używasz komputera Mac?    Zobacz Zmienianie rozmiaru slajdów w programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac.

Zmienianie rozmiaru slajdów z panoramicznego (16:9) na standardowy (4:3) lub ze standardowego na panoramiczny

 1. Najpierw upewnij się, że jesteś w widoku normalnym (na karcie Widok kliknij pozycję Normalny). Następnie kliknij kartę Projektowanie i kliknij pozycję Rozmiar slajdu w grupie Dostosowywanie.

  Przycisk Rozmiar slajdu w grupie Dostosowywanie

  Porada:    Przycisk Rozmiar slajdu jest również dostępny w widoku wzorca slajdów na karcie Wzorzec slajdów.

 2. Kliknij pozycję Standardowy (4:3) lub Panoramiczny (16:9).

  Jeśli automatyczne skalowanie zawartości w programie PowerPoint nie będzie możliwe, zostanie wyświetlony monit zawierający dwie opcje:

  • Maksymalizuj: wybierz tę opcję, aby zwiększyć rozmiar zawartości slajdu przy skalowaniu do większego rozmiaru slajdu. Wybranie tej opcji może spowodować, że zawartość nie będzie się mieściła na slajdzie.

  • Dopasuj: wybierz tę opcję, aby zmniejszyć rozmiar zawartości slajdu przy skalowaniu do mniejszego rozmiaru slajdu. Wybranie tej opcji może spowodować, że zawartość będzie mniejsza, ale zmieści się cała na slajdzie.

   Zapewnianie dopasowania, maksymalizowanie

Ustawienie rozmiaru panoramicznego 16:9 to wartość domyślna dla nowych tworzonych prezentacji. Gdy zmieniasz rozmiar slajdu dla prezentacji, wybrany rozmiar jest stosowany tylko do tej prezentacji. Możesz jednak ułatwić sobie tworzenie nowych prezentacji w formacie 4:3, definiując motyw niestandardowy ze współczynnikiem proporcji 4:3. Zobacz Ustawianie nowego rozmiaru slajdu jako domyślnego dla nowych prezentacji poniżej.

Ustawianie niestandardowego rozmiaru slajdów i innych typowych rozmiarów papieru oraz ekranu, w tym konspektu

 1. Najpierw upewnij się, że jesteś w widoku normalnym (na karcie Widok kliknij pozycję Normalny). Następnie na karcie Projektowanie kliknij pozycję Rozmiar slajdu i kliknij pozycję Niestandardowy rozmiar slajdów.

  Opcja menu Niestandardowy rozmiar slajdów

  Porada:    Przycisk Rozmiar slajdu jest również dostępny w widoku wzorca slajdów na karcie Wzorzec slajdów.

 2. W oknie dialogowym Rozmiar slajdu wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Ustaw wysokość i szerokość oraz orientację.

  • Kliknij strzałkę w dół znajdującą się obok pozycji Dopasuj rozmiar slajdów i wybierz odpowiednią opcję.

   Znajdują się tam dwie opcje dotyczące współczynnika proporcji 16:9: Panoramiczny i Pokaz na ekranie (16:9). Oto różnice między nimi:

   • Pokaz na ekranie (16:9) — slajd ma wymiary 25,4 cm x 14,2 cm.

   • Panoramiczny — slajd ma wymiary 33,8 cm x 19 cm.

   W przypadku obu tych opcji współczynnik proporcji jest taki sam, a zatem w układzie Widok normalny oba slajdy będą wyglądały jednakowo, ponieważ powiększenie jest dostosowywane automatycznie. Format panoramiczny (33,8 cm x 19 cm) udostępnia na slajdzie więcej miejsca na zawartość, dzięki czemu stanowi optymalny wybór w przypadku prezentacji. Należy jednak rozważyć także inne aspekty — format panoramiczny (33,8 cm x 19 cm) nie zmieści się na przykład bez skalowania na arkuszu papieru o wymiarach 22 cm x 28 cm.

   Opcje formatu 16:9 — Panoramiczny lub Pokaz na ekranie
  • Opcja Rzutnik udostępnia współczynnik proporcji bardzo podobny do standardowego rozmiaru slajdu 4:3.

Ustawianie nowego rozmiaru slajdu jako domyślnego dla nowych prezentacji

 1. Rozpocznij PowerPoint.

 2. Na karcie plik wstążki z paskiem narzędzi wybierz pozycję Nowy. Kliknij dwukrotnie Pustą prezentację, aby utworzyć nową, pustą prezentację.

 3. Następnie na karcie Projekt kliknij pozycję Rozmiar slajdu. Jeśli chcesz, aby domyślnie 4:3, wybierz Standardowy (4:3) z listy rozwijanej Rozmiar slajdu.

  Opcja menu Niestandardowy rozmiar slajdów

  (Jeśli chcesz innego domyślnego rozmiaru slajdów, wybierz pozycję Niestandardowy rozmiar slajdów i wybierz pozycję rozmiar w oknie dialogowym Rozmiar slajdu, a następnie kliknij przycisk OK.)

 4. Na karcie Projektowanie kliknij strzałkę Więcej w prawym dolnym rogu grupy Motywy.

  Strzałka Więcej

 5. Wybierz pozycję Zapisz bieżący motyw.

 6. Nadaj motywowi nazwę, która będzie łatwa do zapamiętania i kliknij przycisk Zapisz. Nie zmienisz nowy motyw ma zostać zapisany w folderze.

 7. Na karcie Projektowanie kliknij ponownie strzałkę Więcej w prawym dolnym rogu grupy Motywy. Nowo zapisany motyw zostanie wyświetlony w grupie Niestandardowy.

 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy ten nowy motyw niestandardowy pod nagłówkiem Niestandardowy, a następnie wybierz pozycję Ustaw jako motyw domyślny:

  Kliknij prawym przyciskiem myszy nowy motyw pod nagłówkiem „Niestandardowy”, a następnie wybierz pozycję „Ustaw jako motyw domyślny”.
 9. Zamknij PowerPoint. Nie zapisuj pliki, jeśli zostanie wyświetlony monit.

 10. Otwórz ponownie PowerPoint. Na karcie plik wstążki z paskiem narzędzi wybierz pozycję Nowy.

  Motyw niestandardowy, który został zapisany, zostaną one wymienione w lewym górnym rogu, o nazwie Motyw domyślny. Obraz miniatury będzie wyglądać na slajdzie panoramiczny, ale w rzeczywistości podczas tworzenia nowej prezentacji na podstawie tego motywu (dwukrotne kliknięcie elementu), prezentacja będzie miał proporcje zdefiniowanego dla tego motywu domyślnego.

Przy następnym otwarciu programu PowerPoint Twój motyw domyślny zostanie wyświetlony w lewym górnym rogu galerii motywów. Po jego wybraniu wszystkie slajdy będą domyślnie miały wybrany przez Ciebie rozmiar niestandardowy.

Nie masz projektora panoramicznego? Powiadom nas, jakiego rodzaju projektora używasz, przechodząc do forum UserVoice programu PowerPoint dla systemu Windows. Pomoże to w określeniu priorytetów implementowania nowych funkcji w przyszłych aktualizacjach.

W PowerPoint Online można wybrać standardowy (4:3) i proporcje panoramiczny (16:9). Rozmiary niestandardowe nie są dostępne.

Zmienianie rozmiaru slajdów z panoramicznego (16:9) na standardowy (4:3) lub ze standardowego na panoramiczny

 1. Na karcie Projektowanie na wstążce narzędzi w grupie Dostosowywanie kliknij pozycję Rozmiar slajdu.

  Opcje rozmiaru slajdów są dostępne na prawym końcu na karcie Projektowanie na wstążce narzędzi w aplikacji PowerPoint Web App
 2. Kliknij pozycję Standardowy (4:3) lub Panoramiczny (16:9).

  Gdy PowerPoint Online nie może się automatyczne skalowanie zawartości, zostanie wyświetlony monit zawierający dwie opcje:

  • Maksymalizuj: wybierz tę opcję, aby zwiększyć rozmiar zawartości slajdu przy skalowaniu do większego rozmiaru slajdu. Wybranie tej opcji może spowodować, że zawartość nie będzie się mieściła na slajdzie.

  • Dopasuj: wybierz tę opcję, aby zmniejszyć rozmiar zawartości slajdu przy skalowaniu do mniejszego rozmiaru slajdu. Wybranie tej opcji może spowodować, że zawartość będzie mniejsza, ale zmieści się cała na slajdzie.

   Zaznacz Maksymalizuj w pełni wykorzystać dostępnego miejsca lub dopasowania upewnij się, aby się upewnić, że zawartość mieści się na stronie pionowej

Możesz również zmienić orientacji wszystkich slajdów w prezentacji. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Zmienianie orientacji strony .

Zobacz też

Zmienianie układu slajdów z poziomego na pionowy

Używanie pionowej i poziomej orientacji slajdów w tej samej prezentacji

Zmniejszanie rozmiaru pliku obrazu

Czy mogę zmienić rozmiar slajdów w aplikacji PowerPoint Online?

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×