Zmienianie rozmiaru obrazu, kształtu, pola tekstowego lub obiektu WordArt

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Możesz łatwo zmienić rozmiar obrazów, pól tekstowych, kształtów i obiektów WordArt w pliku programu pakietu Office. Można też usunąć niepotrzebne części obrazu przez Przycinanie go.

Przykład obrazu przed zmianą rozmiaru i po zmianie
Przykład obrazu o zmienionym rozmiarze

Jeśli chcesz rozciągnąć, zmniejsz lub po prostu Zmień rozmiar obrazu (lub kształt), użyj rozmiar obsługuje lub dokładniejszą kontrolę, aby uzyskać odpowiedni rozmiar opcje na karcie Narzędzia obrazów, formatowanie lub na karcie Narzędzia do rysowania.

Co chcesz zrobić?

Zmienianie rozmiaru obrazu, kształtu, obiektu WordArt lub innego obiektu

Zmiana rozmiaru do określonej wysokości i szerokości

Zmiana rozmiaru do określonych proporcji

Zmienianie rozmiaru obrazu, kształtu, obiektu WordArt lub innego obiektu

 1. Kliknij obraz, kształt, obiekt WordArt lub innego obiektu (na przykład wykresu), który chcesz zmienić.

 2. Aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar w jednym lub kilku kierunkach, przeciągnij uchwyt zmiany rozmiaru w kierunku od lub do środka, wykonując jednocześnie jedną z następujących czynności:

  • Aby zachować pozycję środka w tym samym miejscu, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl podczas przeciągania uchwytu zmiany rozmiaru.

  • Aby zachować proporcje, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift podczas przeciągania uchwytu zmiany rozmiaru.

  • Aby zachować proporcje i nie zmieniać położenia środka, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisze Ctrl i Shift podczas przeciągania uchwytu zmiany rozmiaru.

   Kształt z wyróżnionym uchwytem zmiany rozmiaru

Zmiana rozmiaru do określonej wysokości i szerokości

 1. Kliknij, aby wybrać obraz, kształt, obiekt WordArt lub innego obiektu, który chcesz precyzyjnie zmienić.

  Aby zmienić rozmiar kilku obiektów jednocześnie, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl podczas zaznaczania każdego obiektu.

 2. W zależności od typu obiektu, który został zaznaczony wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić rozmiar obrazu, na karcie Narzędzia obrazów, formatowanie w grupie rozmiar wprowadź nowe wartości w polach Wysokość i Szerokość.

   Pola Wysokość i Szerokość na karcie Narzędzia obrazów > Formatowanie

  • Aby zmienić rozmiar kształtu lub innego obiektu, na karcie Narzędzia do rysowania w grupie rozmiar wprowadź wybrane miary, odpowiednie w polach Wysokość i Szerokość.

   Pola Wysokość i Szerokość na karcie Narzędzia do rysowania > Formatowanie

   Uwaga : Jeśli rozmiar ekranu jest mniejszy, może być konieczne kliknij strzałkę w dół w grupie rozmiar, aby zobaczyć pola Wysokość i Szerokość.
   Grupa rozmiar zmniejsza się na mniejszym ekranie

Jeśli nie można zmienić szerokość i wysokość niezależnie od siebie, musisz odblokować współczynnik proporcji:

 1. Kliknij przycisk okno dialogowe Uruchamianie Obraz ikony w prawym dolnym rogu grupy rozmiarów.

 2. W formacie okienka lub okna dialogowego pole widoczne wyczyść pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji.

Zmiana rozmiaru do określonych proporcji

 1. Kliknij obraz, kształt, obiekt WordArt lub innego obiektu, który chcesz zmienić.

  Aby zmienić rozmiar kilku obiektów jednocześnie, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl podczas zaznaczania każdego obiektu.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić rozmiar obrazu, na karcie Narzędzia obrazów, formatowanie w grupie rozmiar kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz ikony .

   Przycisk uruchamiania okna dialogowego w grupie Rozmiar na karcie Narzędzia obrazów > Formatowanie

  • Aby zmienić rozmiar kształtu lub innego obiektu, na karcie Narzędzia do rysowania w grupie rozmiar kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz ikony .

   Przycisk uruchamiania okna dialogowego w grupie Rozmiar na karcie Narzędzia do rysowania > Formatowanie

   Uwaga : Jeśli rozmiar ekranu jest mniejszy, może być konieczne kliknij strzałkę w dół w grupie rozmiar, aby wyświetlić okno dialogowe.
   Grupa rozmiar zmniejsza się na mniejszym ekranie

 3. W formacie okienka lub okna dialogowego pole widoczne wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zachować oryginalny stosunek, zaznacz pole wyboru Zablokuj zapotrzebowanie proporcji i wprowadź wartość procentową skalowaniaWysokość lub Szerokość.

  • Aby zmienić rozmiar różnych proporcji, wyczyść pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji, a następnie wprowadź wartości procentowe skaliwysokości i szerokości.

Zobacz też

Przycinanie obrazu

Wstawianie obiektu WordArt

Przenoszenie lub zmienianie rozmiaru tabeli w programie PowerPoint

Zmienianie rozmiaru lub edytowanie obrazów w programie Outlook

Zmniejszanie rozmiaru pliku obrazu

Przenoszenie obrazów w programie Word

Co chcesz zrobić?

Zmienianie rozmiaru obrazu, kształtu, pola tekstowego lub obiektu WordArt

Przywrócenie oryginalnego rozmiaru obrazu

Zapisywanie oryginalnej wersji edytowanego obrazu

Zmienianie rozmiaru obrazu, kształtu, pola tekstowego lub obiektu WordArt

Zmienianie rozmiaru rozciągnąć lub zmniejsza wymiary obiekt.

Przykład obrazu przed zmianą rozmiaru i po zmianie

Ręczna zmiana rozmiaru

 1. Kliknij pozycję obraz, kształtu, pole tekstowe lub WordArt, który chcesz zmienić.

 2. Aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar w jednym lub kilku kierunkach, przeciągnij uchwyt zmiany rozmiaru w kierunku od lub do środka, wykonując jednocześnie jedną z następujących czynności:

  • Aby zachować Centrum obiekt w tym samym miejscu, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL podczas przeciągania uchwytu zmiany rozmiaru.

  • Aby zachować proporcje obiektu, naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT podczas przeciągania uchwytu zmiany rozmiaru.

  • Aby jednocześnie zachować proporcje obiektu i zachować położenia jego środka w tym samym miejscu, naciśnij i przytrzymaj klawisze CTRL i SHIFT podczas przeciągania uchwytu zmiany rozmiaru.

Zmiana rozmiaru do określonej wysokości i szerokości

 1. Kliknij pozycję obraz, kształtu, pole tekstowe lub WordArt, który chcesz zmienić.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić rozmiar obrazu, w obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie rozmiar wprowadź wybrane miary, które mają w polach Wysokość i Szerokość.

   Grupa Rozmiar na karcie Formatowanie w obszarze Narzędzia obrazów

   Uwaga : Jeśli nie widzisz karty Narzędzia obrazów i Formatowanie, upewnij się, że został wybrany obraz. Może być konieczne kliknij dwukrotnie obraz, aby otworzyć kartę Formatowanie.

  • Aby zmienić rozmiar kształtu, pola tekstowego lub obiektu WordArt, w obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie rozmiar wprowadź wartości, które mają w polach Wysokość i Szerokość.

   Grupa Rozmiar na karcie Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania

   Uwaga : Jeśli nie widzisz Narzędzia do rysowania i karty Formatowanie, upewnij się, że jest zaznaczona obrazu, kształtu, pola tekstowego lub obiektu WordArt. Może być konieczne kliknij dwukrotnie obraz, aby otworzyć kartę Formatowanie.

 3. W grupie rozmiar kliknij rozmiar i położenie okno dialogowe Uruchamianie Obraz ikony .

 4. Na karcie rozmiar w obszarze rozmiar i obrót, wyczyść pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji.

Zmiana rozmiaru do określonych proporcji

 1. Kliknij pozycję obraz, kształtu, pole tekstowe lub WordArt, który chcesz zmienić.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić rozmiar obrazu, w obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie rozmiar kliknij rozmiar i położenie okno dialogowe Uruchamianie Obraz ikony .

   Grupa Rozmiar na karcie Formatowanie w obszarze Narzędzia obrazów

   Uwaga : Jeśli nie widzisz karty Narzędzia obrazów i Formatowanie, upewnij się, że został wybrany obraz. Może być konieczne kliknij dwukrotnie obraz, aby otworzyć kartę Formatowanie.

  • Aby zmienić rozmiar kształtu, pola tekstowego lub obiektu WordArt, w obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie rozmiar kliknij rozmiar i położenie okno dialogowe Uruchamianie Obraz ikony .

   Grupa Rozmiar na karcie Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania

   Uwaga : Jeśli nie widzisz Narzędzia do rysowania i karty Formatowanie, upewnij się, że jest zaznaczona obrazu, kształtu, pola tekstowego lub obiektu WordArt.

 3. Na karcie rozmiar w obszarze Skala wprowadź wartości procentowe bieżącej wartości wysokości i szerokości, który chcesz zmienić, w polach Wysokość i Szerokość.

 4. Wyczyść pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji.

Porada : Aby zastosować tę samą wysokość i szerokość do różnych obiektów, zaznacz wszystkie obiekty, które chcesz mieć ten sam rozmiar, a następnie w grupie rozmiar wprowadź odpowiednie wymiary w polach Szerokość i Wysokość. Aby zaznaczyć wiele obiektów, kliknij pierwszy obiekt, a następnie naciśnij klawisz i przytrzymaj klawisz CTRL, kliknij pozostałe obiekty.

Przywrócenie oryginalnego rozmiaru obrazu

Ostrzeżenie : Obraz nie można powrócić do oryginalnego rozmiaru wcześniej przycięte i zapisaniu go, czy w przypadku wybrania opcji w oknie dialogowym Ustawienia kompresji (w celu otwarcia okna dialogowego Ustawienia kompresji w obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Dopasowywanie kliknij przycisk Kompresuj obrazy, a następnie kliknij pozycję Opcje ): pole wyboru Usuń przycięte części obrazów i albo Wydruk (220 ppi): doskonała jakość na większości drukarek i ekrany lub ekran (150 ppi): dobra dla stron sieci Web i projektory.

 1. Zaznacz obraz, który chcesz przywrócić oryginalny rozmiar.

 2. W obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie rozmiar kliknij rozmiar i położenie okno dialogowe Uruchamianie Obraz ikony .

  Grupa Rozmiar na karcie Formatowanie w obszarze Narzędzia obrazów

  Uwaga : Jeśli nie widzisz karty Narzędzia obrazów i Formatowanie, upewnij się, że został wybrany obraz. Może być konieczne kliknij dwukrotnie obraz, aby otworzyć kartę Formatowanie.

 3. W oknie dialogowym Formatowanie obrazu kliknij kartę rozmiar w obszarze Rozmiar oryginalny, wyczyść pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji i kliknij przycisk Resetuj.

Zapisywanie oryginalnej wersji edytowanego obrazu

Po zmodyfikowaniu obrazu z Graphics Interchange Format (GIF), wspólnego fotograficznych ekspertów grupy File Interchange Format (jpg) lub Portable Network Graphics (PNG) format pliku można zapisać oryginalnej wersji edytowanego obrazu.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy zmodyfikowany obraz, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako obraz w menu skrótów.

 2. W oknie dialogowym Zapisz jako obraz kliknij strzałkę obok przycisku Zapisz, a następnie kliknij polecenie Zapisz oryginalny obraz.

Zobacz też

Przycinanie obrazu

Wstawianie obiektu WordArt

Zmniejszanie rozmiaru pliku obrazu

Przenoszenie lub zmienianie rozmiaru tabeli w programie PowerPoint

Co chcesz zrobić?

Zmienianie rozmiaru obrazu, kształtu, pola tekstowego lub obiektu WordArt

Przywrócenie oryginalnego rozmiaru obrazu

Zapisywanie oryginalnej wersji edytowanego obrazu

Zmienianie rozmiaru obrazu, kształtu, pola tekstowego lub obiektu WordArt

Zmienianie rozmiaru rozciągnąć lub zmniejsza wymiary obiekt.

Przykład obrazu przed zmianą rozmiaru i po zmianie

Ręczna zmiana rozmiaru

 1. Kliknij pozycję obraz, kształtu, pole tekstowe lub WordArt, który chcesz zmienić.

  Uwaga : Jeśli masz problemy z zaznaczenie obiektu, ponieważ jest pod spód innego obiektu lub obiektów, kliknij obiekt na wierzchu, a następnie naciśnij klawisz TAB do momentu zaznaczenia obiektu.

 2. Aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar w jednym lub kilku kierunkach, przeciągnij uchwyt zmiany rozmiaru w kierunku od lub do środka, wykonując jednocześnie jedną z następujących czynności:

  • Aby zachować Centrum obiekt w tym samym miejscu, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL podczas przeciągania uchwytu zmiany rozmiaru.

  • Aby zachować proporcje obiektu, naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT podczas przeciągania uchwytu zmiany rozmiaru.

  • Aby jednocześnie zachować proporcje obiektu i zachować położenia jego środka w tym samym miejscu, naciśnij i przytrzymaj klawisze CTRL i SHIFT podczas przeciągania uchwytu zmiany rozmiaru.

Zmiana rozmiaru do określonej wysokości i szerokości

 1. Kliknij pozycję obraz, kształtu, pole tekstowe lub WordArt, który chcesz zmienić.

  Uwaga : Jeśli masz problemy z zaznaczenie obiektu, ponieważ jest pod spód innego obiektu lub obiektów, kliknij obiekt na wierzchu, a następnie naciśnij klawisz TAB do momentu zaznaczenia obiektu.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić rozmiar obrazu, w obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie rozmiar wprowadź wybrane miary, które mają w polach Wysokość i Szerokość.

   Karta Narzędzia obrazów

   Uwaga : Jeśli nie widzisz Narzędzia obrazów i karty Formatowanie, upewnij się, że jest zaznaczona obrazu, kształtu, pola tekstowego lub obiektu WordArt.

  • Aby zmienić rozmiar kształtu, pola tekstowego lub obiektu WordArt; w obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie rozmiar wprowadź wartości, które mają w polach Wysokość i Szerokość.

   Obraz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania

   Uwaga : Jeśli nie widzisz Narzędzia do rysowania i karty Formatowanie, upewnij się, że jest zaznaczona obrazu, kształtu, pola tekstowego lub obiektu WordArt.

 3. W grupie rozmiar kliknij Przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz ikony .

 4. Na karcie rozmiar w obszarze Skala wyczyść pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji.

Zmiana rozmiaru do określonych proporcji

 1. Kliknij pozycję obraz, kształtu, pole tekstowe lub WordArt, który chcesz zmienić.

  Uwaga : Jeśli masz problemy z zaznaczenie obiektu, ponieważ jest pod spód innego obiektu lub obiektów, kliknij obiekt na wierzchu, a następnie naciśnij klawisz TAB do momentu zaznaczenia obiektu.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić rozmiar obrazu, w obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie rozmiar kliknij Przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz ikony .

   Karta Narzędzia obrazów

   Uwaga : Jeśli nie widzisz Narzędzia obrazów i karty Formatowanie, upewnij się, że jest zaznaczona obrazu, kształtu, pola tekstowego lub obiektu WordArt.

  • Aby zmienić rozmiar kształtu, pola tekstowego lub obiektu WordArt, w obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie rozmiar kliknij Przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz ikony .

   Obraz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania

   Uwaga : Jeśli nie widzisz Narzędzia do rysowania i karty Formatowanie, upewnij się, że jest zaznaczona obrazu, kształtu, pola tekstowego lub obiektu WordArt.

 3. Na karcie rozmiar w obszarze Skala wprowadź wartości procentowe bieżącej wartości wysokości i szerokości, który chcesz zmienić, w polach Wysokość i Szerokość.

 4. Wyczyść pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji.

Aby zastosować tę samą wysokość i szerokość do różnych obiektów, zaznacz wszystkie obiekty, które chcesz mieć ten sam rozmiar, a następnie w grupie rozmiar wprowadź odpowiednie wymiary w polach Szerokość i Wysokość. Aby zaznaczyć wiele obiektów, kliknij pierwszy obiekt, a następnie naciśnij klawisz i przytrzymaj klawisz CTRL, kliknij pozostałe obiekty.

Przywrócenie oryginalnego rozmiaru obrazu

Uwaga : Obraz nie można powrócić do oryginalnego rozmiaru wcześniej przycięte i zapisaniu go, czy w przypadku wybrania opcji w oknie dialogowym Ustawienia kompresji (w celu otwarcia okna dialogowego Ustawienia kompresji w obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Dopasowywanie kliknij przycisk Kompresuj obrazy, a następnie kliknij pozycję Opcje ): pole wyboru Usuń przycięte części obrazów i albo Wydruk (220 ppi): doskonała jakość na większości drukarek i ekrany lub ekran (150 ppi): dobra dla stron sieci Web i projektory.

 1. Zaznacz obraz, który chcesz przywrócić oryginalny rozmiar.

  Uwaga : Jeśli masz problemy z zaznaczenie obiektu, ponieważ jest pod spód innego obiektu lub obiektów, kliknij obiekt na wierzchu, a następnie naciśnij klawisz TAB do momentu zaznaczenia obiektu.

 2. W obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Rozmiar kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz ikony .

  Karta Narzędzia obrazów

  Uwaga : Jeśli nie widzisz karty Narzędzia obrazów i Formatowanie, upewnij się, że został wybrany obraz.

 3. Kliknij kartę rozmiar, wyczyść pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji, a następnie kliknij przycisk Resetuj.

Zapisywanie oryginalnej wersji edytowanego obrazu

Po zmodyfikowaniu obrazu z Graphics Interchange Format (GIF), wspólnego fotograficznych ekspertów grupy File Interchange Format (jpg) lub Portable Network Graphics (PNG) format pliku można zapisać oryginalnej wersji edytowanego obrazu.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy zmodyfikowany obraz, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako obraz w menu skrótów.

 2. W oknie dialogowym Zapisz jako obraz kliknij strzałkę obok przycisku Zapisz, a następnie kliknij polecenie Zapisz oryginalny obraz.

Zobacz też

Przycinanie obrazu

Wstawianie obiektu WordArt

Dodawanie, zmienianie lub usuwanie obiektu WordArt

Zmniejszanie rozmiaru pliku obrazu

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×