Zmienianie rozmiaru obrazu, kształtu, obiektu WordArt lub innego obiektu w programie Word dla komputerów Mac

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli chcesz rozciągnąć, zmniejsz lub zmienianie jednowymiarowej obrazu lub kształtu za pomocą uchwytów zmiany rozmiaru. Lub, aby uzyskać dokładniejszą kontrolę, za pomocą opcji dostępnych na kartach Formatowanie obrazów i Formatowanie kształtu. Można też usunąć niepotrzebne części obrazu przez Przycinanie go.

Szybkie zmienianie rozmiaru obrazu, kształtu, obiektu WordArt lub innego obiektu

 1. Kliknij obraz, kształt lub obiekt WordArt, którego rozmiar chcesz zmienić.

 2. Aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar w jednym lub kilku kierunkach, przeciągnij uchwyt zmiany rozmiaru w kierunku od lub do środka, wykonując jednocześnie jedną z następujących czynności:

  • Aby zachować położenie środka obiektu w tym samym miejscu, naciśnij i przytrzymaj klawisz opcja podczas przeciągania uchwytu zmiany rozmiaru.

  • Aby zachować proporcje obiektu podczas zmiany jego rozmiaru, naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, a następnie przeciągnij narożny uchwyt zmiany rozmiaru.

Zmiana rozmiaru do określonej wysokości i szerokości

 1. Kliknij obraz, kształt lub obiekt WordArt, którego rozmiar chcesz precyzyjnie zmienić.

 2. Na karcie Formatowanie obrazu lub Kształtu na karcie Formatowanie upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji.

  Wyróżnione wyczyszczone pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić rozmiar obrazu, na karcie Formatowanie obrazu, wprowadź odpowiednie wartości w polach Wysokość i Szerokość.

   Pola Wysokość i Szerokość wyróżnione na karcie Formatowanie obrazu.

  • Aby zmienić rozmiar kształtu lub obiektu WordArt, na karcie Formatowanie kształtu, wprowadź odpowiednie wartości w polach Wysokość i Szerokość.

   Pola Wysokość i Szerokość wyróżnione na karcie Formatowanie kształtu.

Zmiana rozmiaru do określonych proporcji wartości procentowych

 1. Kliknij obraz, kształt lub obiekt WordArt, którego rozmiar chcesz zmienić.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić rozmiar obrazu, na karcie Formatowanie obrazu kliknij przycisk Położenie > Więcej opcji układu.

   Pozycje Położenie i Więcej opcji układu wyróżnione na karcie Formatowanie obrazu.

  • Aby zmienić rozmiar kształtu lub obiektu WordArt, na karcie Formatowanie kształtu, kliknij przycisk Położenie > Więcej opcji układu.

 3. Kliknij kartę rozmiar, a następnie w obszarze Skala upewnij się, że pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji jest wyczyszczone.

  Wprowadź wartości procentowe, którego chcesz Wysokość i Szerokość.

  Opcje skalowania wyróżnione na karcie Rozmiar w oknie Układ zaawansowany.

 4. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

Porada: Aby zastosować tę samą wysokość i szerokość do różnych obiektów, zaznacz wszystkie obiekty, które chcesz mieć ten sam rozmiar, a następnie wprowadź wymiary w polach Wysokość i Szerokość. Aby zaznaczyć wiele obiektów, kliknij pierwszy obiekt, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT podczas klikania innych obiektów.

Zobacz też

Przycinanie obrazu

Wyrównywanie obiektów

Przenoszenie, obracanie i grupowanie obrazu, pola tekstowego lub innego obiektu

Grupowanie i rozgrupowywanie obiektów

Szybkie zmienianie rozmiaru obiektu

 1. Kliknij obiekt, którego rozmiar chcesz zmienić.

 2. Przeciągaj uchwyt zmiany rozmiaru do momentu uzyskania odpowiedniego rozmiaru obiektu.

  Porady: 

  • Aby zachować proporcje obiektu podczas zmieniania jego rozmiaru, przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT, a następnie przeciągnij uchwyt zmiany rozmiaru znajdujący się w rogu.

  • Aby zachować położenie środka obiektu, przytrzymaj naciśnięty klawisz OPCJA podczas przeciągania uchwytu zmiany rozmiaru.

  • Aby zachować położenie środka obiektu i proporcje obiektu podczas zmiany jego rozmiaru, przytrzymaj naciśnięte klawisze SHIFT + OPCJA podczas przeciągania uchwytu zmiany rozmiaru.

Zmiana rozmiaru do określonej wysokości i szerokości

 1. Kliknij obiekt, którego rozmiar chcesz zmienić, a następnie w zależności od typu klikniętego obiektu kliknij kartę Formatowanie lub kartę Formatowanie obrazu.

 2. W obszarze Rozmiar wprowadź wartości w polach Wysokość i Szerokość.

  Grupa Rozmiar

 3. Aby zachować proporcje podczas zmieniania rozmiaru obiektu, zaznacz odpowiednie pole wyboru.

Zmiana rozmiaru do określonych proporcji wartości procentowych

 1. Kliknij obiekt, którego rozmiar chcesz zmienić.

 2. W menu Format kliknij polecenie menu dla zaznaczonego typu obiektu, takiego jak Kształt lub Obraz.

  Polecenie Obraz w menu Format

 3. W lewym okienku kliknij pozycję Rozmiar.

 4. W obszarze Skala w polach Wysokość i Szerokość wpisz odpowiednie wartości procentowe.

Zobacz też

Wyrównywanie obiektów

Przycinanie obrazu

Przenoszenie, obracanie i grupowanie obrazów, pól tekstowych oraz innych obiektów

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×