Zmienianie równania napisanego we wcześniejszej wersji programu Word

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ważne: Ta funkcja nie jest dostępna w pakiecie Office na komputerze z systemem Windows RT. Chcesz zobaczyć, która wersja pakietu Office używasz?

Gdy otworzysz dokument zawierający równanie napisane w wersji programu Word wcześniejszej niż program Word 2007, w celu zmiany tego równania musisz użyć dodatku użytego do jego napisania lub dodatku Equation 3.0. Dodatek Equation 3.0 jest nadal dostępny w programie Word 2013 i po kliknięciu równania napisanego za pomocą dodatku Equation 3.0 zostanie on automatycznie otwarty.

  1. Kliknij dwukrotnie równanie, które chcesz edytować.

  2. Wprowadź odpowiednie zmiany.

Jeśli starsze dokument zostanie przekonwertowany na bieżący format, można użyć Word 2013 bardziej zaawansowanych wbudowane narzędzia do pisania równania. Jednak stare równań napisane przy użyciu Equation 3.0, czy dodatek trzeba ręcznie ponownie utworzyć Jeśli chcesz używać Word 2013 wbudowanego edytora równań.

Aby przekonwertować dokument, kliknij pozycję Plik > Informacje > Konwertuj.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×