Zmienianie ról i uprawnień uczestników w folderze udostępnionym w programie SharePoint Workspace 2010

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Role i uprawnienia uczestników w folderze udostępnionym można zmienić, wybierając odpowiednie opcje w oknie dialogowym Właściwości obszaru roboczego.

Zmienianie ról uczestników w folderze udostępnionym

 1. Kliknij pozycję Pokaż właściwości obiektu nazwa folderu głównego w okienku Zadania synchronizacji, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości.

  Możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy folder udostępniony na pasku uruchamiania, a następnie kliknąć polecenie Właściwości.

 2. Kliknij kartę Role.

 3. Wybierz uczestnika, którego rolę chcesz zmienić.

 4. Kliknij pozycję Zmień rolę, aby otworzyć okno dialogowe Zmienianie roli.

 5. Zaznacz odpowiednią rolę i kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zastosować bieżącą zmianę roli i wykonać inne działania w tym oknie dialogowym, lub kliknij przycisk OK, aby zastosować zmianę i zamknąć okno dialogowe.

Zmienianie uprawnień przypisanych do ról w folderze udostępnionym

 1. Kliknij pozycję Pokaż właściwości obiektu nazwa folderu głównego w obszarze Zadania synchronizacji , aby otworzyć okno dialogowe Właściwości .

  Możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy folder udostępniony na pasku uruchamiania i kliknąć polecenie Właściwości.

 2. Kliknij kartę Uprawnienia.

 3. Wybierz rolę, dla której chcesz zmienić uprawnienia.

  Wybrane uprawnienia zmieniają się, odzwierciedlając uprawnienia aktualnie przypisane do danej roli.

 4. Zaznacz uprawnienia, które mają zostać przypisane do wybranej roli, i usuń zaznaczenia tych, których nie chcesz do niej przypisywać.

 5. Kliknij przycisk Zastosuj, jeśli chcesz wybrać kolejną rolę do zaktualizowania, lub przycisk OK, jeśli nie chcesz już zmieniać uprawnień.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×