Zmienianie projektu tabeli układu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Podczas projektowania szablonu formularza warto wyrównać pola tekstowe, pola wyboru i inne elementy wzdłuż poziomych i pionowych linii wyobrażonej siatki. Tabele układu ułatwiają definiowanie granic siatki i wyrównywanie elementów w szablonie formularza. Użytkownik może zmieniać projekt wstawionej tabeli układu przez dodawanie do niej wierszy i kolumn, dzielenie pojedynczych komórek na wiele komórek oraz scalanie komórek w pojedyncze komórki.

Co chcesz zrobić?

Dzielenie komórek

Scalanie wielu komórek w jedną komórkę

Dodawanie wierszy i kolumn

Dzielenie komórek

Dzielenie komórki umożliwia przekształcenie jej w dwie kolumny lub w dwa wiersze. Można również określić liczbę wierszy i kolumn, które mają zostać utworzone wewnątrz danej komórki.

W poniższym przykładzie przedstawiono tabelę z trzema wierszami.

Tabela z trzema wierszami

W tym przypadku projektant formularza podzielił trzeci wiersz na dwie kolumny za pomocą polecenia Podziel komórki tabeli w pionie:

Komórka tabeli podzielona w pionie

 1. Jeśli okienko zadań Układ jest niewidoczne, kliknij polecenie Układ w menu Format lub naciśnij klawisze ALT+O, L.

 2. Zaznacz jedną lub więcej komórek tabeli układu, które chcesz podzielić.

  Uwaga : Aby można było podzielić wiele komórek tabeli jednocześnie, muszą one znajdować się obok siebie. W przeciwnym wypadku polecenie Scal i podziel komórki w okienku zadań Układ będzie nieaktywne.

 3. W okienku zadań Układ w obszarze Scal i podziel komórki wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby podzielić zaznaczone komórki na dwie kolumny, kliknij pozycję Podziel komórki tabeli w pionie.

  • Aby podzielić zaznaczone komórki na dwa wiersze, kliknij pozycję Podziel komórki tabeli w poziomie.

  • Aby określić, na ile wierszy i kolumn mają zostać podzielone zaznaczone komórki, kliknij pozycję Podział niestandardowy, a następnie w oknie dialogowym Dzielenie komórek wybierz liczbę wierszy i kolumn.

  • Aby scalić komórki przed podziałem, zaznacz pole wyboru Scal komórki przed podziałem.

Początek strony

Scalanie wielu komórek w jedną komórkę

 1. Jeśli okienko zadań Układ jest niewidoczne, kliknij polecenie Układ w menu Format lub naciśnij klawisze ALT+O, L.

 2. Zaznacz komórki tabeli układu, które chcesz scalić.

 3. W okienku zadań Układ w obszarze Scal i podziel komórki kliknij pozycję Scal komórki tabeli.

Początek strony

Dodawanie wierszy i kolumn

 1. Jeśli okienko zadań Układ jest niewidoczne, kliknij polecenie Układ w menu Format lub naciśnij klawisze ALT+O, L.

 2. W tabeli układu kliknij miejsce, w którym chcesz dodać wiersz lub kolumnę.

 3. W okienku zadań Układ w obszarze Scal i podziel komórki wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać wiersz, kliknij pozycję Dodaj wiersz tabeli.

  • Aby dodać kolumnę, kliknij pozycję Dodaj kolumnę tabeli.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×